FILTER
209 inventárnych jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • udalosti
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Audio_Spomienky
Fotografia (37)
Maľba (0)
Mapa
Písomnosť (0)
Pohľadnica (173)
Predmet (0)
Veduta
Video
Vizualizácia
ARMÁDA
DOPRAVA (20)
Cestná doprava
Koľajová doprava (19)
Lanovky a podobné
Mýta a clá
Posli a posolstvá
Vodná doprava (1)
Vzdušná doprava
ETNIKÁ a skupiny (26)
Česi, Moravania a bohemiká (5)
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Karpatskí Nemci
Latinské
Maďari a hungariká (11)
Multietnické
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (10)
Poliaci, poloniká
Rómske
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
Rusíni
Slováci a slovaciká
Židia a judaiká
HASIČI
JAZYK prameňa (66)
Český jazyk (po roku 1800) (33)
Francúzsky jazyk
Iné jazyky
Latinský jazyk
Maďarský jazyk (11)
Nemecký jazyk (22)
Ruský jazyk
Slovenčina a čeština pred 1800
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1)
Viacjazyčné
JAZYKY_BA (0)
Anglický jazyk BA
JUSTÍCIA, SÚDY
KULTÚRA (4)
Divadlo
Film a kino
Hudba (2)
Literatúra a knižnice
Ľudová kultúra
Sochárstvo (2)
Tanec
Tlač, noviny, žurnalistika
Výtvarné umenie
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (0)
Evanjelické cirkvi
Iné viery
Judaizmus (náboženstvo)
Katolíci
Pravoslávni a gréckokatolíci
Púte
Zbožné fundácie
POLÍCIA
POLITIKA a STRANY
PRÍRODA (6)
Dunaj (1)
Lesy
More / oceán
Ochrana prírody / ekologické
Parky a záhrady (4)
Rieky a jazerá
Železná studnička (zlý tag)
Zvieratá
REMESLÁ a PRIEMYSEL (0)
Baníctvo
Cechy
Mlynárstvo
Rybárstvo
Vinárstvo
ŠKOLSTVO (0)
Iné vzdelávanie
Predškolská výchova
Stredné školstvo
Vysoké školstvo
Základné školstvo
SLUŽBY (1)
Banky a financie
Hotely a iné ubytovanie
Kúpele
Obchody a trhy (1)
Pošty
Stravovanie a pohostinstvo
SPOLKY (0)
Skauting / Junák
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (3)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (0)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
Justičný palác
Lutherov dom
Miestodržiteľská rada
Ministerstvá
Obchodná a priemyselná komora
Policajné riaditeľstvo
Radnica (Prievoz)
Radnica - nová
Radnica - stará
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc)
Sedria na Kozej ulici
Strážnica na Hlavnom námestí
Uhorská kráľovská komora
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
Živnostenský dom (Nová scéna)
Župný dom
CINTORÍNY a náhrobníky v Bratislave (121)
Cint. pri Kozej bráne (121)
Cint. Slávičie údolie
Cintoríny pripojených častí
Jednotlivé náhrobníky (15)
Krematórium
Martinský cint.
Mikulášsky cintorín
Ondrejský cint.
Prehistorické pohrebiská
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.)
Zaniknuté stredoveké cintoríny
Židovské cint. (ortodoxný a neologický)
DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (18)
Autobusové stanice
BA: Most Apollo
BA: most Červený
BA: Most Lanfranconi
Historické mosty
Hlavná železničná stanica
Iné vlakové stanice
Letiská
Nový (SNP) most
Prístavný most
Prístavy (1)
Stanica konskej železnice
Starý most (a predošlé mosty)
Tunely (17)
Viedenská električka
Železničná stanica Nové Mesto
EVANJELICKÉ KOSTOLY v Bratislave (0)
EAV-kostol v Dúbravke
EAV-kostol v Petržalke
EAV-kostol v Prievoze
EAV-kostol v Rači
EAV-kostol v Rusovciach
Kalvínsky kostol
Malý evanjelický kostol
Nový kostol EAV.
Veľký evanjelický kostol
HRADBY mesta Bratislava (0)
Michalská veža
Rybárska veža/brána
Samotné hradby a bašty
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána
Vodná veža
Vydrická veža/brána
HRADY v Bratislave (126)
Bratislavský hrad (126)
Devínsky hrad
Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (0)
BA: Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov)
BA: Televízna veža
Československá národná banka
Hlavná pošta
Iné banky a poisťovne v Bratislave
Mestská sporiteľňa
Nový rozhlas ("Pyramída")
Okresná sociálna poisťovňa
Palác Tatra banky
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali
Rakúsko-uhorská banka
Robotnícka zdravotná poisťovňa
Uhorská eskontná a zmenárenská banka
Zemská banka
Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa)
KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (1)
Malá scéna SND
Amfiteáter na Bratislavskom hrade
Amfiteáter na Búdkovej ulici
Bellevue
Devínske divadlo v prírode
Divadlo Aréna
Dom ROH (Istropolis)
Dom Slovenskej ligy
Dom umenia
Incheba
Kasíno Dynamit
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku
Kino Mladosť
Kino Uránia (Hviezda)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (1)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Nová budova Slov. národ. divadla
Polyfunkčný dom Metropol
Reduta
Slovenská národná galéria
Slovenská televízia
Slovenské národné múzeum
Slovenský národný archív
Slovenský rozhlas
Umelecká beseda slovenská
Vajnorský ľudový dom
YMCA
OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (0)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa)
Eurovea
Nová tržnica
Obchodný a obytný dom Manderla
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj)
Obchodný dom Hirschbein
Obchodný dom Prior
Obytný a obchodný blok Avion
Obytný a obchodný dom Schön
Polus City Center (VIVO!)
Stará tržnica
Železiarstvo Neurath
PALÁCE v Bratislave (47)
Apponyiho palác na Radničnej ul.
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý)
Aspremontov
Balassov
Benyovszkého palác (zaniknutý)
Berchtoldov (zaniknutý)
Brauneckerov palác (zaniknutý)
Csákyho kaštieľ
Csákyho na Panskej ul.
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý)
Csákyho na Štúrovej ul.
Csomov
De Pauliho palác
Dessewffyho palác
Dom U dobrého pastiera
Dom U modrej gule
Erdődyho palác
Esterházyho na Kapitulskej ul.
Esterházyho na Panskej ul.
Georgievitsov palác
Grassalkovichov
Habermayerov palác
Heckenastov palác
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý)
Iné paláce
Jeszenákov na Michalskej ul.
