FILTER
12593 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (64)
Písomnosť (450)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (7470)
Pohľadnica (4199)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (5)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (1319)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1206)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (379)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (175)
SLUŽBY (838)
DOPRAVA (1577)
ETNIKÁ a skupiny (1759)
JAZYK prameňa (1549)
POLITIKA a STRANY (16)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (87)
JUSTÍCIA, SÚDY (18)
ARMÁDA (279)
POLÍCIA (53)
HASIČI (12)
SPOLKY (34)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (282)
KULTÚRA (1662)
ŠKOLSTVO (158)
VEDA (12)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (115)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (490)
PRÍRODA (2325)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (1113)
HRADBY MESTA (210)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1303)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
R.-K. KAPLNKY a pod. (193)
EVANJELICKÉ KOSTOLY (93)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
CINTORÍNY (139)
PALÁCE (999)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (520)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (247)
PRIEMYSELNÉ stavby (241)
DOPRAVNÉ stavby (762)
Známe HOTELY (292)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (304)
OBCHODNÉ DOMY (252)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (109)
KULTÚRNE STAVBY (756)
ŠKOLY a INTERNÁTY (583)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (137)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (309)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1297)
Pamätné TABULE (29)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (2)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (4)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (6)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (13)
1914-1918 - 1. svetová vojna (6)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (8)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (187)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1939-1945 - 2. svetová vojna (15)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (15)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (10)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (3)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (5)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (30)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (531)
Ateliér de Sandalo (2)
Ateliér Körper (3)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (1)
Alžbetínska (2)
Americké námestie (45)
Anenská (0)
Avarská (0)
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (393)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1796)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (1373)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (471)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkr. zbierka rodiny Falb (136)
Súkr. zbierka Viktora Farára (1115)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1045)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (1594)
Súkr. zbierka Ladislava Kálmána (226)
Súkr. zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1737)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (316)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálny archív PamMap (13)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Vila Mussoni
[ikona-fotografia]
Vila Reich
[ikona-fotografia]
Vila Reich
[ikona-fotografia]
Panenská 30 - nádvorie
[ikona-fotografia]
Panenská ulica
[ikona-fotografia]
Obchodný dom Hirschbein
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica
[ikona-fotografia]
Skalná ulica
[ikona-fotografia]
Židovská ulica
[ikona-pisomnost]
Dokumentácia k domu Hermanna Lederera
[ikona-pisomnost]
Plán nadstavby Ludwigovho domu
[ikona-fotografia]
Horst-Günther Ludwig
[ikona-fotografia]
Bratia Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Bratia Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Bratia Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Bratia Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Susanna ludwigová kŕmi
[ikona-fotografia]
V Tatranskej Lomnici
[ikona-fotografia]
Horst-Günther Ludwig
[ikona-fotografia]
Christian Ludwig Attersee
[ikona-fotografia]
Susanna Ludwigová kočíkuje
[ikona-fotografia]
Susanna Ludwigová kočíkuje
[ikona-fotografia]
Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Horst-Günther Ludwig
[ikona-fotografia]
Horst-Günther Ludwig
[ikona-fotografia]
Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Ludwigovci
[ikona-fotografia]
Christian Ludwig Attersee
[ikona-fotografia]
Christian Ludwig Attersee
[ikona-fotografia]
Matka so synom
[ikona-fotografia]
V prírode
[ikona-fotografia]
Ludwigovci v prírode
[ikona-fotografia]
Susanna Ludwigová
[ikona-fotografia]
Ludwigovci na horách
[ikona-fotografia]
Ludwigovci v prírode
[ikona-fotografia]
Ludwigovci v prírode
[ikona-fotografia]
Synovia Christiana Ludwiga
[ikona-fotografia]
Christian Ludwig Attersee
[ikona-pisomnost]
Živnostenský list Christiana Ludwiga
[ikona-pisomnost]
Cestovný pas Christiana Ludwiga
[ikona-pisomnost]
Dochádzková kniha Christiana Ludwiga
[ikona-pisomnost]
Preukaz totožnosti
[ikona-pisomnost]
Preukaz totožnosti
[ikona-pisomnost]
Hlavička firmy Ludwig
[ikona-pisomnost]
Hlavička firmy Ludwig
[ikona-pisomnost]
Miestoprísažné vyhlásenie Susanny Ludwigovej
priehľadnosť
Back to Top