FILTER
32290 inventárnych jednotiek, 54450 digitálnych záberov, 5875 encykl. hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Audio_Spomienky (3)
Fotografia (18023)
Maľba (239)
Mapa (17)
Písomnosť (4260)
Pohľadnica (10447)
Predmet (58)
Veduta (11)
Video (39)
Vizualizácia (3)
ARMÁDA (596)
DOPRAVA (4153)
Cestná doprava (1243)
Koľajová doprava (1168)
Mýta a clá (322)
Posli a posolstvá (55)
Vodná doprava (1465)
Vzdušná doprava (64)
ETNIKÁ a skupiny (2174)
Česi, Moravania a bohemiká (159)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (2)
Karpatskí Nemci (11)
Latinské (46)
Maďari a hungariká (376)
Multietnické (16)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (1068)
Poliaci, poloniká (7)
Rómske (63)
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi (1)
Slováci a slovaciká (89)
Židia a judaiká (442)
HASIČI (61)
JAZYK prameňa (6999)
Český jazyk (po roku 1800) (953)
Francúzsky jazyk (5)
Iné jazyky (22)
Latinský jazyk (1726)
Maďarský jazyk (994)
Nemecký jazyk (2611)
Ruský jazyk (2)
Slovenčina a čeština pred 1800 (29)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (788)
Viacjazyčné (38)
JUSTÍCIA, SÚDY (536)
KULTÚRA (4060)
Divadlo (186)
Film a kino (182)
Hudba (354)
Literatúra a knižnice (106)
Ľudová kultúra (184)
Sochárstvo (1837)
Tanec (112)
Tlač, noviny, žurnalistika (34)
Výtvarné umenie (1091)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (878)
Evanjelické cirkvi (192)
Judaizmus (náboženstvo) (68)
Katolíci (326)
Zbožné fundácie (76)
POLÍCIA (88)
POLITIKA a STRANY (106)
PRÍRODA (4746)
Dunaj (2281)
jarné (26)
jesenné (3)
Lesy (10)
letné (20)
Ochrana prírody / ekologické (9)
Parky a záhrady (1606)
Rieky a jazerá (42)
Železná studnička (zlý tag) (282)
zimné (63)
Zvieratá (316)
ŠKOLSTVO (573)
Iné vzdelávanie (19)
Predškolská výchova (32)
Stredné školstvo (211)
Vysoké školstvo (237)
Základné školstvo (92)
SLUŽBY (2716)
Banky a financie (800)
Hotely a iné ubytovanie (120)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (1258)
Pošty (21)
Stravovanie a pohostinstvo (491)
SPOLKY (58)
Skauting / Junák (11)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (948)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (190)
VEDA (27)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (288)
01: PREHISTORICKÉ stavby v Bratislave (1)
02: HRADY v Bratislave (2250)
Bratislavský hrad (1849)
Devínsky hrad (405)
03: HRADBY mesta Bratislava (634)
Michalská veža (489)
Rybárska veža/brána (2)
Samotné hradby a bašty (113)
Vavrinecká (Laurinská) veža/brána (8)
Vodná veža (15)
Vydrická veža/brána (5)
04a: KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - Staré Mesto (2802)
K. alžbetínok (sv. Alžbety) (142)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (155)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (293)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (96)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (237)
K. najsv. Spasiteľa na Hrade (zaniknutý) (3)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel) (41)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (122)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (103)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (10)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (20)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja) (2)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (3)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (77)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (1000)
K. sv. Michala (zaniknutý) (2)
K. sv. Mikuláša (103)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (16)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (199)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (44)
Kláštor klarisiek (pôvodne cistercitiek) s kostolom sv. Kríža (118)
Kostol antonitov (sv. Ladislava) (95)
Rehoľný dom Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (2)
04b: KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - Nové Mesto (28)
K. Mena Panny Márie, Vrakuňa (1)
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý), Ružinov (5)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov (saleziáni), Ružinov (1)
K. sv. Jána Bosca, Trnávka (saleziáni) (2)
K. sv. Kríža, Podunajské Biskupice (3)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (17)
04c: KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - južne od Dunaja (60)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (23)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (15)
K. sv. Márie Magdalény, Rusovce (9)
K. sv. Michala Archanjela, Čunovo (2)
K. sv. Mikuláša, Jarovce (6)
K. sv. Víta, Rusovce (1)
04d: KOSTOLY a KLÁŠTORY - katolícke - karpatskej oblasti (90)
K. Ducha Svätého, Devínska Nová Ves (2)
K. Ducha Svätého, Dúbravka (4)
K. Panny Márie Pomocnice kresťanov, Rača (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (12)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (5)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (5)
K. sv. Kríža, Devín (37)
K. sv. Margity, Lamač (3)
K. sv. Michala Archanjela (4)
K. sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica (7)
04e: KAPLNKY a pod. v Bratislave (309)
Kalvárie na území Bratislavy (41)
Kaplnka bratstva Božieho Tela (11)
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (v bývalom lazarete) (21)
Kaplnka Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (68)