Jeszenákov palác na Hlavnom nám.
Jurenákov palác
Kamperova kúria
Karácsonyiho
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých)
Keglevichov
Kutscherfeldov
Landererov palác (zaniknutý)
Lanfranconiho palác
Letný arcibiskupský palác
Ludwigov palác
Mirbachov
Nesterov
Ormosdyho kaštieľ
Palác Klobušických (Alžbetka)
Palác Motešických
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (1)
Pálffyho na Panskej ul.
Pálffyho na Ventúrskej ul.
Pálffyho na Zámockej ul. (46)
Palugyayov na Pražskej ul.
Palugyayov palác na Hlavnom nám.
Pistoriho
Pongráczov palác (zaniknutý)
Primaciálny
Rohanov palác (zaniknutý)
Schilsonov (zaniknutý)
Schützov palác
Spechov palác (zaniknutý)
Szapáryho kaštieľ
Uhor. kráľ. komora pozri Budovy administratívy
Viczayov palác (zaniknutý)
Vila Jakoba Sonnenfelda
Wachtlerov palác (zaniknutý)
Zichyho kaštieľ
Zichyho palác
PAMÄTNÉ TABULE v Bratislave
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (2)
Čumil
Floriánske súsošie
Fontána bohyne Diany
Fontána Dievča so srnkou
Fontána Lev s erbom
Fontána sv. Juraja
Fontána Tritón a nymfa
Fontána Žena s krčahom
Ganymedova fontána (1)
Iné pamätníky a pomníky
Justiho lavička
Kačacia fontána
Korunovačný pahorok
Mariánsky stĺp
Maximiliánova fontána ("Roland")
Miléniový pamätník na Devíne
Morové stĺpy
Napoleonský vojak
Pamätník SNP
Pomník A. Bernoláka
Pomník A. Kolíska
Pomník bulharských partizánov
Pomník F. Liszta
Pomník F. Rómera
Pomník H. Justiho
Pomník J. Fadrusza
Pomník J. N. Hummela
Pomník J. V. Stalina
Pomník K. Gottwalda
Pomník K. Šmidkeho
Pomník M. R. Štefánika
Pomník Márie Terézie (2)
Pomník O. Trebitschovej
Pomník P. M. Bohúňa
Pomník P. O. Hviezdoslava
Pomník padlých v Bitke pri Lamači
Pomník Š. Pálffyho
Pomník S. Petőfiho
Pomník Schöne Náciho
Pomník štúrovcov
Pomník sv. Alžbety
Pomník víťazstva nad fašizmom
Pomníky padlých
Posmievačik
Slavín
Stĺp Karolíny Augusty
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce)
Stĺp sv. Jozefa (1)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého
Súsošie sv. Martina
Trojičný stĺp na Rybnom námestí
Železný honvéd
POHOSTINSKÉ SLUŽBY v Bratislave (0)
Albrechtova záhrada
Antik Cafe
Apfel (Stahl)
Astoria
Au Café
BA: Berlin
BA: Fajka
Baross
Boon
Bystrica
Café Mayer
Drobek
Effenberger
Funus
Grand Cafe
Hollinger (Secession)
Jalta Bar
Kysucký hostinec
Leberfinger
Luxor
Meštiansky pivovar
Olympia
Park
Perugia
Púčkové domy
Radnička
Redoute
Regina
Reisner
Roland Café
Rotunda
Schmidt Hansl
Slamená búda
Slovák
Stará sladovňa (Mamut)
Štefánia
Steltzer
Taranda
Tempo
Útek do Egypta
Veľkí františkáni
Viecha na Žilinskej ulici
Viecha U sedliaka
Vínny restaurant (Slovenská pivnica)
PREHISTORICKÉ stavby v Bratislave (0)
Keltské oppidum_
PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (0)
BA: Grünebergova kefáreň
BA: Iné továrne
BA: Továreň A. Marschalla na koče
BA: Továreň Apollo
BA: Továreň Dynamit > CHZJD
Bitúnky
Elektrárne
Esterházyho maják
Mlyny
Plynárne
Sklad č. 7
Sýpky
Vodárne
PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (0)
BA: Rybníky na Železnej studničke
Napoleonov topoľ
R.-K. KAPLNKY a pod. v Bratislave (0)
Iné samostatné kaplnky
K. Božieho Tela, Panská ul.
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá)
K. sv. Ladislava
Kaplnka sv. Jakuba
Kaplnka sv. Kataríny
Lurdská jaskyňa
Rôzne kalvárie na území Bratislavy
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (0)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves
K. Ducha Svätého, Dúbravka
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača
K. sv. Františka z Assisi, Karlova Ves
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka
K. sv. Kríža, Devín
K. sv. Margity, Lamač
K. sv. Michala Archanjela
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (0)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka
K. Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka
K. sv. Arnolda Janssena, Petržalka (verbisti)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo
K. sv. Mikuláša, Jarovce
K. sv. rodiny, Petržalka
K. sv. Víta, Rusovce
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (0)
K. Kráľovnej rodiny, Nové Mesto
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Kramáre
K. Najsv. Srdca Ježišovho, Prievoz
K. Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý), Ružinov
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov (saleziáni), Ružinov
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice
K. sv. Vincenta de Paul, Ružinov
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (63)
K. alžbetínok (sv. Alžbety)
K. františkánov (Zvestovania Pána)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie)
K. najsv. Spasiteľa na Hrade (zaniknutý)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (1)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík")
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (62)
K. sv. Michala (zaniknutý)
K. sv. Mikuláša (6)
K. sv. Ondreja (zaniknutý)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (1)
Kostol antonitov (sv. Ladislava)
Kostol klarisiek (Kostol Povýšenia sv. Kríža)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
Veľkomoravská bazilika na hrade (zaniknutý)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (1)
Botanická záhrada
Detské ihriská
Domy detí a mládeže
Erdődyho jazdiareň
Iné rekreačné a športové stavby
Kúpele Ferdinandove (Železná stud.) (1)
Kúpele Grössling
Kúpele Mariánske (na Kalvárii)
Lido
Mestská strelnica
Novšie kúpaliská a plavárne
Pavilón na Železnej studničke
PKO
Rozhľadňa na Murmannskej výšine
Štadióny
Stredoveké kúpele
Turistická nocľaháreň na Kamzíku
Veslárske kluby
Veža v Sade Janka Kráľa
Zoologická záhrada
ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (47)
Budovy Univerzity Istropolitany
Chlapčenská meštianska škola (37)
Evanjelické lýceum na Palisádach
Evanjelický internát na Tolstého ul.
