FILTER
193 inventárnych jednotiek
 • materiály
 • miesta
 • témy
 • udalosti
 • ľudia
 • zdroje
 • pamiatky
 • čas
Fotografia (104)
Pohľadnica (96)
ARMÁDA (10)
DOPRAVA (54)
Cestná doprava (23)
Koľajová doprava (34)
Vodná doprava (5)
ETNIKÁ a skupiny (8)
Maďari a hungariká (3)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (4)
Slováci a slovaciká (1)
JAZYK prameňa (31)
Český jazyk (po roku 1800) (6)
Maďarský jazyk (14)
Nemecký jazyk (1)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (10)
KULTÚRA (11)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (2)
Sochárstvo (4)
PRÍRODA (12)
Dunaj (4)
Parky a záhrady (8)
SLUŽBY (38)
Banky a financie (16)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Obchody a trhy (12)
Stravovanie a pohostinstvo (10)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (5)
02: HRADY v Bratislave (6)
Bratislavský hrad (6)
03: HRADBY mesta Bratislava (3)
Michalská veža (2)
Samotné hradby a bašty (1)
04a: KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - Staré Mesto (1)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (1)
04e: KAPLNKY a pod. v Bratislave (1)
Kaplnky iné (1)
07: PALÁCE v Bratislave (35)
Csákyho na Štúrovej ul. (13)
Grassalkovichov (2)
Iné paláce (18)
Letný arcibiskupský palác (6)
Pistoriho (4)
08: BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (5)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (1)
Justičný palác (2)
Obchodná a priemyselná komora (2)
Radnica - stará (1)
09: VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (5)
Pechotné kasárne (1)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (4)
Vodné (Štefánikove) kasárne (1)
11: DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (6)
Most Nový (Most SNP) (3)
Mosty historické (pred 1890) (1)
Prístavy (4)
12a: Známe HOTELY v Bratislave (16)
Hotel Koch (2)
U červeného vola (14)
12b: POHOSTINSTVÁ v Bratislave (45)
Baross (3)
Grand Cafe (2)
Luxor (37)
12c: OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (18)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (2)
Obchodný a obytný dom Manderla (13)
12d: Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (48)
Československá národná banka (13)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (1)
Mestská sporiteľňa (13)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (1)
Rakúsko-uhorská banka (20)
14: ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (8)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (3)
Iné školy (2)
Internát Svoradov (1)
Kadetská škola (4)
Str. priem. škola strojnícka ("Fajnorka") (1)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (1)
15: KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (17)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (6)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (10)
Slovenská národná galéria (1)
Slovenské národné múzeum (1)
17: PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (12)
Floriánske súsošie (6)
Pomník Márie Terézie (2)
Slavín (4)
18: PAMÄTNÉ TABULE v Bratislave (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák (2)
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (4)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
BA: Neznáma lokalita
BA: Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sabinovská (4)
Sad Janka Kráľa (205)
Sadmelijská (1)
Sadová (1)
Šafárikovo námestie (270)
Šafránová (0)
Šalviová (1)
Samova (0)
Šancová (73)
Šancova (3)
Saratovská (1)
Sasinkova (10)
Šaštínska (0)
Satinského (0)
Savignonská (0)
Schengenská (0)
Schilerova (0)
Schody na Klenovú (0)
Schody pri starej vodárni (zaniknutá) (6)
Scilová (0)
Seberíniho (6)
Sečovská (1)
Sedlárska (45)
Segnáre (0)
Segnerova (0)
Sekulská (1)
Sekurisova (0)
Sellendorf (†) (20)
Semenárska (0)
Semianova (0)
Semilonská (0)
Senická (0)
Sibírska (11)
Siedma (0)
Sienkiewiczova (24)
Šiesta (0)
Silvánska (3)
Šintavská ulica (1)
Šípková (0)
Skalická cesta (0)
Skalná (4)
Škarniclova (15)