Kaplnka sv. Kataríny (13)
Kaplnka sv. Ladislava (12)
Kaplnky iné (62)
Lurdská jaskyňa (96)
04f: KOSTOLY - evanjelické (168)
EAV-kostol v Prievoze (2)
EAV-kostol v Rači (1)
EAV-kostol v Rusovciach (5)
Kalvínsky kostol (105)
Malý evanjelický kostol (6)
Nový kostol EAV. (9)
Veľký evanjelický kostol (37)
05: ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (254)
Ortodoxná synagóga (Heydukova ul.) (6)
Ortodoxná synagóga (Zámocká ul.) (34)
Synagóga neológov (Rybné nám.) (215)
06: CINTORÍNY a náhrobníky v Bratislave (402)
a: Prehistorické pohrebiská (1)
b: Zaniknuté stredoveké cintoríny (3)
c: Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a i.) (14)
Cintorín Krematórium (1)
Cintorín Martinský (1)
Cintorín Mikulášsky (17)
Cintorín Ondrejský (105)
Cintorín pri Kozej bráne (138)
Cintorín Slávičie údolie (34)
Cintoríny pripojených častí (8)
Cintoríny židovské (48)
Náhrobníky jednotlivé (185)
07: PALÁCE v Bratislave (2630)
Apponyiho palác na Radničnej ul. (25)
Apponyiho palác na Vajanského nábr. (zaniknutý) (6)
Aspremontov (30)
Balassov (20)
Benyovszkého palác (zaniknutý) (4)
Berchtoldov (zaniknutý) (11)
Brauneckerov palác (zaniknutý) (47)
Csákyho kaštieľ (4)
Csákyho na Panskej ul. (13)
Csákyho na Rázusovom nábr. (zaniknutý) (9)
Csákyho na Štúrovej ul. (18)
Csomov (15)
De Pauliho palác (42)
Dessewffyho palác (91)
Dom U dobrého pastiera (86)
Dom U modrej gule (9)
Erdődyho palác (33)
Esterházyho na Kapitulskej ul. (26)
Esterházyho na Panskej ul. (22)
Georgievitsov palác (2)
Grassalkovichov (273)
Habermayerov palác (2)
Heckenastov palác (1)
Illésházyho palác na Hviezdoslavovom nám. (zaniknutý) (4)
Iné paláce (542)
Jeszenákov na Michalskej ul. (136)
Jeszenákov palác na Hlavnom nám. (20)
Jurenákov palác (63)
Kamperova kúria (1)
Karácsonyiho (7)
Károlyiho palác (Ruttkayovcov-Vrútockých) (2)
Keglevichov (9)
Kutscherfeldov (105)
Landererov palác (zaniknutý) (15)
Lanfranconiho palác (103)
Letný arcibiskupský palác (121)
Ludwigov palác (11)
Mirbachov (84)
Nesterov (18)
Ormosdyho kaštieľ (5)
Palác Klobušických (Alžbetka) (16)
Palác Motešických (20)
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (8)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (115)
Pálffyho na Panskej ul. (2)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (41)
Pálffyho na Zámockej ul. (93)
Palugyayov na Pražskej ul. (34)
Palugyayov palác na Hlavnom nám. (9)
Pistoriho (40)
Pongráczov palác (zaniknutý) (1)
Primaciálny (277)
Rohanov palác (zaniknutý) (18)
Schilsonov (zaniknutý) (24)
Schützov palác (4)
Spechov palác (zaniknutý) (8)
Szapáryho kaštieľ (1)
Uhor. kráľ. komora pozri Budovy administratívy (2)
Viczayov palác (zaniknutý) (4)
Vila Jakoba Sonnenfelda (1)
Wachtlerov palác (zaniknutý) (12)
Zichyho kaštieľ (25)
Zichyho palác (7)
08: BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (1383)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (51)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
Justičný palác (13)
Lutherov dom (11)
Miestodržiteľská rada (89)
Ministerstvá (13)
Obchodná a priemyselná komora (53)
Policajné riaditeľstvo (24)
Radnica (Prievoz) (2)
Radnica - nová (24)
Radnica - stará (776)
Radnica Podhradia na Zámockých schodoch (8)
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (11)
Sedria na Kozej ulici (10)
Strážnica na Hlavnom námestí (3)
Uhorská kráľovská komora (158)
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (71)
Živnostenský dom (Nová scéna) (32)
Župný dom (78)
09: VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (575)
Delostrelecké kasárne (22)
Honvédske (Hurbanove) kasárne (60)
Husárske kasárne (6)
Pechotné kasárne (11)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (25)
Vodné (Štefánikove) kasárne (383)
Vozatajské kasárne (4)
10: PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (676)
BA: Grünebergova kefáreň (66)
BA: Iné továrne (144)
BA: Továreň Apollo (54)
BA: Továreň Dynamit > CHZJD (7)
Bitúnky (27)
Elektrárne (12)
Esterházyho maják (27)
Mlyny (33)
Plynárne (29)
Sklad č. 7 (33)
Sýpky (166)
Vodárne (72)
11: DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (1988)
Autobusové stanice (8)
BA: Most Apollo (10)
BA: Most Červený (2)
BA: Most Lanfranconi (8)
BA: Most Starý (Fr. Jozefa) (139)
Letiská (12)
Most Nový (Most SNP) (172)
Most Prístavný (1)
Mosty historické (pred 1890) (554)
Mosty malé a lávky (3)
Prístavy (848)
Stanica konskej železnice (14)
Tunely (53)
Viedenská električka (48)
Železničná stanica Hlavná (184)
Železničná stanica Nivy (5)
Železničná stanica Nové Mesto (27)
Železničné stanice iné (26)
12a: Známe HOTELY v Bratislave (864)
Botel Javorina (3)
Hotel Barónka (2)
Hotel Bláha (Krym) (3)
Hotel Bratislava (3)
Hotel Carlton a predošlé stavby (365)
Hotel Central (2)
Hotel Continental (1)
Hotel Danube (Park Inn) (31)
Hotel Dax (13)
Hotel Deák (30)
Hotel Devín (126)
Hotel Judea (Judae) (7)
Hotel Koch (2)
Hotel Kyjev (14)
Hotel Palace (41)
Hotel Sheraton (2)
Hotel Tatra (27)
U červeného vola (20)
U uhorského kráľa (Royal) (94)
U zlatého jeleňa (43)
U zlatého orla (7)
U zlatej merice (Rudolf) (12)
U zlatej ruže (3)
12b: POHOSTINSTVÁ v Bratislave (925)
Albrechtova záhrada (7)
Antik Cafe (1)
Apfel (Stahl) (11)
Astoria (51)
Au Café (111)
Baross (15)
Berlin (7)
Boon (17)
Bystrica (3)
Café Mayer (2)
Drobek (7)
Effenberger (5)
Fajka (5)
Funus (3)
Grand Cafe (109)
Hollinger (Secession) (3)
Hron (predtým Lerchner) (2)