Histor. budova Filozofickej fakulty UK
Iné školy (1)
Internát Lafranconi
Internát Svoradov
Jezuitské gymnázium
Jezuitské kolégium
Kadetská škola
Katolícke gymnázium (Gamča)
Masarykove školy
Nové evanjelické lýceum
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU)
Staré evanjelické lýceum
Štátna reálna škola (8)
Štátny dievčenský učiteľský ústav
Štefánikova škola
Stredná priemyselná škola strojnícka (1)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám.
Ústav hluchonemých
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (1)
Židovská ľudová škola
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (0)
Delostrelecké kasárne
Honvédske (Hurbanove) kasárne
Husárske kasárne
Pechotné kasárne
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne
Vodné (Štefánikove) kasárne
Vozatajské kasárne
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (22)
Charitas – domov slobodných žien
Evanjelická nemocnica (20)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (1)
Kochovo sanatórium
Krajinská (Štátna) nemocnica
Mestské špitále a lazaret
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika)
Sirotinec na Hlbokej ceste
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (6)
Ortodoxná synagóga (Heydukova ul.)
Ortodoxná synagóga (Zámocká ul.) (6)
Synagóga neológov (Rybné nám.)
Synagógy zaniknuté pred 19. stor.
Známe HOTELY v Bratislave (1)
Botel Javorina
Hotel Barónka
Hotel Bláha (Krym)
Hotel Bratislava
Hotel Carlton a predošlé stavby (1)
Hotel Central
Hotel Continental
Hotel Danube (Park Inn)
Hotel Dax
Hotel Deák
Hotel Devín
Hotel Judea (Judae)
Hotel Koch
Hotel Kyjev
Hotel Palace
Hotel Sheraton
Hotel Tatra
U červeného vola
U uhorského kráľa (Royal)
U zlatého jeleňa
U zlatého orla
U zlatej merice (Rudolf)
U zlatej ruže
-50 000 test 1a
-500 až -1 – Keltské osídlenie
-50000 test 1
-500000 - Test 2
-500000 až -8000 - Najstaršie osídlenia Bratislavy
-7000 - Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke
0863 až 0885 – Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
0907 - Bitka pri Bratislave
1 až 400 - test 3
1-400 – Rímsko-germánska koexistencia
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III.
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave
1204 - Presun Bratislavskej kapituly
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave
1312 - Bitka pri Rozhanovciach
1426-1433 - Husitské ohrozenie
1427 - 1432 – Husitské výpravy do Uhorska
1430 03 06 - udelenie práva raziť mince Bratislave
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti)
1436 - Udelenie erbu
1465 - 1492 (ca.) – Univerzita Istropolitana
1501 - Dunajská povodeň
1515 – Bratislavské rokovania
1526 12 17 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1526 – Bitka pri Moháči a jej následky
1604 - 1711 – Protihabsburské povstania
1655 06 27 – Korunovácia Leopolda I.
1687 12 09 – Korunovácia Jozefa I.
1741 06 25 – Korunovácia Márie Terézie
1809 a predtým – Napoleonské ťaženia
1825 09 25 - Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú
1829 – Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848 - 1849 – Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1869 – Prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 – Sčítanie obyvateľstva Uhorska
1896 – Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela
1902 - 2. krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 – Oslavy 700. výročia narodenia sv. Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921 09 19 - 09 20 - Návšteva T. G. Masaryka
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (oslavy)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
1930 04 27 - Závod balónov
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II.
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938 – Mobilizácia, Mníchovská konferencia a vznik 2. ČSR
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1941-50te - zajatie vojakov zo Slovenska
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1944 08 29 až 10 06 - Slovenské národné povstanie
1944 09 30 až 1945 05 01 - Oslobodzovanie Slovenska
1944-1945 - Evakuácia Nemcov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 02 19 - Zbombardovanie zajateckého transportu v Melku
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1945-1946 - Perzekúcie (česko)sloven. Nemcov a Maďarov a nútené vysídľovanie
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave
1948-1949 - Znárodnenie
1948-1989 – Prenasledovanie odporcov režimu
1949 - 1. výročie Víťazného februára
1949 - Hrachová brigáda
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda
1949 - Otvorenie Devínskej cesty
1949 - Týždeň čistoty v uliciach
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády)
1957 - Povodeň
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena
1964 06 14 - Voľby do SNR
1965 - Povodeň
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod
1966 05 09 - Vojenská prehliadka
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva
1968 08 21 a neskôr – Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
1968 – „Pražská jar“
1973 - MS v krasokorčuľovaní
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave
1989 - Nežná revolúcia
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave
1990 09 14 - Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti
1991 - Povodeň
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave
1995 06 30 - 07 02 - Návšteva Jána Pavla II.
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina
2005 02 23-25 - Bratislavský samit
400 až 567 – Sťahovanie národov
567 až 800 – Slovansko-avarská koexistencia
800 (ca.) až 906 – Nitriansko a Veľká Morava
900 (ca.) až 999 – Ovládnutie Karpatskej kotliny Maďarmi
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)
Filmové festivaly pracujúcich
Návšteva divadla MCHAT
Oslavy 1. mája
Oslavy SNP
Slovanské dni na Devíne
Veľký jesenný jarmok
Výstava kvetov Flóra

