FILTER
6811 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (29)
Písomnosť (363)
Mapa (15)
Maľba (50)
Veduta (15)
Fotografia (5974)
Pohľadnica (358)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (4)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (738)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (872)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (287)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (103)
SLUŽBY (414)
DOPRAVA (403)
ETNIKÁ a JAZYKY (724)
POLITIKA a STRANY (15)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (54)
JUSTÍCIA, SÚDY (10)
ARMÁDA (70)
POLÍCIA (21)
HASIČI (5)
SPOLKY (8)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (204)
KULTÚRA (668)
ŠKOLSTVO (119)
VEDA (8)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (58)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (295)
PRÍRODA (782)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (343)
HRADBY MESTA (79)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (527)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (12)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (19)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (4)
R.-K. KAPLNKY a pod. (51)
EVANJELICKÉ KOSTOLY (35)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (51)
CINTORÍNY (38)
PALÁCE (271)
BUDOVY SPRÁVY a JUSTÍCIE (121)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (80)
PRIEMYSELNÉ stavby (105)
DOPRAVNÉ stavby (250)
Známe HOTELY (89)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (72)
OBCHODNÉ DOMY (89)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (23)
KULTÚRNE STAVBY (190)
ŠKOLY a INTERNÁTY (164)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (30)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (177)
POMNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (275)
Pamätné TABULE (12)
- 7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1805 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (2)
1913 - Požiar Podhradia (2)
1914-1918 - 1. svetová vojna (5)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (8)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1938 až 1945 - prenasledovanie Židov a holokaust (100)
1938 03 12 - Anschluss Rakúska a jeho dôsledky (1)
1939-1945 - 2. svetová vojna (2)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (1)
1945 - Repatriácia (8)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1968 - Okupácia Bratislavy vojskami Varšavskej zmluvy

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984)
Aixinger, László (1883-1944)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958)
Albrecht, Ján (1919-1996)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Arpáš, Ján (1917-1976)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Sedláček (1)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (4)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)

Mestské časti

Panoramatické pohľady
Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Ružinov
Rača
Rusovce
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Ostatné miesta

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (1)
Alžbetínska (0)
Americké námestie (8)
Anenská (0)
Avarská (0)
MUOP (5)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (660)
Súkromná zbierka Viktora Farára (331)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Test ui42 (1)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1228)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (4)
Digitálny archív PamMap (2)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkr. zbierka rodiny Falb (136)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (12)
Súkr. zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (620)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (1547)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Monasterium.net (1)
Testovací zdroj (12)
YouTube (3)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (319)
pam
map
[ikona-malba]
Plagát k opere Predaná nevesta
[ikona-malba]
Plagát amerického kvintetu a hry Rabenvater
[ikona-predmet]
Oltár s votívnym nápisom
[ikona-predmet]
Stéla rímskeho jazdca – vojenského kováča
[ikona-malba]
Portrét Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Pohľadnica k narodeninám
[ikona-malba]
Pred Starou radnicou
[ikona-malba]
Prehliadka nováčikov v Seredi
[ikona-malba]
Traja rabíni
[ikona-malba]
Deportácia zo Serede do Poľska
[ikona-malba]
Deportácie Židov z Bratislavy
[ikona-malba]
Blížiaca sa deportácia
[ikona-malba]
Odvlečenie Franklovcov
[ikona-malba]
Chytačka
[ikona-malba]
Odžidovčenie Bratislavy
[ikona-malba]
Židovská ulica
[ikona-malba]
Vagón z deportovanými
[ikona-malba]
Naloženie do vagónov
[ikona-malba]
V Gestapohause
[ikona-malba]
Odvlečenie rodiny Franklovcov
[ikona-malba]
Deportácia zo Serede do Poľska
[ikona-malba]
V Gestapohause
[ikona-malba]
Skrývajúci sa pred transportom
[ikona-malba]
Príjazd do koncentračného tábora
[ikona-malba]
Začiatok deportácii
[ikona-malba]
Návrat domov
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Autoportrét Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz Adolfa Frankla
[ikona-malba]
Obraz zo zbierky Adolfa Franka
[ikona-malba]
V synagóge
[ikona-malba]
Obrázok Renée Nachmiasovej
[ikona-predmet]
Vizitka Regíny Nachmiasovej
[ikona-fotografia]
Slávenie paschy
[ikona-fotografia]
Tommy Frankl v škole
[ikona-fotografia]
Na Špitálskej ulici
[ikona-fotografia]
Stôl s knihami
[ikona-fotografia]
Kôň na ulici
[ikona-fotografia]
Josef Frankl pred obchodom
[ikona-fotografia]
Otec a syn
priehľadnosť
Back to Top