Jalta Bar (5)
Kysucký hostinec (7)
Leberfinger (9)
Luxor (37)
Meštiansky pivovar (28)
Olympia (9)
Paloma/La Paloma (3)
Park (3)
Perugia (10)
Púčkové domy (84)
Radnička (1)
Redoute (27)
Regina (17)
Reisner (2)
Roland Café (3)
Rotunda (1)
Schmidt Hansl (16)
Slamená búda (6)
Slovák (18)
Stará sladovňa (Mamut) (1)
Štefánia (50)
Steltzer (2)
Taranda (8)
Tempo (2)
Útek do Egypta (2)
Veľkí františkáni (10)
Viecha na Žilinskej ulici (10)
Viecha U sedliaka (5)
Vínny restaurant (Slovenská pivnica) (1)
12c: OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (682)
BA: textil PAVÚK (1)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (91)
Eurovea (27)
Nová tržnica (2)
Obchodný a obytný dom Manderla (231)
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (87)
Obchodný dom Hirschbein (7)
Obchodný dom Prior (37)
Obytný a obchodný blok Avion (55)
Obytný a obchodný dom Schön (22)
Polus City Center (VIVO!) (1)
Stará tržnica (99)
Železiarstvo Neurath (34)
12d: Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (350)
BA: Mindszentyho fotoateliér (Majláthov, Faustov) (26)
BA: Televízna veža (2)
Československá národná banka (19)
Hlavná pošta (78)
Iné banky a poisťovne v Bratislave (36)
Mestská sporiteľňa (31)
Nový rozhlas ("Pyramída") (11)
Okresná sociálna poisťovňa (4)
Palác Tatra banky (41)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (12)
Rakúsko-uhorská banka (20)
Robotnícka zdravotná poisťovňa (10)
Uhorská eskontná a zmenárenská banka (62)
Zemská banka (4)
Zemská úradovňa pre poistenie robotníkov (Robotnícka poisťovňa) (3)
13: ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (280)
Charitas – domov slobodných žien (4)
Evanjelická nemocnica (43)
Iné zdravot. a soc. zariadenia (26)
Kochovo sanatórium (4)
Krajinská (Štátna) nemocnica (53)
Mestský lazaret (34)
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (15)
Sirotinec na Hlbokej ceste (36)
Špitál sv. Antona (9)
Špitál sv. Ladislava (22)
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec (2)
14: ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (1315)
Budovy Univerzity Istropolitany (62)
Chlapčenská meštianska škola (50)
Evanjelické lýceum na Palisádach (30)
Evanjelický internát na Tolstého ul. (37)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (194)
Iné školy (244)
Internát Lafranconi (24)
Internát Svoradov (15)
Jezuitské gymnázium s internátom (4)
Jezuitské kolégium a gymnázium (56)
Kadetská škola (15)
Katolícke gymnázium (Gamča) (66)
Masarykove školy (7)
Nové evanjelické lýceum (20)
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (25)
Staré evanjelické lýceum (13)
Štátna reálna škola (31)
Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
Štefánikova škola (10)
Str. priem. škola strojnícka ("Fajnorka") (314)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (9)
Študentský domov Jura Hronca (Bernolák) (1)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (8)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (93)
Ústav hluchonemých (2)
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (32)
Židovská ľudová škola (8)
15: KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (1689)
Malá scéna SND (1)
Amfiteáter na Bratislavskom hrade (20)
Amfiteáter na Búdkovej ulici (1)
Bellevue (38)
Devínske divadlo v prírode (94)
Divadlo Aréna (11)
Dom ROH (Istropolis) (10)
Dom Slovenskej ligy (17)
Dom umenia (71)
Incheba (7)
Kasíno Dynamit (2)
Katolícky kultúrny dom A. Hlinku (4)
Kino Mladosť (14)
Kino Uránia (Hviezda) (6)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (16)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (773)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (41)
Nová budova Slov. národ. divadla (18)
Polyfunkčný dom Metropol (19)
Reduta (275)
Slovenská národná galéria (69)
Slovenská televízia (4)
Slovenské národné múzeum (144)
Slovenský národný archív (1)
Slovenský rozhlas (8)
Umelecká beseda slovenská (11)
Vajnorský ľudový dom (5)
YMCA (8)
16: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (794)
Botanická záhrada (1)
Domy detí a mládeže (3)
Erdődyho jazdiareň (6)
Iné rekreačné a športové stavby (30)
Kúpele Ferdinandove (Železná stud.) (115)
Kúpele Grössling (4)
Lido (124)
Mestská strelnica (9)
Novšie kúpaliská a plavárne (179)
Pavilón na Železnej studničke (15)
PKO (148)
Rozhľadňa na Murmannskej výšine (2)
Štadióny (82)
Stredoveké kúpele (2)
Turistická nocľaháreň na Kamzíku (3)
Veslárske kluby (77)
Veža v Sade Janka Kráľa (3)
Zoologická záhrada (8)
17: PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (2973)
Čumil (4)
Floriánske súsošie (68)
Fontána bohyne Diany (20)
Fontána Dievča so srnkou (3)
Fontána Lev s erbom (22)
Fontána sv. Juraja (19)
Fontána Tritón a nymfa (5)
Fontána Žena s krčahom (23)
Ganymedova fontána (595)
Iné pamätníky a pomníky (128)
Justiho lavička (2)
Kačacia fontána (29)
Korunovačný pahorok (14)
Mariánsky stĺp (112)
Maximiliánova fontána ("Roland") (272)
Miléniový pamätník na Devíne (92)
Morové stĺpy (217)
Napoleonský vojak (3)
Pamätník SNP (20)
Pomník A. Bernoláka (6)
Pomník A. Kolíska (16)
Pomník bulharských partizánov (6)
Pomník F. Liszta (7)
Pomník F. Rómera (24)
Pomník H. Justiho (12)
Pomník J. Fadrusza (15)
Pomník J. N. Hummela (181)
Pomník J. V. Stalina (41)
Pomník K. Gottwalda (16)
Pomník K. Šmidkeho (1)
Pomník M. R. Štefánika (52)
Pomník Márie Terézie (488)
Pomník O. Trebitschovej (1)