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (1)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold (1)
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (5)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sad Janka Kráľa (205)
Sadová (1)
Šafárikovo námestie (261)
Šafránová (0)
Šancova (2)
Šancová (52)
Saratovská (1)
Sasinkova (9)
Satinského (0)
Savignonská (0)
Schilerova (0)
Schody na Klenovú (0)
Schody pri starej vodárni (zaniknutá) (6)
Seberíniho (4)
Sečovská (1)
Sedlárska (45)
Sellendorf (†) (20)
Semianova (0)
Semilonská (0)
Senická (0)
Sibírska (8)
Siedma (0)
Sienkiewiczova (21)
Šiesta (0)
Šintavská (1)
Šípková (0)
Skalická cesta (0)
Skalná (3)
Škarniclova (13)
Školská (8)
Školský dvor (zaniknutý) (17)
Škovránčia (12)
Škultétyho (4)
Sládkovičova (2)
Slatinská (v Podhradí, zaniknutá) (7)
Slávičie údolie (7)
Slepá (0)
Sliačska (3)
Sliezska (0)
Slnečná (0)
Slovanská (Valónska) (20)
Slovanské nábrežie (390)
Slovinec (1)
Slowackého (1)
Smetanova (6)
Smikova (0)
Smolnícka (1)
Smrečianska (1)
Snežienková (0)
Socháňova (0)
Soferove schody (0)
Sokolská (55)
Solivarská (1)
Šoltésovej (5)
Somolického (1)
Sovia (0)
Špitálska (550)
Spojná (0)
Športová (1)
Sreznevského (0)
Srnčia (0)
Staničná (3)
Stará Klenová (0)
Stará Vajnorská (0)
Stará Vinárska (5)
Staré grunty (36)
Staré ihrisko (0)
Starohájska (7)
Staromestská (139)
Staroturský chodník (0)
Starý most (39)
Štefánikova (297)
Štefanovičova (16)
Steinov dvor (0)
Štetinova (9)
Štítova (4)
Strakova (8)
Strážna (0)
Strážnická (0)
Strážny Dom (0)
Stredná (0)
Strelecká (16)
Strmá cesta (9)
Strmé sady (3)
Strmý vŕšok (1)
Stromová (2)
Šťuková (zaniknutá) (23)
Štúrova (192)
Štvrtá (0)
Súbežná (0)
Suchá (0)
Suché mýto (207)
Sudová (0)
Súkennícka (2)
Šulekova
Sumbalova (1)
Šuňavcova (11)
Súťažná (1)
Svätoplukova (7)
Svätovavrinecká (0)
Svätovojtešská (0)
Svetlá (0)
Svidnícka (4)
Svoradova (25)
ARCHÍVY (8)
Archívy mestské (3)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (3)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (0)
Zbierka stredovekých listín a listov (0)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000
AMB - Osobné fondy
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie
AMB - Zbierka máp a plánov
Regionálna knižnica (0)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (0)
ZkmBA - Ilustrácie
Archív mesta Košice (0)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (0)
Tajný archív
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (5)
Archív literatúry a umení Slovenskej národnej knižnice (0)
Fotodokumentačné zbierky
Osobné fondy (0)
Osobný fond Juraja Spitzera (0)
Osobné dokumenty (0)
Osobné doklady
Zbierka fotografií (0)
Fotoalbum návšteva K. Gottwalda
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (5)
Zbierka fotografií a negatívov (5)
Zbierka fotografií a negatívov k obci Lozorno
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (5)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Turzovka
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány k lokalite Banská Bystrica
Cirkevné archívy (0)
Archív Trnavskej arcidiecézy (0)
Fotozbierka (0)
Fotoalbum 1941/1 (0)
Detaily
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka
Fotoalbum_1947_1_Lazik v PN
Fotoalbum_1949_1
Fotoalbum_1957_1
Súbor fotografií k návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Zbierka kánonických vizitácií
Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave
Štátne archívy a arch. štát. orgánov a organizácií (0)
Štátny archív v Bratislave (0)
Štátny archív Bratislava - pobočka MODRA (0)
Archívny fond XY (0)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach
Štátny archív v Košiciach (0)
Archív Spišská Nová Ves (0)
Archívny ford Magistrát mesta Gelnice
Štátny archív v Košiciach (0)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (0)
77
78
79
80
81
82
Zbierka fotografií a negatívov (0)
Album 04 (0)
Album 04 (jednotlivé foto)
47
48
49
50
51
52
54
55
Album 01 (0)
Album 01 (jednotlivé foto)
Album 02 (0)
Album 02 (jednotlivé foto)
Album 03: Košický kraj v obrazoch (0)
Album 05 (0)
Album 05 (jednotlivé foto)
Album 06 (0)
Album 06 (jednotlivé foto)
Album 07 (0)
Album 07 (jednotlivé foto)
Album 08 (0)
Album 08 (jednotlivé foto)
Album 09 (0)
Album 09 (jednotlivé foto)
Album 10
Album 11 (0)
Album 11 (jednotlivé foto)
Album 12 (0)
Album 12 (jednotlivé foto)
Album 13 (0)
Album 13 (jednotlivé foto)
Album 14 (0)
Album 14 (jednotlivé foto)
Album 15 (0)
Album 15 (jednotlivé foto)
Album 16 (0)
Album 16 (jednotlivé foto)
Album 17 (0)
Album 17 (jednotlivé foto)
Album 18 (0)
Album 18 (jednotlivé foto)
Album 19 (0)
Album 19 (jednotlivé foto)
Album 20 (0)
Album 20 (jednotlivé foto)
Album 21 (0)
Album 21 (jednotlivé foto)
Album 22 (0)
Album 22 (jednotlivé foto)
Album 23 (0)
Album 23 (jednotlivé foto)
Album 24 (0)
Album 24 (jednotlivé foto)
Album 25 (0)
Album 25 (jednotlivé foto)
Album 26 (0)
Album 26 (jednotlivé foto)
Album 27 (0)
Album 27 (jednotlivé foto)
Album 28 (0)
Album 28 (jednotlivé foto)
Album 29 (0)
Album 29 (jednotlivé foto)
Album 30 (0)
Album 30 (jednotlivé foto)
Album 31
Album 32 (0)
Album 32 (jednotlivé foto)
Album 33 (0)
Album 33 (jednotlivé foto)
Album 34 (0)
Album 34 (jednotlivé foto)
Album 35
Album 36
Album 37 (0)
Album 37 (jednotlivé foto)
Album 38
Album 39
Album 40
Album 41 (0)
Album 41 (jednotlivé foto)
Album 42 (0)
Album 42 (jednotlivé foto)
Album 43 (0)
Album 43 (jednotlivé foto)
Štátny archív v Prešove (0)
Archív Bardejov (0)
Archívny fond Magistrát mesta Bardejov
Spišský archív v Levoči (0)
AFo Magistrát mesta Levoča
Archívny fond Spišská župa (0)
Odd. Podžupa (0)
Pododd: Korešpondencia Anna Horváth Stansith
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (0)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov
Kniha prísah mesta Prešov
DIGITÁLNE ZDROJE (0)
Blog: geschriebene-geschichte.de
Centropa
Monasterium.net
RTVS
YouTube (0)
Videokanál denníka N
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften
Videokanál oz Hradiská
Videokanál The Habsburg Monarchy
KNIŽNICE (0)
Knižnica Jasovského opátstva (0)
Jasov_Zbierka fotografií (0)
Album pre opáta z r. 1907 (0)
Album pre opáta z r. 1907 - jednotlivé fotografie
Album pre opáta z r. 1907 ako celok
Album s portrétmi (0)
Album portrétov - celok
Jednotlivé fotky z portrétneho albumu
Voľné fotografie
Zbierka pohľadníc (0)
2_Ľudia
AT
DE