Skerličova (0)
Školská (8)
Školský dvor (zaniknutý) (17)
Škovránčia (12)
Škultétyho (5)
Skuteckého (4)
Skýcovská (0)
Sládkovičova (9)
Slatinská (v Podhradí, zaniknutá) (7)
Slávičie údolie (7)
Slavónska (0)
Slepá (0)
Sliačska (3)
Sliezska (0)
Slnečná (0)
Slovanská, predtým Valónska (zaniknutá) (23)
Slovanské nábrežie (395)
Slovienska (0)
Slovinec (1)
Slowackého (1)
Smaragdová (0)
Smetanova (6)
Smikova (0)
Smolnícka (1)
Smrečianska (2)
Smržová (0)
Snežienková (0)
Socháňova (0)
Sochorova (0)
Soferove schody (0)
Sokolíkova (0)
Sokolská (55)
Solivarská (2)
Sološnická (0)
Šoltésovej (6)
Solúnska (0)
Somolického (1)
Sonntagova (0)
Sovia (0)
Spádová (0)
Spätná cesta (0)
Špieszova (0)
Špitálska (585)
Spojná (1)
Športová (1)
Sreznevského (0)
Srnčia (0)
Stanekova (0)
Staničná (4)
Stará Klenová (0)
Stará Vajnorská (0)
Stará Vinárska (10)
Staré grunty (38)
Staré ihrisko (0)
Starohájska ulica (8)
Staromestská (153)
Staroturský chodník (0)
Starý most (41)
Štefana Králika (0)
Štefánikova (301)
Štefanovičova (16)
Steinov dvor (0)
Štepná (0)
Stepná cesta (0)
Štetinova (12)
Štítová (6)
Stodolova (1)
Stoklasová (0)
Strakova (9)
Strážna (0)
Strážnická (0)
Strážny Dom (0)
Štrbská (0)
Stredná (0)
Strelecká (19)
Strmá cesta (9)
Strmé sady (3)
Strmý bok (0)
Strmý vŕšok (1)
Stromová (2)
Studenohorská (0)
Stuhová (0)
Šťuková (zaniknutá) (23)
Štúrova
Štvrtá (0)
Súbežná (0)
Suchá (1)
Suché mýto (229)
Suchohradská (2)
Sudová (0)
Súkennícka (2)
Šulekova (209)
Sumbalova (1)
Šuňavcova (11)
Súťažná (1)
Švantnerova (0)
Svätoplukova (10)
Svätovavrinecká (0)
Svätovojtešská (0)
Svetlá (0)
Svíbová (0)
Svíbová (0)
Svidnícka (4)
Svoradova (25)
Svrčia (0)
Száparyho (0)
ARCHÍVY (28)
Archívy mestské (20)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (20)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (20)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (7)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (7)
Zbierka fotografií a negatívov (7)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (7)
Archívy štátne (1)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (1)
Štátny archív v Bratislave (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Fotografie Ľudovíta Sedíleka (1)
03_Pamiatky (1)
MÚZEÁ (47)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (47)
5 - Zbierky špecializované (47)
5-P-Pohladnice (47)
1-1000 (1)
1001-2000 (1)
1001-2000 (5)
3001-4000 (5)
4001 až 5000 (27)
5001-6000 (7)
6001-7000 (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (112)
Bartoš, Juraj (zbierka) (1)
Folder 2 (1)
BERLIN (rodinný fond) (27)
Elemér Berlin mladší (8)
2_Foto (8)
Osob. fond: Elemér BERLIN (19)
3_Foto_volne (14)
Album druhá svet. vojna a rodina (5)
Farár, Viktor (zbierka) (10)
Zbierka pohľadníc (10)
Horváth, Juraj (zbierka) (15)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (15)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (1)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (1)
Pohľadnice vložené v albumoch (1)
Šedivý, Juraj (zbierka) (25)
Zbierka posoniensií (25)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (10)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (2)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (1)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (7)
Zbierka fotografií Bratislavy (5)
JŠ: Ulice S až Z (5)
Šafárikovo námestie (1)
SNP námestie (1)
Štúrová (3)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (10)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (7)
Gorkého 2 (1)
Štúrova 5 (6)
Najstaršie do ca. 1918 (3)
Šmotlák, Anton (zbierka) (23)
Foto od 1961 do 1970 (8)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (15)
Tóth, Jozef (zbierka) (9)
Zbierka pohladníc Bratislavy (9)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (1)
Zbierka fotografií k Bratislave (1)
4_80te roky F (1)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (6)
Mestský ústav ochrany pamiatok (6)
Vybrané filtre:

