FILTER
14050 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (64)
Písomnosť (453)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (7503)
Pohľadnica (5600)
Vizualizácia (1)
Audio_Spomienky (2)
Video (25)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (1320)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1218)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (382)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (178)
SLUŽBY (841)
DOPRAVA (1603)
ETNIKÁ a skupiny (1762)
JAZYK prameňa (1573)
POLITIKA a STRANY (17)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (89)
JUSTÍCIA, SÚDY (25)
ARMÁDA (306)
POLÍCIA (60)
HASIČI (13)
SPOLKY (35)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (283)
KULTÚRA (1688)
ŠKOLSTVO (160)
VEDA (14)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (124)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (549)
PRÍRODA (2341)
Iné historické budovy
Pomníky a sochy
Budovy správy
Iné kresťanské kostoly
R. k. kaplnky
R.k. kostoly a kláštory
HRADY, zámky a kaštiele (1)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA
HRADY_BA (1113)
HRADBY MESTA
HRADBY MESTA_BA (5)
HRADBY miest (210)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1306)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
R.-K. KAPLNKY a pod._BA (194)
EVANJELICKÉ KOSTOLY
KOSTOLY, KLÁŠTORY (93)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA
CINTORÍNY (140)
CINTORÍNY_BA
CINTORÍNY
PALÁCE
PALÁCE (997)
PALÁCE_BA
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (519)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (2)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (252)
PRIEMYSELNÉ stavby (242)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (2)
PRIEMYSELNÉ stavby
DOPRAVNÉ stavby
DOPRAVNÉ stavby_BA
DOPRAVNÉ stavby (760)
Známe HOTELY_BA (332)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE_BA (312)
OBCHODNÉ DOMY_BA (252)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba (109)
KULTÚRNE STAVBY
KULTÚRNE stavby 1 (758)
KULTÚRNE STAVBY_BA
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA (590)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (139)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (317)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (1336)
Pamätné TABULE (36)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1 (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (10)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (15)
1914-1918 - 1. svetová vojna (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (10)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (190)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1939-1945 - 2. svetová vojna (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (7)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Ateliér Körper (3)
Ateliér de Sandalo (2)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Prejsť na pamäte mesta Bratislava Prejsť na pamäte mesta Košice
Košice
Bratislava (11612)
Banská Bystrica - mesto
Súkr. zbierka Beáty Koššovej (19)
Súkromná zbierka J. Šedivého (69)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1799)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (2686)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (471)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkr. zbierka rodiny Falb (142)
Súkr. zbierka Viktora Farára (1115)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkr. zbierka Ladislava Kálmána (226)
Súkr. zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (393)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1737)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálny archív PamMap (30)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Dvor za kasárňami
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
Vojaci s harmonikou
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
Vojaci za guľometom
[ikona-fotografia]
Príslušníci armády
[ikona-fotografia]
Trojica vojakov
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
Spojári
[ikona-fotografia]
Skupina vojakov
[ikona-fotografia]
Kurz vedúcich rastlinnej výroby
[ikona-fotografia]
Vojaci
[ikona-pohladnica]
Václavské námestie v Prahe
[ikona-pohladnica]
Kaštieľ v Bernolákove
[ikona-pohladnica]
Piešťanské kúpele
[ikona-pohladnica]
Mozaiková pohľadnica Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Mládežnícky tábor
[ikona-pohladnica]
Milan Rastislav Štefánik
[ikona-fotografia]
Svadobná fotografia E. a H. Falbovcov
[ikona-fotografia]
M. Hruškovič zdraví sólistov PUĽS
[ikona-fotografia]
Kultúrny program pre KSS
[ikona-fotografia]
Album 37: Krajská konferencia KSS - kultúrny program
[ikona-fotografia]
Album 35: Propagandistický reproalbum zo zjazdov KSČ
[ikona-fotografia]
Album 34: Pamätnica FDJ pre košických mládežníkov
[ikona-fotografia]
Album 32: Výstava Človek a jeho záľuby 1986
[ikona-fotografia]
Album 32: Štafeta priateľstva a mieru 1963
[ikona-video]
H. Portisch 6: Námestie SNP v minulosti
[ikona-video]
H. Portisch 5: Používanie jazykov v Bratislave
[ikona-video]
H. Portisch 4: Front a život po vojne
[ikona-video]
H. Portisch 3: Vojna a bombardovanie Apollky
[ikona-video]
H. Portisch 2: Voľný čas v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 6: V novej vlasti
[ikona-video]
E. a H. Falb 5: Krátko po vojne
[ikona-video]
E. a H. Falb 4: Vojna v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 3: Vinohradníci a viechy
[ikona-video]
E. a H. Falb 2: Detstvo v Bratislave
[ikona-video]
A. Erdélska 9: Špitálska ulica v Bratislave (1962 - 65)
[ikona-video]
A. Erdélska 8: August 1968
[ikona-video]
A. Erdélska 7: Manželstvo a rodičia manžela
[ikona-video]
A. Erdélska 6: Koniec vojny v Bratislave
[ikona-video]
A. Erdélska 5: Bombardovanie Bratislavy
[ikona-video]
A. Erdélska 4: Židia a ich prenasledovanie 1939-45
[ikona-video]
A. Erdélska 3: Bratislava 1939 - 1945
[ikona-video]
A. Erdélska 2: Spišská Nová Ves a maturita
[ikona-video]
E. a H. Falb 1: Rodina
[ikona-pohladnica]
Milan Rastislav Štefánik
[ikona-pohladnica]
Predstava o Pribinovom prijatí nových kňazov
priehľadnosť
Back to Top