FILTER
12692 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (64)
Písomnosť (453)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (7481)
Pohľadnica (4283)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (6)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (1320)
Významné návštevy (22)
Korunovácie a politické udalosti (11)
Spoločenské slávnosti (325)
Športové udalosti (106)
Katastrofy, požiare a havárie (162)
Vojny (69)
Búranie (257)
Výstavba (395)
Iné udalosti (25)

RODINA a SPOLOČNOSŤ (1215)
Detstvo (820)
Študentský život (11)
Zaľúbenosť (9)
Zásnuby a svadba (44)
Pohreby (3)
Iné rodinné udalosti a oslavy (57)
Veľká noc (3)
Vianoce (22)
Vtipné a zábavné (22)
Propaganda (177)
Sociálne elity (3)
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní (4)

POĽNOHOSPODÁRSTVO (379)
Chov zvierat, pastierstvo
Záhrady a sady (2)
Vinohradníctvo (161)

REMESLÁ a PRIEMYSEL (175)
Cechy (14)
Rybárstvo (1)

SLUŽBY (841)
Stravovanie a pohostinstvo (212)
Hotely a iné ubytovanie (49)
Obchody a trhy (517)
Banky (45)

DOPRAVA (1603)
Cestná doprava (442)
Vodná doprava (636)
Koľajová doprava (584)
Vzdušná doprava (20)

ETNIKÁ a skupiny (1762)
Multietnické (5)
Česi, Moravania a bohemiká (96)
Chorváti, Srbi, Bosniaci (1)
Latinské (50)
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (729)
Maďari a hungariká (328)
Rómske (34)
Slováci a slovaciká (23)
Židia a judaiká (567)

JAZYK prameňa (1573)
Viacjazyčné (15)
Latinský jazyk (56)
Český jazyk (586)
Nemecký jazyk (384)
Maďarský jazyk (366)
Slovenský jazyk (201)
Iné jazyky (9)

POLITIKA a STRANY (16)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (87)
JUSTÍCIA, SÚDY (18)
ARMÁDA (279)
POLÍCIA (53)
HASIČI (11)
SPOLKY (34)
Skauting / Junák (11)

NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (283)
Katolíci (162)
Evanjelické cirkvi (26)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Židia (51)
Iné viery

KULTÚRA (1687)
Ľudová kultúra (59)
Výtvarné umenie (599)
Sochárstvo (746)
Divadlo (109)
Hudba (121)
Tanec (43)
Film a kino (52)
Knižnice

ŠKOLSTVO (160)
Predškolská výchova (14)
Základné školstvo (42)
Stredné školstvo (57)
Vysoké školstvo (29)
Iné vzdelávanie (2)

VEDA (12)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (115)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (503)
PRÍRODA (2334)
Dunaj (1166)
Parky a záhrady (854)
Zvieratá (147)
Železná studnička (76)

(2)
HRADY (1113)
Bratislavský hrad (902)
Devínsky hrad (213)

HRADBY miest (210)
Michalská veža (166)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1302)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (1)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (516)
K. sv. Mikuláša (44)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (2)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (75)
K. klarisiek (Povýšenia sv. Kríža) (55)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (128)
K. antonitov (sv. Ladislava) (60)
K. alžbetínok (sv. Alžbety) (73)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (24)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja) (1)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel) (30)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (90)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (98)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (17)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (69)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (44)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (19)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (5)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (2)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý) (4)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (10)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (5)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (16)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (2)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (2)
K. sv. Kríža, Devín (28)
K. sv. Michala Archanjela, Karlova Ves (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (1)

R.-K. KAPLNKY a pod. (193)
K. sv. Kataríny, Michalská ul. (4)
K. Božieho Tela, Panská ul. (1)
Kalvária (22)
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete (19)
K. sv. Ladislava (4)
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (56)
Lurdská jaskyňa (68)
Iné kaplnky (37)

KOSTOLY, KLÁŠTORY (93)
Veľký evanjelický kostol (28)
Malý evanjelický kostol (4)
Nový kostol EAV. (6)
EAV-kostol v Prievoze (1)
EAV-kostol v Rači (1)

ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
Ortodoxná (Zámocká ul.) (24)
Neológov (Rybné nám.) (87)
Ortodoxná (Heydukova ul.) (5)