Pomník P. M. Bohúňa (6)
Pomník P. O. Hviezdoslava (48)
Pomník padlých v Bitke pri Lamači (13)
Pomník Š. Pálffyho (2)
Pomník S. Petőfiho (73)
Pomník Schöne Náciho (4)
Pomník štúrovcov (12)
Pomník sv. Alžbety (13)
Pomník víťazstva nad fašizmom (32)
Pomníky padlých (42)
Posmievačik (1)
Slavín (158)
Stĺp Karolíny Augusty (76)
Stĺp Najsvätejšej Trojice (Rusovce) (2)
Stĺp sv. Jozefa (81)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého (9)
Súsošie sv. Martina (42)
Železný honvéd (2)
18: PAMÄTNÉ TABULE v Bratislave (54)
19: PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (14)
BA: Rybníky na Železnej studničke (4)
Napoleonov topoľ (5)
-500000 až -8000 – Najstaršie osídlenia Bratislavy (2)
-7000 – Mezolitická dieľňa v Bratislave-Dúbravke (1)
1052 – Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (1)
1427 až 1433 – Husitské ohrozenie Bratislavy (24)
1430 03 06 – Udelenie práva raziť mince Bratislave (1)
1432 11 25 – Husitské sprisahanie v Bratislave (5)
1436 – Udelenie erbu mestu Bratislava (5)
1809 – Obliehanie Bratislavy Napoleonom (3)
1825 09 25 – Korunovácia Karolíny Augusty za uhorskú kráľovnú (1)
1866 07 22 – Bitka pri Lamači (1)
1879 08 17 – Požiar kostola alžbetínok (3)
1886 až 1896 – Regulácia Dunaja (5)
1890 – Dunajská povodeň (1)
1897 – Dunajská povodeň (5)
1897 05 16 – Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 – Miestna priemyselná výstava (15)
1899 09 14-20 – Dunajská povodeň (16)
1900 až 1902 – Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 – 2. krajinská poľnohosp. výstava (40)
1907 – 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1908 – Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 05 23-24 – Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 – Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (14)
1913 – Požiar Podhradia (52)
1918 – Návšteva kráľa Karola IV. (21)
1919 – Obsadzovanie Bratislavy (77)
1920 – Ples inžinierov a architektov (1)
1921 – Búranie pomníka Márie Terézie (7)
1921 až 1942 – Orientálne trhy v Bratislave (12)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921 09 19 - 09 20 – Návšteva T. G. Masaryka (1)
1925 – Razia v redakcii Slováka (1)
1925 – Všeživnostenský deň (1)
1928 – Zamrznutý Dunaj (10)
1928 – Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 12 01 – Otvorenie Večerných kurzov kreslenia (1)
1929 – Dunajská povodeň (13)
1929 – Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1930 04 27 – Závod balónov (10)
1930 10 11-13 – Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 09 02 – Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 – Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 – Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1938 – Návšteva Milana Hodžu (1)
1938 10 28 – 10. výročie vzniku ČSR (oslavy) (2)
1940 – Zamrznutý Dunaj (1)
1942 – Zamrznutý Dunaj (3)
1944 06 16 – Bombardovanie továrne Apollo (102)
1945 - 1947 – Slovanské dni na Devíne (66)
1945 03 až 04 – Boje o Bratislavu (11)
1947 – Vyschnutý Dunaj (12)
1947 – Dunajská povodeň (9)
1948 10 03 – Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej (1)
1949 – Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 – Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 – Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - 1989 – Filmový festival pracujúcich v Bratislave (63)
1949 – Hrachová brigáda (12)
1949 07 04 – Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 – Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 – Pomenovanie Námestia G. Dimitrova (18)
1949 10 – Návšteva konzula ZSSR Novikova (3)
1950 04 04 – Odhalenie Pamätníka Červenej armády (5)
1957 - doteraz – Atletické preteky Pravda-Televízia-Slovnaft (PTS) (1)
1957 – Dunajská povodeň (9)
1957 10 10-12 – Veľký jesenný jarmok (7)
1958 – Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 08 03-10 – Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 – Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 06 21 – Slávnosť družby na Devíne (34)
1962 06 29 - 07 03 – Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 – Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) (4)
1962 10 05 – Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1965 01 20 – Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 – Hosťovanie sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1966 05 05 – Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1965 05 16 – Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 – Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - doteraz – Výstava kvetov Flóra (2)
1966 05 09 – Vojenská prehliadka (7)
1967 - doteraz – Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
1967 06 04 – Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1987 04 11 – Návšteva Michaila Gorbačova (4)
1990 04 22 – Návšteva Jána Pavla II. (9)
1990 09 14 – Návšteva Françoisa Mitterranda (2)
1992 02 28 – Návšteva Helmuta Kohla (3)
1995 06 30 - 07 02 – Návšteva Jána Pavla II. (1)
2000 11 11 – Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (5)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (1)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (11)
Altdorffer, Alfréd (1926> (11)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (28)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (22)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (59)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (3)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Absolon, Ľudovít (37)