HU
Pohľadnice zachytávajúce historické udalosti
SK
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (0)
Zbierka obrazových dokumentov (0)
1: Portréty
2: Skupiny osôb (0)
Tablo portrétov osobností
Tablo predsedníctva EAV cirkvi na Slovensku
4: Architektonické plány
Zobrazenia budov
MÚZEÁ (75)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (75)
1 - Zbierky archeologické (0)
AB - Nálezy z centra Bratislavy
AD - Nálezy z hradu Devín
AR - Nálezy z Rusoviec
2 - Zbierky historické (F) (0)
Najnovšie dejiny (S)
Novšie dejiny (K1)
Staršie dejiny (F1)
3 - Zbierky umeleckohistorické (U)
4 - Zbierky národopisné
5 - Zbierky špecializované (75)
5-FA-Farmácia
5-Fo-Fotografie
5-K1_Profánny textil a hračky
5-K3-Kultúra všedného dňa
5-LF-Literárny fond
5-N-Numizmatika
5-P-Pohladnice (75)
1-1000 (35)
1001-2000 (27)
1001-2000 (1)
3001-4000 (2)
4001 až 5000 (3)
5001-6000 (3)
6001-7000 (4)
7001-8000
5-T-Technika
5-Z-Zbrane
6 - Pozostalosti osobností
SNM-AM: Archeologické múzeum
SNM-HM: Historické múzeum (0)
Etnológia
Historické vedy (0)
1. Fond dejín 20. storočia (0)
1.1 fond Revolučné odborové hnutie a KSČ
1.2 fond Politické pomery
1.3 fond Záujmové organizácie
1.4 fond Plagáty
1.5 fond Pohľadnice
SNM-MKKN: Múzeum kultúry karpatských Nemcov (0)
1 - Zbierka obrazového materiálu (0)
Brieštie (Bries)
Chvojnica (Fundstollen)
Hadviga (Hedwig)
Handlová (Krickerhau)
Horná Štubňa (Oberstuben)
Kľačno (Gaidel)
Kopernica (Deutsch Litta)
Krahule (Blaufuss)
Kremnické Bane (Johannesberg)
Kunešov (Kuneschhau)
Lúčky (Honneshau)
Nitrianske Pravno (Deutsch Proben)
Sklené (Glaserhau)
Turček, Horný a Dolný (Ober-, Unterturz)
Vrícko (Münnichwies)
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (SSM) (0)
Diela maliara Andreja Stollmanna
Zbierka fotografií SSM
Zbierka pohľadníc SSM
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (0)
Prírodovedné zbierky (0)
Botanika
Geológia
Paleontológia
Petrografia
Zoológia - entomológia
Zoológia - stavovce I. a II.
Spoločenskovedné zbierky (0)
Archeológia - praveká, stredoveká
Cechový archív
Cechy a remeslá
Fajky
Farmácia
Historická a umelecká fotografia (0)
Fotografie rôzne (0)
H. Negatívy a pozitívy
V. Pozitívy
VI. Diapozitívy
VII. Negatívy
VIII. Pozitívy
Pomocný materiál
Historická tlač (0)
Pohľadnice
Historický nábytok
Hudobné nástroje
Keramika, sklo, porcelán
Knižný fond zbierkového charakteru
Košická keramika
Kovolejárstvo
Medzinárodný maratón mieru
Militárie
Národopis
Numizmatika-faleristika
Numizmatika-mince, medaily, žetóny
Numizmatika-papierové platidlá
Odev, textil a odevné doplnky
Rukopisy a písomnosti
Trojrozmerný materiál
Výtv. umenie - Architektúra, architekt. články
Výtvarné umenie - Grafika
Výtvarné umenie - Kresba
Výtvarné umenie - Maľba
Výtvarné umenie - Sochárstvo
Zlatníctvo
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
Periodiká online (0)
Daily Mail online
TASR (0)
TASR zbierka k dejinám Košíc (0)
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SÚKROMNÉ ZBIERKY (123)
"Ruský archív" (0)
Kotliarevskij
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (0)
Zbierka HANDLOVÁ (Krickerhau) (0)
Rodinný fond: Pöss Katarína a Ondrej
Rodinný fond: Schwarz Rudolf
Zbierka HORNÁ ŠTUBŇA (Oberstuben) (0)
Fond: Heimatstube Obecného úradu Horná Štubňa
Rodinný fond: Grefrath Angela
Rodinný fond: Hogh Anna
Rodinný fond: Hogh Bert
Rodinný fond: Hogh Eva
Rodinný fond: Hogh Maria
Rodinný fond: Israel Sabine/Russnak
Rodinný fond: Lüdtke Bärbel
Rodinný fond: Maršálová Eva
Rodinný fond: Mertler Lilly
Rodinný fond: Messer/Thomahogh
Rodinný fond: Murani / Hogh Grecz
Rodinný fond: Russnak Lydia und Josef
Rodinný fond: Schmidt Tudl Waltraud
Rodinný fond: Sklenárová Emilia
Rodinný fond: Steinhübl Hilda
Rodinný fond: Stricz Josef
Rodinný fond: Stritz Hanne
Rodinný fond: Stritz Hans
Rodinný fond: STRITZ Ivo
Rodinný fond: Stritz Joachim
Rodinný fond: TOMAHOGH Magdalena a Alfred
Rodinný fond: Turzer Peter
Rodinný fond: Valentová Terézia
Rodinný fond: Vondráček Pavel
Rodinný fond: Weber/Thomahogh
Rodinný fond: Weiss Erwin
Rodinný fond: Weiss Günther
Zbierka JANOVA LEHOTA (Drexlerhau) (0)
Rodinný fond: Rohr Gerlinde
Zbierka KĽAČNO (Gaidel) (0)
Fond: Archív Obecného úradu Kľačno
Zbierka KRAHULE (Blaufuss) (0)
Rodinný fond: Grosch Klaus Martin
Rodinný fond: Lukáčová / Blahyj
Rodinný fond: Schwarz
Zbierka KREMNICKÉ BANE (Johannesberg) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam JB
Zbierka KUNEŠOV (Kuneschhau) (0)
Rodinný fond: Neuschl Viliam
Zbierka LÚČKY (Honneshau) (0)
Rodinný fond: Käfer Karin
Rodinný fond: Scharschmidt
Zbierka NITRIANSKÉ PRAVNO (Deutsch Proben)
Zbierka PÍLA (Paulisch) (0)
Rodinný fond: Bockmeyer Erika
Rodinný fond: Oberfranz Rudolf
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (0)
Rodinný fond: Antalová Waltraud / Franz
Rodinný fond: Antoniová Nika
Rodinný fond: Murani / Stricz
Rodinný fond: Schwarz Anita
Rodinný fond: Tonhäuser Peter
Zbierka TURČEK (Oberturz und Unterturz) (0)
Rodinný fond: Ulbricht Andreas
Zbierka VEĽKÉ POLE (Hochwies) (0)
Rodinný fond: Njari-Wegner Saskia
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (0)
Rodinný fond: Grois Sebastian
Rodinný fond: Rumpel Ján
1_Zbierka k dejinám regiónu: SPIŠ / ZIPS / SZEPES (0)
HECHT (z Matejoviec - rodinný fond) (0)
0_Hecht-Firma
1_Hecht Karl
2a_Hecht Rudolf (0)
1_Foto a Dokumenty
2_Grafiky
2b_Hecht Emma
2c_Hecht_Magda
3a_Hecht Rudolf jr
4_Spiš-Zips
MATRAY (Rodinný fond)
Zbierka k dejinám obce PRAKOVCE
2_Zbierka k dejinám mesta MOLDAVA nad Bodvou (0)
Folder 2 3
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (0)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941
Školské fotografie
2_Zbierka k dejinám mesta TURZOVKA (0)
Mestský úrad Turzovka
Súkr. zbierka: BARANEK, Miroslav (0)
Zbierka fotografií
Zbierka negatívov
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: DLHOPOLČEKOVÁ, Emília (0)
Zbierka fotografií
Súkr. zbierka: DUŠALOVÁ, Eva (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: GAJDIČIAR, Ivan (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KORENÝ, Jozef (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
Súkr. zbierka: KOSANOVÁ, Štefánia (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
3_Dokumentačné centrum Sásová (Ján Kollár)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka
3_Zbierka k dejinám obce BRANČ (0)
Rodina Berecz
