FILTER
11333 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (29)
Písomnosť (408)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (7159)
Pohľadnica (3328)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (4)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (1166)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1116)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (328)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (166)
SLUŽBY (752)
DOPRAVA (1262)
ETNIKÁ a skupiny (1724)
JAZYK prameňa (1309)
POLITIKA a STRANY (16)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (74)
JUSTÍCIA, SÚDY (18)
ARMÁDA (250)
POLÍCIA (44)
HASIČI (9)
SPOLKY (33)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (257)
KULTÚRA (1542)
ŠKOLSTVO (151)
VEDA (12)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (102)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (441)
PRÍRODA (1992)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (867)
HRADBY MESTA (204)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1168)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (25)
R.-K. KAPLNKY a pod. (133)
EVANJELICKÉ KOSTOLY (80)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (96)
CINTORÍNY (95)
PALÁCE (869)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (450)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (207)
PRIEMYSELNÉ stavby (230)
DOPRAVNÉ stavby (607)
Známe HOTELY (269)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (274)
OBCHODNÉ DOMY (207)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (90)
KULTÚRNE STAVBY (504)
ŠKOLY a INTERNÁTY (428)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (126)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (280)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1044)
Pamätné TABULE (29)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (5)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (4)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (4)
1913 - Požiar Podhradia (13)
1914-1918 - 1. svetová vojna (5)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (7)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Povodeň (8)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (187)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1939-1945 - 2. svetová vojna (14)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (15)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (9)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (3)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (1)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (30)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (4)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (531)
Ateliér Körper (3)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Ružinov
Rača
Rusovce
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Ostatné miesta

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (1)
Alžbetínska (0)
Americké námestie (44)
Anenská (0)
Avarská (0)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1796)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (502)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (471)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkr. zbierka rodiny Falb (136)
Súkr. zbierka Viktora Farára (1115)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1048)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (1594)
Súkr. zbierka Ladislava Kálmána (226)
Súkr. zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1737)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálny archív PamMap (12)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Na Dunajskom nábreží
[ikona-pohladnica]
Na námestí pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Prešporská cigánska kapela
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica s atrakciami Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Na Štúrovej ulici
[ikona-pohladnica]
Šafárikovo námestie
[ikona-fotografia]
Špitálska ulica
[ikona-fotografia]
Okupačné tanky na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Brežnev - Muž, ktorý luže
[ikona-pohladnica]
Hviezdoslavovo námestie
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Oddych na námestí
[ikona-pohladnica]
Csomov palác
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Pred Kostolom notredamiek
[ikona-pohladnica]
Pomník J. N. Hummela a okolie
[ikona-pohladnica]
Hviezdoslavovo námestie
[ikona-pohladnica]
Hviezdoslavovo námestie
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Kostol trinitárov
[ikona-pohladnica]
Kostol trinitárov
[ikona-pohladnica]
Na Hurbanovom námestí
[ikona-pohladnica]
Severná časť Františkánskeho námestia
[ikona-pohladnica]
Kostol jezuitov
[ikona-pohladnica]
Križovatka Hradnej a Mládežníckej ulice
[ikona-pohladnica]
Pomník Florida Rómera
[ikona-pohladnica]
Pred radnicou
[ikona-pohladnica]
Františkánske námestie
[ikona-pohladnica]
Arpádov pomník
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Červený most
[ikona-pohladnica]
Špitálska ulica
[ikona-pohladnica]
Električka
[ikona-pohladnica]
Nástup do električky
[ikona-pohladnica]
Cvernovka
[ikona-pohladnica]
Gymnázium Grösslingová
[ikona-pohladnica]
Gymnázium na Grösslingovej ulici
[ikona-pohladnica]
Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica Železná studienka
[ikona-pohladnica]
Železničná stanica Železná studnička
[ikona-pohladnica]
Štátna nemocnica
[ikona-pohladnica]
Bezručova ulica
[ikona-pohladnica]
Modrý kostolík pred dokončením
[ikona-pohladnica]
Prašná bašta
[ikona-fotografia]
Šancová ulica
[ikona-fotografia]
Búranie na Námestí slobody
[ikona-fotografia]
Búranie na Námestí slobody
[ikona-fotografia]
Štadión Červenej hviezdy
priehľadnosť
Back to Top