Absolon, Zoltán (5)
Absolonová, E.
Adler, Jacob (2)
Alexander Lechnitzky
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Alt, Rudolf (3)
Altdorffer, Alfréd (10)
Altdorffer, Leopold (17)
Ambrovits (4)
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (480)
Apfel (ateliér) (3)
Apfel, Otto (3)
Archív 1. ČSR
Archív I. ČSR
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?) (120)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (819)

Mestské časti

Devínska Nová Ves
Čunovo
Devín
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
BA: Neznáma lokalita
BA: Neznáme umiestnenie
Zaniknuté osady

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1. mája (2)
29. augusta (161)
ARCHÍVY (9539)
Archívy mestské (6644)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (6636)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3390)
Zbierka stredovekých listín a listov (3390)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (399)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (488)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (399)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (474)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (478)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (513)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (470)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (3163)
AMB - Zbierka máp a plánov (2)
Regionálna knižnica (81)
Zlatá kniha mesta Bratislavy 1928 (81)
ZkmBA - Ilustrácie (80)
Archív mesta Košice (8)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (8)
Tajný archív (8)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1205)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1201)
Zbierka fotografií a negatívov (1201)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1201)
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (6)
Osobné fondy (6)
Dalma Spitzerová, rod. Holanová (1)
Osobné fotografie (1)
Osobný fond Juraja Spitzera (5)
Osobné dokumenty (5)
Osobné doklady (4)
Životopis (1)
Archívy štátne (1659)
Slovenský národný archív (7)
L: Rody a panstvá (7)
L/II: Archívy panstiev (7)
Pálfi (Pálffy) – zbierka máp a plánov, 1712 – 1935, 1541 ks (7)
Štátny archív v Bratislave - centrála aj pracoviská (1635)
ŠA BA pracovisko Archív Modra (5)
Archívny fond XY (5)
Kronika slovenskej školy v Podunajských Biskupiciach (5)
Štátny archív v Bratislave (1640)
Zbierka fotografií a negatívov (1634)
Fotografie Ľudovíta Sedíleka (1631)
01_Panoramy (178)
02_Ulice (552)
A_Podhradie (16)
Americké námestie 2 (2)
Baštová 3 (1)
Beblavého 2 (10)
Blumentálska 8 (1)
Bubenkova (7)
Dunajská 37653 (27)
Farská 2 (2)
Františkánska 4 (1)
Františkánske námestie 2 (1)
Gunduličova 7 (3)
Hodžovo námestie 2 (1)
Hurbanovo námestie 1987 (4)
Hviezdoslavovo námestie 2 (3)
Kamenné námestie 1 (2)
Kapitulská 1968 (18)
Kapucínska 2 (1)
Karadžičová ulica 1980-86 (14)
Klobučnícka ulica 1 (1)
Kollárovo námestie 18 (10)
Konventná ulica 1 (9)
Kozia ulica (17)
Krížna ulica (9)
Kuzmányho 10 (2)
Laurinská ulica (1)
Medená ulica (4)
Michalská ulica (16)
Mlynské nivy 9 (1)
Mostová ulica (1)
Mudroňova 84 (4)
Mýtna ulica a okolie (15)
Na vŕšku 2 (2)
Námestie Slobody 30 (8)
Námestie SNP 2 (9)
Nedbalova 20 (1)
Obchodná 1974 (62)
Palisády 60 (9)
Panská 42 (6)
Poštová 1978 (2)
Prepoštská 4 (4)
Primaciálne námestie 1 (1)
Račianska 1974 (3)
Radlinského ulica 1 (86)
Ružová dolina 1 (3)
Rybné námestie 6 (3)
Šancová 1972 (10)
Šancová ulica 1972 (11)
Sedlárska ulica (1)
Slovanská 1 (3)
Špitálska ulica (4)
Strelecká 1961 (1)
Vajnorská 31 (1)
Vysoká ulica (109)
Zámocká ulica (1)
Zelená ulica (1)
Židovská 20 (7)
03_Pamiatky (594)
04_Industrial (69)
05_Sidliska (58)
06_Primestske obce (72)
07_Udalosti (111)
Zbierka typárií ? (1)
Štátny archív v Košiciach - centrála a pracoviská (8)
Štátny archív v Košiciach (8)
Krajská knižnica v Košiciach (zbierka parte) (3)
78 (1)
81 (1)
82 (1)
Zbierka fotografií a negatívov (5)
Album 47 (2)
Album 51 (1)
Album 54 (1)
Album 55 (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (2)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (2)
Magistrát mesta Trenčín (2)
Zbierka listín a listov (2)
Cirkevné archívy (31)
Archív Trnavskej arcidiecézy (31)
Fotozbierka (30)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (30)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
DIGITÁLNE ZDROJE (8)
baum_cityregion (1)
Video-rozhovory (1)
RTVS (1)
YouTube (6)
Videokanál denníka N (1)
Videokanál Institut für Kultur- und Theatergeschichte der Öst.Akad.d.Wissenschaften (1)
Videokanál oz Hradiská (1)
Videokanál The Habsburg Monarchy (1)
KNIŽNICE (172)
Knižnica Jasovského opátstva (2)
Zbierka pohľadníc (2)
SK (2)
Ústredná knižnica SAV (Lyceálna knižnica) (170)
Zbierka obrazových dokumentov (170)
1: Portréty (164)
2: Skupiny osôb (6)
MÚZEÁ (5687)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (5661)
1 - Zbierky archeologické (2)
AR - Nálezy z Rusoviec (2)
2 - Zbierky historické (F) (89)
Novšie dejiny (K1) (89)
5 - Zbierky špecializované (5570)
5-P-Pohladnice (5570)
1-1000 (727)
1001-2000 (784)
1001-2000 (746)
3001-4000 (675)
4001 až 5000 (676)
5001-6000 (855)
6001-7000 (955)
7001-8000 (152)
SNM-AM: Archeologické múzeum (2)
SNM-HM: Historické múzeum (24)
Historické vedy (24)
1. Fond dejín 20. storočia (24)