Rodinný fond: Lőrinczová Irena
Zbierka rodiny Holbay
Zbierka rodiny Sima
3_Zbierka k dejinám obce DUNAJSKÁ LUŽNÁ (0)
Zbierka Márie Duckovej Adamcovej (0)
03_Kulturno-spoločenské
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (0)
Archív Obecného úradu Lozorno (0)
Lozorno: Pamätné knihy
Obecné kroniky Lozorna (0)
Obecná kronika č. 2 (0)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2
Zbierka fotografií (0)
Fotografie udalostí (v obdobia po 1945) (0)
Cirkevný život
Kultúrny život
Ľudia v Lozorne
Podoby Lozorna
Pracovný život
Škôlky
Školy
Spartakiády
Zábery z osláv jubileí občanov Lozorna (0)
Iné oslavy a udalosti
Jubileá
Oslavy 1. a 9. mája 1
Oslavy oslobodenia obce
Svadby
Uvítanie občiankov
Najstaršie fotografie v zbierke OÚ Lozorno
Súkr. zbierka pani Lančaričovej Márie
Súkromná zbierka: DOHZ Lozorno
Súkromná zbierka: Mária Šípová
Súkromná zbierka: Rácová
Súkromná zbierka: rodina Minarovičová
Súkromná zbierka: Vlasta Jánošová
BARTLOVCI (rodinný fond) (0)
1_Teslíkovci (0)
1_Teslik J a Vesela Joz
2_dcera Bozena
2_dcera Emilia a R Veigl
2_dcera Ruzena Stavikova
2_Šťavíkovci (0)
1_Stavik Anton
1x_Frndak_Gustav
2a_Stavikova Bartlova Alena
2c_Stavik Anton
3_Bartl Július
4_Rôzne
Bartoš, Juraj (zbierka) (0)
Folder 1
Folder 2
Moskva
BERLIN (rodinný fond) (1)
3_Berlinovci_ine generacie (1)
1_Pisomnosti
2_Drobne tlace
3_Fotografie (1)
1_Foto volne orig
2_Foto digital kopie (1)
Elemér Berlin mladší (0)
2_Foto
Písomnosti
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (0)
Fotografie
Písomnosti
Osob. fond: Elemér BERLIN (0)
3_Foto_volne
Album druhá svet. vojna a rodina
Album Jagdbuch
Album Stará Bratislava
Písomnosti
BILLEK (rodinný fond) (0)
Oehme-Billek_Mutter (0)
Alexy_Vater
Oehme-Billek_Vater
BIZUBOVÁ, Mária (rodinný fond)
Blažo, Pavel (zbierka) (0)
Fotografie P. Blaža z roku 2007
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008
PB_2005
PB_2006
PB_2009
PB_2010
PB_2011
PB_2013
PB_2015
PB_2016
PB_2017
PB_2019
PB_2020
PB_historicke
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (0)
BT_Fotografie
BT_Pohladnice (0)
Pohl_Kostelnicek
Cuper, Ján (zbierka)
Čupka, Milan (zbierka)
Cyprich, Robert (zbierka) (0)
Medzinarodný dunajský veľtrh
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (0)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov
Fotografie Bratislavy od Erdélskych
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (0)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (0)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (0)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (0)
04: Dokumenty k vojenčine
05: Dokumenty k sobášu
06: Rozličné
Osobné doklady
Pracovné dokumenty
Školské dokumenty
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie
Osobný fond Pencák, farár z Nemšovej
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (0)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?)
Osobný fond XY ERDÉLSKY
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi (0)
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - dokumenty
Rodinný fond PENCÁKOVCOV zo Spišskej Novej Vsi - fotografie
Sestry Pencákové
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou
XY Erdélska
Falathová, Zuzana (zbierka) (0)
Zbierka fotografií Bratislavy
Zbierka portrétov bratislavských fotografov
FALB (rodinný fond) (0)
Video-rozhovory
Zbierka rodinných dokumentov
Farár, Viktor (zbierka) (29)
Zbierka pohľadníc (29)
FRANKL (rodinný fond) (0)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla
Rodinný archív (0)
Písomnosti Adolfa Frankla
Písomnosti Beniho Kleina
Písomnosti Eriky Frankl(ovej)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov
Písomnosti Oskara a Friedy Nachmiasových
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov
Písomnosti Renáty Nachmias
Písomnosti rodiny Rosenberger a predkov bratislavských Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Eugena, Alexandra a Árpáda Nachmiasovcov
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov
Písomnosti Tomáša Frankla
Spomienkové predmety rodiny Franklovcov
Video-rozhovory
Zbierka fotografií (0)
Album fotografií A. Frankla
Album povojnový
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla
Rodinný album Fraklovcov
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (0)
04_Fotoalbum_Fabrik (0)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene
Guldan, Patrik (zbierka) (0)
GP_Bratislava
Haberlandová, Katarína (fotozbierka)
HOFER (rodinný fond) (0)
1a_MKarpatsko okolo BA
1b_Zitny ostrov
2_Zahorie
3_TT a NR
4_Povazie_PN az ZA
5_banske a horna NR
6_Juh str SK
7_Orava
8_Spis a Tatry
9_Vychodne SK
HOFFMANN (rodinný fond) (0)
Dokumenty rodiny Hoffmann
Fotografie rodiny Hoffmann
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (0)
Holzmann Anton
Horváth, Juraj (zbierka) (55)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (55)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (0)
2_Vzdelanie
Osobné doklady
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (1)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc 4 (1)
Pohľadnice Bratislavy
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (1)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (1)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (0)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (0)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady
A. Neulinger - Vzdelávanie
A. Neulinger - Životopisy
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (0)
Korešpondencia (0)
Rudy
Práca a sociálne poistenie (0)
Plat
Pracovné zaradenie
Sociálne
Všeobecné
Rôzne
Škola
Štátne občianstvo a doklady
Zdravie a zdravotné poistenie (0)
Zápisník
Životopisy
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (1)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (1)
Pohladnice_1CSR (1)
Pohladnice_R-U
Pohľadnice vložené v albumoch
Klipp, Anton (zbierka a fond) (0)
Zbierka rodinných fotografií
Korekáč, Ján (súkr. zbierka)
KOŠSOVÁ, Beáta (rodinný fond) (0)
Fotografie
Pohľadnice a písomnosti
Kuzmík, Daniel (zbierka) (0)
Kuzmík_BA
Kuzmík_Ine
Zbierka k dejinám Važca
LIPPERT (rodinný fond) (0)
Pozostalosť po Böbelovcoch
Pozostalosť po Luddy Gaston-ovej
LUDWIG (rodinný fond) (0)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (0)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (0)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami
Christian Ludwig (0)
(Iné) písomnosti
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (0)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány)
Spis k rodinnému domu
Fotografie (0)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke
Osobné doklady
Zuzana Ludwig
Die erste Generation der Pressburger Ludwigs
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig
Zbierka Karla Hansa Ludwiga
Zbierka Petra Ludwiga (0)
Fotos
Personaldokumente
Schriftstuecke
Vínové vignety
Marušinec (súkr. zbierka) (0)
Ďuriš, Augustín
Mateášiková, Ester (zbierka) (0)
Zbierka fotografií
Zbierka pohľadníc
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (0)
Korešpondencia Molnárovcov
Papp, Peter (súkr. zbierka) (0)
PP_Písomnosti
PP_Pohľadnice (0)
PP_Pohl_Bratislava
PP_Pohl_SK
PP_Pohl_zahranicie
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (0)
0_Rodinný fotoalbum (0)
Rd. alb. Paszt. - detaily
1_P_Leopold
1a2_Benjamin
1b_P_Ernestine
2a2_P-Geller_Vilma
2a_P_Emil
2b_P-Neuhauser_Blanka
3_P-Roubickova_Livia (0)
Roubicek Vladimir
3_P-Rubalova_Gertr
4_R-Russland
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (0)
2_Poeltzmann Franz
3_Poeltzmann Franz
3_Poeltzmann_Josef
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill
REISINGER (rodinný fond)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (0)
Básne a skicáre (0)
Skicár Karola Schweighofera 1
Skicár Karola Schweighofera 2
Dokumenty (0)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (0)
Biografický materiál
Písomnosti (1945-1949)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer
Pamätníky
Zbierka fotografií (0)
Fotoalbumy (0)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (0)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada
Fotoalbum Karola Schweighofera (0)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (0)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia
Voľné fotografie
Šedivý, Juraj (zbierka) (26)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska
Zbierka posoniensií (26)
Audiozbierka J. Šedivého
Pozostalosť Mikuláša Gaža (22)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (10)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (6)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (6)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960
Zbierka fotografií Bratislavy (1)
JŠ: Ulice 1 až K
JŠ: Ulice K až R (1)
Kapitulská
Kapucínska
Klariská ulica
Klemensova ulica
Klobučnícka ulica
Kolárska ulica
Kollárovo námestie 2
Komenského námestie 1
Konventná ulica
Kozia 1
Krížna 2
L
Laurinská 1
Lazaretská 1
M
Medená 3
Michalská 1
Mikulášska 1
Mlynské nivy 1
Mostová a Námestie Ľ. Štúra
Mudroňova 2
Mýtna 1
Na vŕšku a Nedbalova
Obchodná 2
Oeserova
Osadná 1
P
Palisády 1 (1)
Panenská 1
Panská 1
Paulíniho
Podjavorinskej 2
Pribinova 2
Primaciálne námestie
Račianske mýto
Radlinského ulica
Rajská ulica
Rázusovo nábrežie a Riečna
Rudnayovo námestie
Rybné námestie
JŠ: Ulice S až Z (0)
Šafárikovo námestie
Šancová
Sedlárska
Slobody námestie
SNP námestie
Špitálska
Štefanovičova
Štúrová
Suché mýto
T
Uršulínska
V
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Veterná
Vysoká
Z
Záhradnícka
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská
Žilinská
Zochova
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (3)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti
JŠ_Pohl_BA_03_Mozaikové
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke
JŠ_Pohl_BA_05_Panoramy_cez Dunaj
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (2)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad
JŠ_Pohl_BA_12_Dom
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (0)
29. augusta 2
Americké námestie 1
Baštová 2
Bezručova 2
Blumentálska 1
Dostojevského rad 1
Dunajská 2
Fajnorovo nábrežie 1
Farská 1
Fraňa Kráľa 2
Františkánske námestie 1
Gajova 1
Gondova 1
Gorkého 2
Grösslingová 1
Hlavné námestie 2
Hlboká cesta 1
Hodžovo námestie 1
Hurbanovo námestie 1
Hviezdoslavovo námestie 1
Ivanka pri Dunaji 1
Jesenského 3
Kapitulská 3
Klariská 1
Klemensova 1
Kollárovo námestie 3
Krížna 3
Michalská 2
Námestie 1. mája 1
Námestie Ľ. Štúra
Námestie slobody 2
Námestie SNP 1
Obchodná 3
Panská 2
Primaciálne námestie 2
Radlinského 2
Rázusovo nábrežie 1
Rybné námestie 2
Šafárikovo námestie 2
Šancová 3
Špitálska 2
Štefánikova 2
Štúrova 5
Suché mýto 2
Zámocká 2
Zámocké schody 2
Zámočnícka 3
Židovská 2
Župné námestie 1
Najstaršie do ca. 1918 (1)
Škvarna, Dušan (zbierka)
Šmotlák, Anton (zbierka) (3)
Foto 1970 až 1980
Foto od 1961 do 1970 (2)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (1)
Stanek, Miroslav (zbierka) (0)
Pohľadnice: malé formáty
SZABÓ (rodinný fond) (0)
1916_Szabova_Terezia
1932_Szabova_Terezia ml (0)
1_SzT_Dokumenty
2_Drobne tlace
3_SzT_Foto
1940_Szabova_Gizela
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (0)
Originály
Preklady
Štefan Szabó / Szabó István (0)
4_O ňom
Dokumenty
Fotografie
Spomienky na Š. Szabóa
Životopisné podklady
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (0)
PT: Bratislava
PT: Bratislavská stolica
Tomeček, Oto (zbierka) (0)
Fotografie
Pohľadnice
Tóth, Jozef (zbierka) (7)
Zbierka pohladníc Bratislavy (7)
Zbierka pohladnic Feitzinger
VIRSIK (rodinný fond) (0)
Virsik Karol
Virsikovci ďalší
Virsikovci: Dokumenty (0)
Süle Theresia
Szluka Samu
Virsikovci: Fotografie
Virsikovci: Pohľadnice
Virsikovci: Predmety
VLAČIKY (rodinný fond) (0)
Albumy (0)
Album 1
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (0)
KV Bratislava (0)
2_60te roky CB
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (0)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka
DAPM - Z. Šedivá - 3D-zbierka
Súkr. zbierka rodiny Pollak (0)
1_Generation
2. generácia
Súkromná zbierka Michala Nováka
Súkromná zbierka Veroniky Kucharskej
Zbierka Huga Portischa (0)
Video-rozhovory
Zbierka Lucie Karellovej
Zágoršek, Ján (zbierka)
Zbierka fotografií rodiny SZABÓ
Zbierka Viedenská električka
Žigo, Pavol (zbierka)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (0)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas
5a_Zimmermann Gustav
5b_Zimmermann Wilhelm
5c_Zimmermann Elsa
5d_Zimmermann Paula
6_Zimmermannovci
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula
Koczmann_Friedrich_1945
Pressburg
Testovací zdroj
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (3)
Mestský ústav ochrany pamiatok (3)
Vybrané filtre:

