szűrő
135 emlék egységek, 687 digi-fájlok
  • Forrástípus
  • Helyszínek
  • témák
  • események
  • Emberek
  • tulajdonosok
  • műemlékek
  • Idő
(Bez názvu) (1)
(Bez názvu) (21)
(Bez názvu) (1)
(Bez názvu) (1)
(Bez názvu) (96)
(Bez názvu) (15)
Doprava (2)
Posli a posolstvá (2)
Etniká a skupiny (3)
Csehék, Morvák és bohemika (3)
Kultúra (3)
Divadlo (1)
Výtvarné umenie (1)
Náboženstvo a cirkvi (3)
Katolíci (3)
Nyelv (25)
Český jazyk (po roku 1800) (2)
Latin nyelv (1)
Magyar nyelv (1)
Német nyelv (19)
Szlovák nyelv (2)
Príroda (11)
Állatok (3)
Ochrana prírody / ekologické (1)
p (4)
Rieky a jazerá (2)
Školstvo (86)
Základné školstvo (86)
Služby (4)
Banky, poisťovne a finančné služby (3)
Stravovanie a pohostinstvo (1)
Šport a voľný čas (3)
Úrady, úradníci a funkcionári (1)
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY (1)
Rímsky vojenský tábor (1)
CINTORÍNY (1)
HRAD, KAŠTIELE, KÚRIE (28)
Hrad Pajštún (16)
Stupavský kaštieľ (12)
KAPLNKY (1)
KOSTOLY a KLÁŠTORY (11)
Farský kostol sv. Štefana kráľa (9)
Kostol sv. Sebastiána (Mást) (2)
KULTÚRNE STAVBY A MÚZEÁ (2)
Bio Osveta (zaniknuté) (1)
Múzeum Ferdiša Kostku (1)
PAMÄTNÍKY, SOCHY, FONTÁNY (2)
PRÍRODNÉ PAMIATKY (5)
Park kaštieľa (4)
ŠKOLY (84)
Meštianska škola (zaniknutá) (82)
Zákl. škola kpt. J. Nálepku (2)

személyek

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (0)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander VI. (1431-1503) (0)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (0)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Alžbeta z Anjou (1261-1304) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nincs eredmény

Városrészek

Mást
Stupava - pôvodná

Utcák és térek (abécé-szerint)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
LEVÉLTÁRAK (25)
Archívy špecializované (štátnych a verejných organizácií) (1)
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR) (1)
Zbierka fotografií a negatívov (1)
Zbierka fotografií zhotovených pre pamiatkové orgány 1. CSR k lokalite Bratislava (1)
Egyházi levéltárok (4)
Archív Trnavskej arcidiecézy (3)
Fotozbierka (2)
Fotoalbum k 70. narodeninám biskupa Lazíka (2)
Zbierka kánonických vizitácií (1)
Vizitácie arcibiskupa Esterházyho (1)
Rímskokatolícky farský úrad v Stupave (1)
Városi levéltárak (20)
Pozsonyi városi levéltár (20)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (18)
Zbierka stredovekých listín a listov (18)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (2)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (11)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (2)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (3)
AMB - Zbierka fotografií a negatívov (2)
MAGÁNGYÜJTEMÉNYEK (98)
2_Zbierka k dejinám mesta STUPAVA (85)
Školská kronika Št mešt školy 1929 - 1941 (82)
Školské fotografie (3)
3_Zbierka k dejinám obce LOZORNO (2)
Archív Obecného úradu Lozorno (2)
Obecné kroniky Lozorna (2)
Obecná kronika č. 2 (2)
Obrazový materiál v obecnej kronike Lozorna č. 2 (2)
Bartoš, Juraj (zbierka) (1)
Folder 2 (1)
Marušinec (súkr. zbierka) (1)
Ďuriš, Augustín (1)
SCHWEIGHOFER (rodinný fond) (3)
Zbierka fotografií (3)
Fotoalbumy (3)
Fotoalbum Eleonóry Schweighofer, rod. Rada (2)
Jednotlivé fotky z fotoalbumu Eleonóry Rada (2)
Fotoalbum Karola Schweighofera (1)
Fotoalbum_1_Otec_Jednotlivé fotografie (1)
Šedivý, Juraj (zbierka) (1)
Zbierka pohľadníc zo Slovenska (1)
Tóth, Jozef (zbierka) (2)
Zbierka pohladníc Bratislavy (2)
VLAČIKY (rodinný fond) (3)
Albumy (3)
Album 1 (3)
MÚZEUMOK (12)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (3)
5 - Zbierky špecializované (3)
5-P-Pohladnice (3)
5001-6000 (1)
6001-7000 (2)
SNM-HM - Történeti múzeum (9)
Historické vedy (9)
1. Fond dejín 20. storočia (9)
1.5 fond Pohľadnice (9)
Stupava_ (9)
pam
map
[ikona-fotografia]
Procesia na Božie Telo
[ikona-fotografia]
Brúsič nožov v Stupave
[ikona-pisomnost]
Účet Alžbety Ďurišovej
[ikona-pisomnost]
Sľub stupavského kastelána, že príde na súd
[ikona-pisomnost]
Oznam o zaujatí kostola husitmi
[ikona-pisomnost]
Sťažnosť kastelána na poľovníctvo
[ikona-pisomnost]
Správa o vrátení otcovského dedičstva
[ikona-fotografia]
Triedna fotografia VIII.A v Stupave
[ikona-fotografia]
1. trieda meštianky v Stupave
[ikona-fotografia]
ZDŠ Stupava 1964/65 - VIII.C
[ikona-mapa]
Okolie Lozorna v stredoveku a ranom novoveku
[ikona-malba]
Predstava o výzore hradu Pajštún okolo r. 1250
[ikona-pisomnost]
Správa o podmienkach
[ikona-pisomnost]
Správa o krivdách hajtmana
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o víno
[ikona-pisomnost]
Správa o zadržaných v Stupave
[ikona-pisomnost]
Správa o väznenom Bratislavčanovi
[ikona-pisomnost]
Odpoveď vo veci desiatkov
[ikona-pisomnost]
Správa o vyslaní dvorana
[ikona-pisomnost]
Oznam o obsadení kostola v Stupave
[ikona-pisomnost]
Žiadosť, aby služobník mohol nakúpiť víno
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc proti husitom
[ikona-pisomnost]
Test - kniha príjmov a výdavkov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o dve kade
[ikona-pisomnost]
Žaloba na bratislavského kastelána
[ikona-pisomnost]
Oznam vo veci zadržaného koňa
[ikona-pisomnost]
Žaloba na Bratislavčanov
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete do Stupavy
[ikona-fotografia]
Kamarátka E. Schweighofer
[ikona-pohladnica]
Hrad Pajštún
[ikona-pohladnica]
Zrúcanina Pajštún
[ikona-pohladnica]
Hrad Pajštún
[ikona-fotografia]
K. Schweighofer na hrade Pajštún
[ikona-pohladnica]
Stupavský kaštieľ
[ikona-pohladnica]
Člnkovanie v parku
[ikona-pohladnica]
Hviezdoslavova ulica v Máste
[ikona-predmet]
Spona z okolia Stupavy
[ikona-fotografia]
Ozdobné konzoly na hrade Pajštún
[ikona-fotografia]
Hrad Pajštún
3
priehľadnosť
Back to Top