Devín_ (24)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (1)
Periodiká online (1)
Daily Mail online (1)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (16403)
"Ruský archív" (1)
Kotliarevskij (1)
1_Zbierka k dejinám regiónu: HAUERLAND (2)
Zbierka SKLENÉ (Glaserhau) (1)
Rodinný fond: Murani / Stricz (1)
Zbierka VRÍCKO (Münnichwies) (1)
Rodinný fond: Grois Sebastian (1)
3_Zbierka k dejinám KARLOVEJ VSI M. Šrámka (118)
BARTLOVCI (rodinný fond) (96)
1_Teslíkovci (29)
2_dcera Ruzena Stavikova (20)
2_Šťavíkovci (54)
1_Stavik Anton (6)
1x_Frndak_Gustav (4)
2a_Stavikova Bartlova Alena (40)
2c_Stavik Anton (4)
3_Bartl Július (9)
4_Rôzne (4)
Bartoš, Juraj (zbierka) (43)
Folder 1 (9)
Folder 2 (34)
BERLIN (rodinný fond) (277)
3_Berlinovci_ine generacie (99)
1_Pisomnosti (20)
2_Drobne tlace (4)
3_Fotografie (75)
1_Foto volne orig (5)
2_Foto digital kopie (70)
Elemér Berlin mladší (34)
2_Foto (33)
Písomnosti (1)
Os. fond Etela Berlin, rod. Berkovics (4)
Fotografie (1)
Písomnosti (3)
Osob. fond: Elemér BERLIN (140)
3_Foto_volne (34)
Album druhá svet. vojna a rodina (92)
Album Jagdbuch (1)
Album Stará Bratislava (13)
BILLEK (rodinný fond) (4)
Oehme-Billek_Vater (4)
Blažo, Pavel (zbierka) (130)
Fotografie P. Blaža z roku 2007 (17)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2001 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2002 (1)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2004 (5)
Fotografie Pavla Blaža z roku 2008 (26)
PB_2005 (4)
PB_2006 (2)
PB_2009 (7)
PB_2010 (10)
PB_2011 (4)
PB_2013 (2)
PB_2015 (6)
PB_2016 (2)
PB_2017 (6)
PB_2019 (9)
PB_2020 (23)
PB_historicke (1)
Brandis, Tomáš (súkr. zbierka) (2)
BT_Pohladnice (2)
Čupka, Milan (zbierka) (2)
Cyprich, Robert (zbierka) (1)
Medzinarodný dunajský veľtrh (1)
EDL-AIXINGER-BERTHA (rodinný fond) (1)
Aixingerovci (1)
1_A_Laszlo_1_1815 (1)
1-2_Ozoroczky Rozsa (1)
ERDÉLSKY a PENCÁK (rodinné fondy) (171)
Dokumentačný materiál k priateľom Erdélskych a Pencákovcov (2)
Fotografie Bratislavy od Erdélskych (13)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej (32)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - dokumenty (9)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - korešpondencia (2)
Osobný fond Anny ERDÉLSKEJ, rod. Pencákovej - fotografie (23)
Osobný fond Heleny ERDÉLSKEJ, rod. Szénesfalvy (3)
Osobný fond Imrich ERDÉLSKY (1915-?) (103)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - dokumenty (64)
04: Dokumenty k vojenčine (7)
06: Rozličné (3)
Osobné doklady (11)
Pracovné dokumenty (38)
Školské dokumenty (5)
Os. fond Imrich ERDÉLSKY - fotografie (39)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (10)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - dokumenty (1)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY - fotografie (9)
Osobný fond Štefan ERDÉLSKY (cca. 1905-10 až ?) (1)
Video-rozhovory s Annou Erdélskou, rod. Pencákovou (7)
Falathová, Zuzana (zbierka) (218)
Zbierka fotografií Bratislavy (6)
Zbierka portrétov bratislavských fotografov (212)
FALB (rodinný fond) (39)
Video-rozhovory (5)
Zbierka rodinných dokumentov (34)
Farár, Viktor (zbierka) (1100)
Zbierka pohľadníc (1100)
FRANKL (rodinný fond) (313)
Obrazy a grafiky zväčša od Adolfa Frankla (61)
Rodinný archív (77)
Písomnosti Adolfa Frankla (41)
Písomnosti Beniho Kleina (1)
Písomnosti Eriky Frankl(ovej) (2)
Písomnosti Jána (Jonnyho) Frankla (1)
Písomnosti Josefa a Esther Franklovcov (6)
Písomnosti osôb v kontakte s Franklovcami resp. Nachmiasovcami (5)
Písomnosti priateľov Adolfa a René Franklovcov (4)
Písomnosti Renáty Nachmias (4)
Písomnosti súrodencov Ignáca, Štefánie, Alexandra a Lea Franklovcov (2)
Písomnosti Tomáša Frankla (11)
Video-rozhovory (1)
Zbierka fotografií (174)
Album fotografií A. Frankla (33)
Album povojnový (44)
Druhá časť zbierky fotografií T. Frankla (36)
Prvá časť zbierky fotografií T. Frankla (30)
Rodinný album Fraklovcov (31)
GRÜNEBERG-Resch (Rodinný fond) (54)
04_Fotoalbum_Fabrik (54)
04_Fotoalbum_Fabrik_Detaily (31)
04_Fotoalbum_Fabrik_Volne vlozene (22)
Guldan, Patrik (zbierka) (4)
GP_Bratislava (3)
Súťaž Poznaj svoje mesto (2)
Haberlandová, Katarína (fotozbierka) (21)
HECK-ovci (rodinný fond) (4)
Heck_Interviews (4)
HOFER (rodinný fond) (1)
1b_Zitny ostrov (1)
HOFFMANN (rodinný fond) (35)
Dokumenty rodiny Hoffmann (7)
Fotografie rodiny Hoffmann (28)
Hoffmann, Tomáš (súkr. zbierka) (5)
HOLZMANN a ZAUNER (rodinné fondy) (2)
Holzmann Anton (2)
Horváth, Juraj (zbierka) (1555)
Zbierka pohľadníc Bratislavy (1555)
HÚŠČAVA, Alexander (osobný fond) (51)
2_Vzdelanie (50)
Osobné doklady (1)
JANOVIČEK Peter (rodinný fond a zbierka) (30)
Rozhovor so súrodencami Máriou Hofrichterovou a Alfrédom Altdorfferom (10)
Zbierka fotografií (2)
Zbierka pohľadníc 4 (18)
Pohľadnice Bratislavy (1)
Zbierka pohľadníc Dr. Leopolda Altdorffera (17)
Kálmán, Ladislav (fond Neulingerovcov) (783)
Sklene negatívy zo zbierky L. Kálmána (132)
SZ L. Kálmán - Zbierka fotografií (6)
Zbierka archiválií Ladislava Kálmána (161)
Osobný archív Augusty Neulinger (1893-1996?) (6)
A. Neulinger - Práca a sociálne záležitosti (1)
A. Neulinger - Štátne občianstvo a doklady (1)
A. Neulinger - Životopisy (4)
Osobný archív Márie Neulinger(ovej) (155)
Korešpondencia (17)
Rudy (6)
Práca a sociálne poistenie (86)
Plat (17)
Pracovné zaradenie (8)
Sociálne (36)
Všeobecné (25)
Rôzne (6)
Škola (10)
