FILTER
3518 inventárnych jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • udalosti
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Písomnosť (3518)
Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy
Písomnosť: nápis (epigrafický text) (3)
Písomnosť: tlač (1)
ARMÁDA (65)
DOPRAVA (492)
Cestná doprava (57)
Mýta a clá (333)
Posli a posolstvá (56)
Vodná doprava (50)
ETNIKÁ a skupiny (484)
Česi, Moravania a bohemiká (54)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Latinské (11)
Maďari a hungariká (4)
Multietnické (2)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (338)
Poliaci, poloniká (9)
Židia a judaiká (75)
JAZYK prameňa (3467)
Latinský jazyk (1800)
Nemecký jazyk (1643)
Slovenčina a čeština pred 1800 (31)
Slovenský jazyk (po roku 1800) (1)
Viacjazyčné (4)
JUSTÍCIA, SÚDY (394)
KULTÚRA (8)
Hudba (4)
Literatúra a knižnice (2)
Výtvarné umenie (2)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (379)
Judaizmus (náboženstvo) (39)
Katolíci (114)
Púte (1)
Zbožné fundácie (61)
POLITIKA a STRANY (21)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (99)
Vinohradníctvo (98)
PRÍRODA (91)
Dunaj (15)
Lesy (11)
Ochrana prírody / ekologické (1)
Rieky a jazerá (7)
Zvieratá (57)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (153)
Cechy (7)
Mlynárstvo (1)
Rybárstvo (8)
Vinárstvo (102)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (185)
Dievčatá a ženy (23)
Nový rok (20)
Pohreby (28)
Sociálne elity (85)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (4)
Vianoce (2)
Zásnuby a svadba (1)
ŠKOLSTVO (1)
SLUŽBY (746)
Banky a financie (588)
Hotely a iné ubytovanie (2)
Kúpele (2)
Obchody a trhy (150)
Stravovanie a pohostinstvo (11)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (112)
VEDA (1)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (247)
Búranie (1)
Iné politické udalosti (4)
Iné udalosti (18)
Katastrofy, požiare a havárie (4)
Korunovácie a kreovanie hláv štátov (8)
Návštevy významných osôb (16)
Represie a politické prenasledovanie (4)
Trestné činy a priestupky (81)
Vojny (87)
Výstavba (32)
Výstavy a prezentácie (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (38)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (4)
DOPRAVNÉ stavby (3)
HRADBY miest (4)
HRADY, zámky a kaštiele (4)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (18)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1)
990 (ca.) až 1150 (ca.) – Kristianizácia stredného Podunajska (1)
1434 - 1467 – Bratríci (a posthusiti) (12)
1241 - 1242 – Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (22)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (4)
1436 - Udelenie erbu (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (1)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Adler, Rudolf (1892-1978) (0)
Adler, Tibor (1926-1945) (0)
Adlerová (rod. Paskusz), Blanka (1898-1966) (0)
Adlerová, Erika (20.stor.) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (42)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Altdorffer (rod. Kövér), Aloisia (1899-1980) (0)
Altdorffer, Alfréd (1926> (0)
Altdorffer, Leopold (1898-1985) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (25)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (61)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (2)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Gyula (1823-1890) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andreas (Endre) Moick (1903 - 1999) (0)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Astrik (?-1034) (3)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A. Krakovszky, Kremnica
Absolon, Ľudovít
Absolon, Zoltán
Absolonová, E.
Adler, Jacob
Alexy, Janko
Alt, Franz
Alt, Rudolf
Altdorffer, Alfréd
Altdorffer, Leopold
Ambrovits
Andil
Andor
Andrási, Mór
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák
Apfel (ateliér)
Apfel, Otto
Ateliér Schnitzel & Fink
Auerbach, Max
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka Pamäť obce Lozorno Pamäť mesta Stupava