Šulekova

(mestská časť Bratislava-Staré Mesto)

Vývoj: pôvodne lesná cesta, na pláne z roku 1807 ešte bez pomenovania, zakreslený je prameň pre mestský vodovod, nádrž na vodu. V roku 1932 regulačná zastavovacia úprava, výstavba židovskej  nemocnice (1934, v roku 1948 znárodnená – slúžila ako pôrodnica, od roku 2004 apartmánový hotel), evanjelická nemocnica (1937), štátna vinárska škola (1939), transfúzna stanica sovietskej poľnej nemocnice (1945). Nachádza sa tu evanjelický cintorín s hrobmi významných osobností. Používal sa od roku 1773 do roku 1950. Jedna z najstarších ulíc s vilovou zástavbou. Kleinova vila (1873), vila Johanna Andreasa (1914), Vaculíka (1928), profesora Lučanského (1930). Na ulici je pomník hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu.

Úpravy ulice: výkop a výstavba cesty (1859), predĺženie verejnej kanalizácie (1919), dláždenie strednými kockami (1932).

Kultúrne pamiatky: č. 3 novobarokový nájomný dom so záhradou (1910), č. 5 eklektická vila botanika Jána Andreja Bäumlera (1915), č. 9 eklektická vila (1895), č. 17 eklektická vila so záhradou I. E. Myhályia  (1873), č. 19 eklektická vila Nuss-Oelbergova so záhradou (1910), náhrobky na Cintoríne pri Kozej bráne (65 kusov) spolu s parkom a ohradovým múrom, hrobkou rodiny Jeszenák (1865, neskorý klasicizmus) a eklektickou cintorínskou kaplnkou (1868).

Pamätihodnosť mesta: 90 náhrobkov na Cintoríne pri Kozej bráne, pomník hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu - autorom pomníka je akad.sochár Vojtech Baďura (1967).

Chránený strom: S 214 dub jadranský (1982, 1996), vysoká biologická a estetická hodnota, zriedkavý výskyt; významný exemplár z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného a estetického, 2. stupeň ochrany, na hranici schodov a súkromného pozemku domu č. 35 a S 237 tis obyčajný (1982, 1996) s tých istých dôvodov, v záhrade nemocnice.

Pomenovanie: 1859 Kozia cesta (Gaisweg) cesta za Kozou bránou, Cesta troch zajacov (Dreihasenweg) podľa priľahlého záhonu, 1899 Jeszenákova (baró Jeszenák János utcza) podľa Jánosa Jeszenáka (1800 – 1849, nitriansky župan, popravený za účasť na povstaní 1848/49), 1920 Šulekova podľa Jána Šuleka (1774 – 1837, spisovateľ, evanjelický farár a učiteľ, ľudový lekár).

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, Bratislava, 1990, s. 287.

HRNČIAROVÁ, Tatiana.: Zaniknuté a existujúce historické cintoríny Bratislavy – špeciálne kultúrne a prírodné pamiatky mestskej krajiny Životné prostredie, 2019, 53, č. 1, s. 32 – 40.

OBUCHOVÁ, Viera, HOLČÍK, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne, Bratislava, 2006, 240 s., ISBN 80-88912-89-X.

BERKA, Tomáš, BAHNA, Ján, M.: Vily nad Bratislavou, Bratislava, 2013, s. 104-105, 108-109, 174-179, 186-189, 215, 259, 272, 302-305, 356, 388-390.

Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy BA – VIII. – A.9 http://muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=4127

http://muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=5510

https://www.enviroportal.sk/stromy/detail/dub-na-sulekovej-ulici

https://www.enviroportal.sk/stromy/detail/tis-v-nemocnicnej-zahrade

Ma. Máriássyová, 2018

Historické názvy:

 • 1859: Gaisweg, Dreihasenweg
 • 1899: Báró Jeszenák János utcza / 1916: Jeszenák János-Strasse
 • 1920: Šulekova ulica
pam
map
[ikona-pohladnica]
Vilová štvrť pod hradom
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy od severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy od severu
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy od severu
[ikona-fotografia]
Križovatka Palisád a Šulekovej v BA
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-fotografia]
Hrobka Berlinovcov
[ikona-fotografia]
Náhrobok Karla Fuchsa
[ikona-fotografia]
Hroby na Cintoríne pri Kozej bráne
[ikona-fotografia]
Hrob Reidnerovcov
[ikona-fotografia]
Hrob Reidnerovcov
[ikona-fotografia]
Náhrobný kameň
[ikona-fotografia]
So starým otcom
[ikona-fotografia]
Palisády
[ikona-fotografia]
Starí rodičia s vnučkami
[ikona-fotografia]
Starí rodičia s vnučkami
[ikona-fotografia]
Stará matka s vnučkami
[ikona-fotografia]
So snehuliakom
[ikona-fotografia]
Vnučky so starou mamou
[ikona-fotografia]
Vnučky so starou mamou
[ikona-fotografia]
Michaela Gažová
[ikona-fotografia]
Strom na cintoríne
[ikona-fotografia]
Cintorín pri Kozej bráne
[ikona-fotografia]
Slivkovci
[ikona-fotografia]
Slivkovci
[ikona-fotografia]
Hroby na Cintoríne pri Kozej bráne
[ikona-fotografia]
Hrob rodiny Wowy
[ikona-fotografia]
Hrob Kálmána Thalyho
[ikona-fotografia]
Hrob Mateja Dobroviča
[ikona-fotografia]
Hrob rodiny Wicklein
[ikona-fotografia]
Hrob Juliusa Schwappacha
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Tunel a výhľad
[ikona-pohladnica]
Tunel a výhľad
[ikona-pohladnica]
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Pomník a panoráma
[ikona-pohladnica]
Panoráma Starého Mesta
[ikona-pohladnica]
Tunely a cintorín
[ikona-pohladnica]
Panoráma vilovej štvrte
[ikona-pohladnica]
Panoráma vilovej štvrte
[ikona-pohladnica]
Tunel a panoráma
[ikona-pohladnica]
Tunel a panoráma
[ikona-pohladnica]
Tunel a panoráma
1
priehľadnosť
Back to Top