FILTER
3518 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Písomnosť (3518)
Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy
Písomnosť: nápis (epigrafický text) (3)
Písomnosť: tlač (1)
ARMÁDA (65)
DOPRAVA (492)
Cestná doprava (57)
Mýta a clá (333)
Posli a posolstvá (56)
Vodná doprava (50)
ETNIKÁ a skupiny (484)
Česi, Moravania a bohemiká (54)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Latinské (11)
Maďari a hungariká (4)
Multietnické (2)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (338)
Poliaci, poloniká (9)
Židia a judaiká (75)
JAZYK prameňa (3467)
Latinský jazyk (1800)
Nemecký jazyk (1643)
Slovenčina a čeština pred 1800 (31)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1)
Viacjazyčné (4)
JUSTÍCIA, SÚDY (394)
KULTÚRA (8)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (2)
Výtvarné umenie (2)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (382)
Judaizmus (náboženstvo) (39)
Katolíci (114)
Púte (1)
Zbožné fundácie (64)
POLITIKA a STRANY (21)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (99)
Vinohradníctvo (98)
PRÍRODA (91)
Dunaj (15)
Lesy (11)
Ochrana prírody / ekologické (1)
Rieky a jazerá (7)
Zvieratá (57)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (153)
Cechy (7)
Mlynárstvo (1)
Rybárstvo (8)
Vinárstvo (102)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (185)
Dievčatá a ženy (23)
Nový rok (20)
Pohreby (28)
Sociálne elity (85)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (4)
Vianoce (2)
Zásnuby a svadba (1)
ŠKOLSTVO (1)
SLUŽBY (746)
Banky a financie (588)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (150)
Stravovanie a pohostinstvo (11)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (112)
VEDA (1)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (247)
Búranie (1)
Iné politické udalosti (4)
Iné udalosti (18)
Katastrofy, požiare a havárie (4)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (8)
Návštevy významných osôb (16)
Represie a politické prenasledovanie (4)
Trestné činy a priestupky (81)
Vojny (87)
Výstavba (32)
Výstavy a prezentácie (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (40)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (4)
DOPRAVNÉ stavby (3)
HRADBY miest (4)
HRADY, zámky a kaštiele (4)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (18)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1)
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska (1)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (22)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (4)
1436 - Udelenie erbu (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (3)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU) (1)
Abrahám
Adelboden (CH)
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)(1)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (3517)
Archívy mestské (3505)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (3409)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3402)
Zbierka stredovekých listín a listov (3402)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (438)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (458)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (396)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (501)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (511)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (535)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (394)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
Archív mesta Košice (96)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (96)
Tajný archív (96)
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (12)
Štátny archív v Prešove (1)
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (11)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (11)
Magistrát mesta Trenčín (11)
Zbierka listín a listov (11)
DIGITÁLNE ZDROJE (1)
Monasterium.net (1)

Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy

pam
map
[ikona-pisomnost]
Dohoda Bratislavčanov o poplatkoch z viníc v račianskom chotári
[ikona-pisomnost]
Zálohovanie kúrie v obci Čaka Jakubovmu synovi
[ikona-pisomnost]
Predaj zeme medzi riekami Čalova
[ikona-pisomnost]
Darovanie oráčiny v bratislavskom chotári Jakubovmu synovi
[ikona-pisomnost]
Nariadenie Jakubovi poslať kráľovský list bavorským kniežatám
[ikona-pisomnost]
Správa Ľudovítovi I. o pozostalosti dcéry bratislavského richtára
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie donácie zeme Blumenau
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie donácie zeme Vydrice Jakubovi
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie hraníc medzi Devínom a Suchou Vydricou
[ikona-pisomnost]
Zákaz bránenia bratislavským kupcom predávať víno
[ikona-pisomnost]
Predaj zemí Jakuba Hambata Jakubovmu synovi
[ikona-pisomnost]
Schválenie predaja Hambatovej zeme Jakubovmu synovi
[ikona-pisomnost]
Povolenie kupcom prechod cez Bratislavu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o predaji podielu obce Wtunylowheeth medzi Jakubovými synmi
[ikona-pisomnost]
Poručenie mlynu richtára Jakuba synovi Mikulášovi
[ikona-pisomnost]
Povolenie Bratislavčanom konať výročné trhy
[ikona-pisomnost]
Ochrana kupcov prichádzajúcich na jarmok sv. Vavrinca
[ikona-pisomnost]
Súdne privilégium pre Košice
[ikona-pisomnost]
Dohadovanie bratislavskej kapituly s mestom o voľbe farára
[ikona-pisomnost]
Nariadenie neprekážať novousadlíkom Dvorníka
[ikona-pisomnost]
Satisfakcia Bratislave od synov Abraháma Rufa
[ikona-pisomnost]
Uväznenie Rakúšanov Bratislavčanmi
[ikona-pisomnost]
Dohoda kapituly s mestom Bratislava o poplatkoch z kapitulských viníc
[ikona-pisomnost]
Rozdelenie arcibiskupskej vinice na vrchu Hohenei Bratislavčanom
[ikona-pisomnost]
Prepis listiny arcibiskupa o užívaní vinice
[ikona-pisomnost]
Právo meča pre Košice
[ikona-pisomnost]
Prepis privilégií Ondreja III. a Karola I.
[ikona-pisomnost]
Veľké privilégium pre Košice
[ikona-pisomnost]
Predaj domu Jakubovi Dyepertovi
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie podmienok voľby bratislavského farára
[ikona-pisomnost]
Mestské privilégium pre Košice
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie nároku Jakubovcom na časť tzv. Pecovho poľa
[ikona-pisomnost]
Schválenie predaja Petrovej vinice Jánovi
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie obchodných záležitostí Jána Polla
[ikona-pisomnost]
Dohoda o voľbe mestského farára v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Dlžobný úpis 2 mešťanov
[ikona-pisomnost]
Kráľ chráni osadníkov Dvorníka
[ikona-pisomnost]
Rozsudok v spore o náhradu spôsobenej škody.
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie kapituly o nesplatení dlhu za pozemok
[ikona-pisomnost]
Ohraničenie majetku Košíc
[ikona-pisomnost]
Donačná listina kráľa Ľudovíta I.
[ikona-pisomnost]
Donácia Ľudovíta I. z Anjou Jakubovcom
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyriešenie sporu ohľadom vinice
[ikona-pisomnost]
Výzva nevyberať mýto za víno
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o rozsudok ohľadne viníc
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie Bratislavčanov od poplatkov za víno a potraviny
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie od platenia cenzu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia pre Košice zo dňa 18.10.1347
3
priehľadnosť
Back to Top