Štúrova

(mestská časť Bratislava-Staré Mesto)

Vývoj: ulica vznikla na pôvodnom záhone Grössling južne od dnešného námestia SNP, kde boli až do začiatku 19. stor. háje a nivy (predtým v stredoveku samostatný ostrov). Cez ne bola prerazená cesta k Dunaju. Pôvodne zaberala aj dnešné Šafárikovo námestie. Medzi prvými objektmi bol postavený hostinec Červený býk (1820), v roky 1880 mala 12 domov. Stála tu I. sporiteľňa a palác (1890), sídlo firmy Kittler a Gratzl – neskôr hotel Bláha, potom Krym, železničný post (1891), domy veľkoobchodníka Ludwiga (1895), Rakúsko-Uharská banka (1902), Union banka a secesné domy (1903, hotel Tulipán), lekáreň, hotel a reštaurácia Jozef Koch (1916), filiálne banky československých légií, účastinná poišťovňa LEGIA, družstevná poisťovňa Karpatia, , lekáreň K Asiskému, cukráreň Bohumyl Mišák, veľkoobchod s liečivami Farmakodroga, Slávia banka (1937), kaviareň reštaurácia Luxor, kníhkupectvo Academia, redakcia Ľudu (1939), redakcia Zdravý národ (1949), tlačiarenský závod Pravda (1955, dnes Pressbur center).  Na domeč. 5 má umiestnenú pamätnú tabuľu z bieleho mramoru s bronzovým portrétnym reliéfom Ľudovít Štúr (1815 - 1856). Jej autorom je akademický sochár Jozef Pospíšil, odhalili ju roku 1943. V roku 2004 pri príležitosti Roka Ladislava Novomeského odhalili na fasáde bývalého sídla SAVU na dome č.  9 pamätnú tabuľu Ladislavovi Novomestskému (1904 - 1976).

Úpravy – prispôsobená pre dopravu povozmi (1829), trať električky (1895, prvá v Bratislave), rekonštrukcia električkovej trate a chodníkov (2014 - 2015).

V roku 2021 pomenovanie priestranstva ohraničeného ulicami Štúrova, Šafárikovo námestie, Alžbetínska a Gajova ulica Park Gabora Barossa.

Kultúrne pamiatky: č. 2 funkcionalistická Národná banka (1938, dnes Generálna prokuratúra), č. 5 novoklasicistická UNION banka (1923, dnes OTP banka, pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra), č. 6 eklektická budova Lúčnice (1902), č. 10 secesný hotel Tulipán (1901, dnes Roset Boutique  hotel), č. 11, č. 13  a č. 15 eklektický nájomný dom Gottfrieda Ludwiga (1895), č. 12 secesný nájomný dom (1903), č. 14 novorenesančný nájomný dom (pred 1895), č.  16 novobarokový Csákyho palác (1895, dnes Veľvyslanectvo Kórejskej republiky), č. 17 – frontový nápis „VERBA“. 

Pamätihodnosť mesta:  č. 1 - 3 obytný a obchodný dom Luxor (1938).

Pomenovanie: 1829 Landererova (Landerergasse) podľa bratislavského kníhtlačiara, 1877 Barosova (Baros utcza) podľa Gábora Barossa (1848 -1892, maďarský minister obchodu a dopravy, iniciátor výstavby stáleho mostu na Dunaji), 1920 Šrobárova podľa MUDr. Vavra Šrobára (1867 – 1950, univerzitný profesor, publicista, politik, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, minister verejného zdravotníctva ), 1945 Štúrova podľa slovenského národovca, kodifikátora spisovnej slovenčiny (1815 – 1856).

Literatúra: HORVÁTH, Vladimír: Bratislavský topografický lexikon, Bratislava, 1990, s. 286.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2021 z 29.04.2021 o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy BA - V. – A.11 http://www.muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=5443

Ma. Máriássyová, 2018

Archeologické nálezy:

Roh Štúrovej a Jesenského ulice: Stál tu hostinec U červeného vola, potom stanica poštového úradu a neskôr hostinec Plzenský dvor. Ten zbúrali 1951 a začalo sa s výkopom základov objektu Tlačiarenských závodov Pravda. Pri zemných prácach sa našli zničené kostrové hroby z 2 rôznych horizontov (nálezy sa nezachovali). Nižšie zistené drevené pilóty, ktorými boli pravdepodobne spevnené základy staršej stavby. Pod nimi v hĺbke asi 10 m objavený drevený hrant vydlabaný z jedného kusa borovice a železná sekera podobná bradatici. Pri prácach nájdený aj keltský zlatý statér mušľovitého typu.

Literatúra: POLLA, Belo – VALLAŠEK, Adrian : Archeologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 152-153, poloha 66/1.

Historické názvy:

 • 1829: Landerergasse
 • 1836: platea Landeriana
 • 1877: Baros-utcza
 • 1890: Landererutcza
 • 1891: Baross Gábor-út
 • 1894: Baross-utca, Barossstrasse
 • 1920: Šrobárova ulica
 • 1921: Štúrova cesta
 • 1945: Štúrova ulica
pam
map
[ikona-fotografia]
Jesenského a Štúrova ulica
5
priehľadnosť
Back to Top