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abaújszántó (HU) (1)
Abrahám
Adelboden (CH)
Albena (BG) .
Alpy
Antivari (AL)(1)
Antol
Ardanovce
ARGENTÍNA
Aš (CZ)
Aschaffenburg (DE)
Atény (GR)
Avignon (FR)
ARCHÍVY (3517)
Archívy mestské (3505)
Archív mesta Bratislavy (AMB) (3409)
AMB - Arch. fond Magistrát mesta Bratislavy (3402)
Zbierka stredovekých listín a listov (3402)
Zbierka listín a listov č. 1 až 500 (438)
Zbierka listín a listov č. 1001 až 1500 (458)
Zbierka listín a listov č. 1501 až 2000 (396)
Zbierka listín a listov č. 2001 až 2500 (169)
Zbierka listín a listov č. 2501 až 3000 (501)
Zbierka listín a listov č. 3001 až 3500 (511)
Zbierka listín a listov č. 3501 až 4000 (535)
Zbierka listín a listov č. 501 až 1000 (394)
AMB - Zbierka listín a listov z pápežskej kúrie (7)
Archív mesta Košice (96)
Arch. fond Magistrát mesta Košice (96)
Tajný archív (96)
Archívy štátne (štát. orgánov a organizácií) (12)
Štátny archív v Prešove (1)
Štátny archív v Prešove - centrálne pracovisko (1)
Archívny fond Magistrát mesta Sabinov (1)
Štátny archív v Trenčíne - centrála aj pracoviská (11)
Štátny archív v Trenčíne - centrálne pracovisko (11)
Magistrát mesta Trenčín (11)
Zbierka listín a listov (11)
DIGITÁLNE ZDROJE (1)
Monasterium.net (1)

Písomnosť: listiny, listy, spisy, úrad. knihy

pam
map
[ikona-pisomnost]
Dohoda mesta a antonitov o správe špitála
[ikona-pisomnost]
Kompenzácia za vyvlastnenie prepoštských pozemkov
[ikona-pisomnost]
Prvá zmienka o Kaplnke sv. Kataríny
[ikona-pisomnost]
Prijatie Kaplnky sv. Kataríny cistercitmi
[ikona-pisomnost]
Reverz Omodejovcov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie reverzu Omodejovcov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie donácie
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie mestského privilégia
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie výmeny Prače za Tardošked
[ikona-pisomnost]
Vymedzenie hraníc osady Prača
[ikona-pisomnost]
Ďalšie potvrdenie vlastníctva Vydrice pre Jakuba
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie výmeny Prače za Tardošked
[ikona-pisomnost]
Pousovci predávajú majetok Košiciam
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie výmeny Prače za Tardošked
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie výmeny Prače za Tardošked
[ikona-pisomnost]
Udelenie viacerých privilégií Trenčanom
[ikona-pisomnost]
Kráľovská donácia zeme Ech
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie donácie na zem Blumenau
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie vlastníctva Vydrice pre Jakubovho syna
[ikona-pisomnost]
Najstaršia listina v nemčine z Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie mestského privilégia
[ikona-pisomnost]
Darovanie dediny Széplak Bratislave
[ikona-pisomnost]
Súhlas s predajom Dvorníka Bratislave
[ikona-pisomnost]
Darovanie Dvorníka Bratislavčanom
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie kláštora od poplatkov
[ikona-pisomnost]
Prisúdenie Dvorníka Bratislavčanom
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie Trenčanov od platenia mýta
[ikona-pisomnost]
Nariadenie cistercitom zaplatiť za pozemok v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Dohoda Bratislavčanov so svätojurskými grófmi o obrábaní viníc
[ikona-pisomnost]
Obchôdzka hraníc medzi Devínom a Vydricou
[ikona-pisomnost]
Odovzdanie zeme rádu sv. Antona Bratislave
[ikona-pisomnost]
Darovanie zeme rádu sv. Antona Margite
[ikona-pisomnost]
Odovzdanie domu Antonitov Bratislave
[ikona-pisomnost]
Peňažný dar kanonika Petra kláštoru Heiligenkreuz
[ikona-pisomnost]
Protest Bratislavy proti magistrovi Gygovi
[ikona-pisomnost]
Udelenie Vydrice synom richtára Jakuba
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie hraníc medzi Devínom a Vydricou
[ikona-pisomnost]
Zákaz Trnavčanom vyberať poplatky od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Zákaz Trnavčanom vyberať mýto od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Výpoveď Pavla a Damiána o predaji vinice vo Vololii
[ikona-pisomnost]
Zálohovanie domu grófa Ondreja synovi Jakubovmu
[ikona-pisomnost]
Oznam Bratislave o vyvážaní vína cez Marchegg
[ikona-pisomnost]
Výsledok o vyšetrovaní príslušnosti "magistrovej" zeme
[ikona-pisomnost]
Rozšírenie právomoci bratis. richtára aj na Podhradie
[ikona-pisomnost]
Povolenie Bratislavčanom dovážať tovar zRakúska
[ikona-pisomnost]
Vytýčenie hraníc majetku kláštora Krásna
[ikona-pisomnost]
Prijatie fundácie konventom Heiligenkreuz od Jakubovho syna
[ikona-pisomnost]
Dohoda Bratislavčanov o poplatkoch z viníc v račianskom chotári
2
priehľadnosť
Back to Top