Štátne občianstvo a doklady (29)
Zdravie a zdravotné poistenie (4)
Zápisník (1)
Životopisy (3)
Zbierka pohľadníc L. Kálmána (484)
Pohľadnice v dvoch škatuliach (110)
Pohladnice_1CSR (52)
Pohladnice_R-U (58)
Pohľadnice vložené v albumoch (374)
Klipp, Anton (zbierka a fond) (3)
Zbierka rodinných fotografií (3)
Korekáč, Ján (súkr. zbierka) (1)
KÜHMAYER (rodinný fond) (1)
Stammbaum (1)
Kuzmík, Daniel (zbierka) (11)
Kuzmík_BA (11)
LIPPERT (rodinný fond) (1)
Pozostalosť po Böbelovcoch (1)
LUDIN (rodinný fond) (7)
LUDWIG (rodinný fond) (193)
Zbierka Horsta-Günthera Ludwiga (182)
Die dritte Generation der Pressburger Ludwigs (162)
Bratia Christiana Ludwiga s rodinami (3)
Christian Ludwig (158)
(Iné) písomnosti (6)
Dokumentácia k dielam Christiana Ludwiga (113)
Album s dokumentáciou stavby domu Manderla (39)
Plány nadstavby na rodnom dome Ludwigovcov (plány) (1)
Spis k rodinnému domu (1)
Fotografie (39)
Album s fotografiami zo závodu motorových člnov v Bratislave/Petržalke (37)
Zuzana Ludwig (1)
Die vierte Generation der Pressburger Ludwigs (2)
Die zweite Generation der Pressburger Ludwigs (7)
Pressburger Liegenschaften der Familie Ludwig (11)
Zbierka Petra Ludwiga (11)
Fotos (4)
Personaldokumente (2)
Schriftstuecke (4)
Vínové vignety (1)
Marušinec (súkr. zbierka) (101)
Ďuriš, Augustín (101)
Mateášiková, Ester (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc (1)
Mendel, Michal (súkr. zbierka) (6)
Pozostalosť Kašický, Karol (6)
KK_Negativy (6)
Dubová (3)
KK_Negat_Gajary (2)
KK_Negat_Neznama_Lokalita (1)
MOLNÁR / TÖKÖLYI (rodinný fond) (5)
Korešpondencia Molnárovcov (5)
Nemlahová, Daniela (súkr. zbierka) (3)
Rigele_Diela (3)
Rigele_Diela_Bratislava (3)
Papp, Peter (súkr. zbierka) (1)
PP_Pohľadnice (1)
PP_Pohl_Bratislava (1)
PÁSZTOROVCI (rodinný fond) (29)
0_Rodinný fotoalbum (12)
Rd. alb. Paszt. - detaily (11)
2a_P_Emil (4)
2b_P-Neuhauser_Blanka (2)
3_P-Roubickova_Livia (10)
4_R-Russland (1)
PÖLZMANNovci (rodinný fond) (15)
2_Poeltzmann Franz (5)
3_Poeltzmann Franz (3)
3_Poeltzmann_Josef (1)
3b_Poeltzmann Franz_DIBOKY (4)
4_Poeltzmann Andreas a Maria Gill (2)
REISINGER (rodinný fond) (3)
Rodinný fond: BELANovci (32)
1_Belan_Milan (30)
1b_Belan_Slavo (2)
SCHOLTZovci (rodinný fond) (10)
Pohľadnice a voľné fotografie (10)
01_BA (10)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (461)
Básne a skicáre (6)
Skicár Karola Schweighofera 1 (5)
Dokumenty (163)
Písomnosti 2. generácie: Eleonóra Schweighofer, rod. Rada (30)
Biografický materiál (13)
Písomnosti (1945-1949) (17)
Písomnosti 2. generácie: Karol Schweighofer (90)
Biografický materiál (29)
Písomnosti (1945-1949) (61)
Písomnosti 3. generácie: August Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Eder (14)
Písomnosti 3. generácie: František Rada a Anna Rada, rod. Zeger (18)
Biografický materiál (9)
Písomnosti (1945-1949) (9)
Písomnosti 4. generácie: Jozef Rada (4)
Písomnosti 4. generácie: Mathias Eder (2)
Písomnosti 4. generácie: súrodenci August a Marie Schweighoferovci (3)
Písomnosti 5. generácie: Georg Schweighofer a Anna Schweighofer, rod. Tribamer (2)
Pamätníky (1)
Zbierka fotografií (291)
Fotoalbumy (261)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (50)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (50)
Fotoalbum Karola Schweighofera (141)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (141)
Fotoalbum Moniky Schweighoferovej (31)
Fotoalbum rodičov Moniky Schweighoferovej (39)
Jednotlivé fotky Fotoalbum_3_Rodicia (39)
Voľné fotografie (30)
Šedivý, Juraj (zbierka) (4791)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Zbierka posoniensií (4790)
Audiozbierka J. Šedivého (1)
Pozostalosť Mikuláša Gaža (2655)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1961-1970 (628)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1971-1980 (151)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1981-1990 (1135)
Foto - Negativy (kinofilmy) 1991-2000 (203)
Foto - Negatívy (kinofilmy) do 1960 (538)
Video-rozhovory s Hugom Portischom (4)
Zbierka fotografií Bratislavy (1305)
JŠ: Ulice 1 až K (384)
JŠ: Ulice K až R (458)
Kapucínska (18)
Klariská ulica (13)
Klemensova ulica (4)
Klobučnícka ulica (8)
Kolárska ulica (26)
Kollárovo námestie 2 (17)
Komenského námestie 1 (3)
Konventná ulica (6)
Kozia 1 (21)
Krížna 2 (9)
L (3)
Laurinská 1 (21)
Lazaretská 1 (11)
M (8)
Medená 3 (7)
Michalská 1 (44)
Mikulášska 1 (20)
Mlynské nivy 1 (5)
Mostová a Námestie Ľ. Štúra (15)
Mudroňova 2 (1)
Mýtna 1 (3)
Na vŕšku a Nedbalova (13)
Obchodná 2 (18)
Oeserova (6)
Osadná 1 (2)
P (6)
Palisády 1 (8)
Panenská 1 (8)
Panská 1 (15)
Paulíniho (3)
Podjavorinskej 2 (5)
Pribinova 2 (6)
Primaciálne námestie (11)
Račianske mýto (3)
Radlinského ulica (26)
Rajská ulica (5)
Rázusovo nábrežie a Riečna (25)
Rudnayovo námestie (10)
Rybné námestie (25)
JŠ: Ulice S až Z (293)
Šafárikovo námestie (10)
Šancová (4)
Sedlárska (10)
Slobody námestie (29)
SNP námestie (33)
Špitálska (42)
Štúrová (3)
Suché mýto (11)
T (9)
Uršulínska (11)
Vajanského nábrežie (8)
Ventúrska (17)
Veterná (7)
Vysoká (14)
Zámocká (38)
Zámocké schody (19)
Zámočnícka (13)
Zelená (3)
Židovská (7)
Žilinská (2)
Zochova (3)
JŠ_Ulice Vydrica, Zuckermandel (170)
Zbierka pohľadníc Bratislavy Juraja Šedivého (829)
JŠ_Pohl_BA_01_Osoby (1)
JŠ_Pohl_BA_02_Udalosti (46)
JŠ_Pohl_BA_04_Zhora a Letecke (12)
JŠ_Pohl_BA_06_Z hradu (15)
JŠ_Pohl_BA_07_Z kopcov (50)
JŠ_Pohl_BA_08_Strechy (6)
JŠ_Pohl_BA_09_Mosty (13)
JŠ_Pohl_BA_10_Pristavy (20)
JŠ_Pohl_BA_11_Hrad (11)
JŠ_Pohl_BA_12_Dom (2)
JŠ_Pohl_BA_13_Slavin (12)
JŠ_Pohl_BA_14_Stanice (2)
JŠ_Pohl_BA_15_Ulice (423)
29. augusta 2 (1)
Americké námestie 1 (6)
Baštová 2 (1)
Bezručova 2 (4)
Blumentálska 1 (1)
Dostojevského rad 1 (1)
Dunajská 2 (2)
Fajnorovo nábrežie 1 (18)
Farská 1 (1)
Fraňa Kráľa 2 (1)
Františkánske námestie 1 (4)
Gajova 1 (1)
Gondova 1 (1)
Gorkého 2 (3)
Grösslingová 1 (1)
Hlavné námestie 2 (33)
Hlboká cesta 1 (5)
Hodžovo námestie 1 (14)
Hurbanovo námestie 1 (15)
Hviezdoslavovo námestie 1 (92)
Jesenského 3 (2)
Kapitulská 3 (1)
Klariská 1 (1)
Klemensova 1 (1)
Kollárovo námestie 3 (1)
Krížna 3 (1)
Michalská 2 (31)
Námestie 1. mája 1 (2)
Námestie Ľ. Štúra (25)
Námestie slobody 2 (15)
Námestie SNP 1 (48)
Obchodná 3 (7)
Panská 2 (1)
Primaciálne námestie 2 (19)
Radlinského 2 (1)
Rázusovo nábrežie 1 (15)
Rybné námestie 2 (1)
Šafárikovo námestie 2 (12)
Šancová 3 (2)
Špitálska 2 (5)
Štefánikova 2 (9)
Štúrova 5 (6)
Suché mýto 2 (1)
Zámocká 2 (1)
Zámocké schody 2 (2)
Zámočnícka 3 (1)
Židovská 2 (4)
Župné námestie 1 (3)
Najstaršie do ca. 1918 (216)
Šmotlák, Anton (zbierka) (3986)
Foto 1970 až 1980 (3)
Foto od 1961 do 1970 (1386)
Zbierka negatívov A. Šmotláka ml. (časť do 1960) (2597)
Švihra, Pavol (zbierka) (52)
Fotografie od Ing. arch. Lýdie Titlovej (52)
SZABÓ (rodinný fond) (192)
1916_Szabova_Terezia (2)
1932_Szabova_Terezia ml (37)
1_SzT_Dokumenty (5)
2_Drobne tlace (3)
3_SzT_Foto (29)
1940_Szabova_Gizela (1)
Korešpondencia rodiny Szabóovej z rokov 1941-45 (112)
Originály (106)
Preklady (6)
Štefan Szabó / Szabó István (40)
4_O ňom (11)
Dokumenty (17)
Fotografie (4)
Spomienky na Š. Szabóa (6)
Životopisné podklady (2)
Tišliar, Pavol (súkromná zbierka) (6)
PT: Bratislava (6)
Tóth, Jozef (zbierka) (611)
Zbierka pohladníc Bratislavy (611)
VIRSIK (rodinný fond) (71)
Virsik Karol (10)
Virsikovci ďalší (1)
Virsikovci: Dokumenty (7)
Süle Theresia (2)
Szluka Samu (5)
Virsikovci: Fotografie (47)
Malé fotky (18)
Virsikovci: Pohľadnice (4)
Virsikovci: Predmety (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (18)
Albumy (18)
Album 1 (18)
Vyskočil, Kamil (Fotoarchív) (516)
Zbierka fotografií k Bratislave (603)
0_Cast_pred_presignaturovanim (88)
2a_60te roky CB (49)
2b_60te roky F (29)
3a_70te roky CB (56)
3b_70te roky F (118)
4_80te roky F (231)
Fotografie čiernobiele z 50. rokov (32)
X_Malé zbierky rôznych majiteľov (26)
DAPM - D. Danihelová - Audiozbierka (1)
Karellová, Lucia (zbierka) (2)
Kucharská, Veronika (zbierka) (8)
Mosnáčková Brown, Romana (4)
Novák, Michal (súkr. zbierka) (4)
Pollakovci (rodinný fond) (2)
2. generácia (2)
Šedivá, Zdenka (3D-zbierka) (1)
Zágoršek, Ján (zbierka) (5)
ZIMMERMANN (Rodinný fond) (93)
1_Zimmermann Lorenz a Theresia (2)
2_Zimmermann Johann Gottlieb a Leinwather Susanna Anna (6)
3_Zimmermann Johann Paul a Welser Susanne (12)
4a_Zimmermann Christoph a Plasienka Juliana (12)
4b_Zimmermann-Moick Susanne a Moick Andreas (9)
5a_Zimmermann Gustav (1)
5c_Zimmermann Elsa (2)
5d_Zimmermann Paula (1)
6_Zimmermannovci (1)
Koczmann_Friedrich_1912 a Zimmermann Paula (8)
Pressburg (39)
Testovací zdroj (10)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (449)
Mestský ústav ochrany pamiatok (449)
ZDRUŽENIA a SPOLKY (17)
Bratislava a jej premeny, o.z. (5)
Pamätníci Novembra 1989 z FiF UK (12)
Štrpková, Katarína (zbierka) (12)
Foto AULA (3)
Foto FAKULTA (3)
Foto ĽUDSKÁ REŤAZ (5)
Foto NOVEMBER (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Súrodenci Milan a Slavo Belanovci
[ikona-fotografia]
Veža Blumentálskeho kostola
[ikona-fotografia]
Rekonštrukcia bratislavských hradieb
[ikona-fotografia]
Dvor bratislavského (vinohradníckeho?) domu
[ikona-fotografia]
Ulica s domami
[ikona-fotografia]
Dom pod hradom
[ikona-fotografia]
Domy na Vodnom vrchu
[ikona-fotografia]
Východná časť Obchodnej ulice
[ikona-fotografia]
Suché Mýto
[ikona-fotografia]
Výhľad zo Žigmundovej brány
[ikona-fotografia]
Pálffyho palác na Ventúrskej ul.
[ikona-fotografia]
Detail dvora vinohradníckeho domu
[ikona-fotografia]
Pamätník SNP
[ikona-fotografia]
Primaciálny palác
[ikona-fotografia]
Brána letného paláca
[ikona-fotografia]
Muž s dieťaťom
[ikona-fotografia]
Zimná krajina
[ikona-fotografia]
Muž odhŕňa sneh
[ikona-fotografia]
Príprava Vianočných stromčekov
[ikona-fotografia]
Zasnežená časť mesta
[ikona-fotografia]
Zasnežená ulica
[ikona-fotografia]
Schody
[ikona-fotografia]
Rázcestie
[ikona-fotografia]
Morový stĺp
[ikona-fotografia]
Dóm Sv. Martina
[ikona-fotografia]
Strechy budov
[ikona-fotografia]
Pilier Mosta SNP
[ikona-fotografia]
Stavba mostu SNP
[ikona-fotografia]
Stavba piliera Mosta SNP
[ikona-fotografia]
Výstavba Mostu SNP
[ikona-fotografia]
Pohľad na Most SNP
[ikona-fotografia]
Pohľad na Most SNP
[ikona-fotografia]
Most SNP
[ikona-fotografia]
Búranie domov
[ikona-fotografia]
Stanica a Jaskový rad
[ikona-fotografia]
Pohľad z Tyršovho nábrežia
[ikona-fotografia]
Žeriavy
[ikona-fotografia]
Pohľad na budovy
[ikona-fotografia]
Pohľad na Most SNP
[ikona-fotografia]
Obytný dom
[ikona-fotografia]
Pohľad na Židovskú ulicu
[ikona-fotografia]
Budova
[ikona-fotografia]
Obchodná a Drevená ul.
[ikona-fotografia]
Ulica
[ikona-fotografia]
Na balkóne
[ikona-fotografia]
Búranisko
[ikona-fotografia]
Nádvorie
[ikona-fotografia]
Ulica pod hradom
1
priehľadnosť
Back to Top