CINTORÍNY (140)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (3)
Cint. pri Kozej bráne (95)
Ondrejský cint. (5)
Cint. Slávičie údolie (4)
Židovské cint. (ortodoxný a neologický) (6)
Cintorín Žižkova (Vydrický a Zuckermandel) (1)
Cintoríny pripojených častí (1)
Jednotlivé sepulkrálie (29)

Pistoriho (11)
Csákyho na Panskej ul. (1)
Csomov (8)
Nesterov (9)
Csákyho na Štúrovej ul. (8)
Berchtoldov (zaniknutý) (2)
Jeszenákov na Michalskej ul. (39)
Aspremontov (11)
Balassov (3)
Apponyiho (3)
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (1)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (106)
Palugyayov na Pražskej ul. (27)
Erdődyho (18)
Esterházyho na Kapitulskej ul. (4)
Esterházyho na Panskej ul. (5)
Grassalkovichov (92)
Kutscherfeldov (69)
Letný arcibiskupský palác (42)
Mirbachov (49)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (21)
Pálffyho na Zámockej ul. (58)
Primaciálny (56)
Iné paláce (420)

PALÁCE (997)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (519)
Radnica (Prievoz) (2)
Lutherov dom (11)
Radnica - stará (283)
Radnica - nová (2)
Uhorská kráľovská komora (50)
Miestodržiteľská rada (32)
Ministerstvá (5)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (21)
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (10)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
Policajné riaditeľstvo (19)
Justičný palác (9)
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (6)
Obchodná a priemyselná komora (23)
Živnostenský dom (Nová scéna) (5)

VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (247)
Vozatajské kasárne (1)
Delostrelecké kasárne (12)
Honvédske (Hurbanove) kasárne (19)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (13)
Vodné (Štefánikove) kasárne (162)

PRIEMYSELNÉ stavby (241)
Mlyny (6)
Sýpky (66)
Bitúnky (26)
Elektrárne (5)
Sklad č. 7 (6)
Esterházyho maják (11)

Historické mosty (303)
Starý most (64)
Nový (SNP) most (3)
Lafranconi (1)
Stanica konskej železnice (6)
Hlavná železničná stanica (56)
Železničná stanica Nové Mesto (6)
Prístavy (370)
Tunely (18)

DOPRAVNÉ stavby (760)
Známe HOTELY (331)
Hotel Carlton a predošlé stavby (179)
Hotel Central (1)
Hotel Continental (1)
Hotel Dax (5)
Hotel Deák (12)
Hotel Devín (37)
Hotel Koch (1)
Hotel Palace (20)
Hotel Tatra (11)
U červeného vola (9)
U uhorského kráľa (Royal) (37)
U zlatej ruže (1)
U zlatého jeleňa (12)

Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (305)
Reisner (1)
Tempo (2)
Hollinger (Secession) (2)
Apfel (Stahl) (5)
Albrechtova záhrada (5)
Astoria (8)
Au Café (57)
Baross (10)
Boon (11)
Drobek (5)
Funus (1)
Grand Cafe (25)
Luxor (8)
Meštiansky pivovar (11)
Olympia (4)
Park (2)
Púčkové domy (34)
Redoute (9)
Regina (11)
Slamená búda (2)
Štefánia (17)
Slovák (3)
Taranda (7)

OBCHODNÉ DOMY (252)
Obchodný dom Hirschbein (3)
Stará tržnica (45)
Obytný a obchodný blok Avion (40)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (40)
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (29)
Obchodný a obytný dom Manderla (87)
Obytný a obchodný dom Schön (9)
Železiarstvo Neurath (1)

Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (109)
Rakúsko-uhorská banka (6)
Uhorská eskontná a zmenárenská banka (34)
Hlavná pošta (37)
Zemská banka (1)
Palác Tatra banky (9)
Mestská sporiteľňa (11)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (5)
Československá národná banka (5)
Okresná sociálna poisťovňa (2)

KULTÚRNE STAVBY (759)
Devínske divadlo v prírode (6)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (4)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (495)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (9)
Divadlo Aréna (2)
Slovenské národné múzeum (82)
Slovenská národná galéria (8)
Bellevue (13)
Reduta (114)
Umelecká beseda slovenská (8)
YMCA (2)
Polyfunkčný dom Metropol (13)
Dom Slovenskej ligy (8)

ŠKOLY a INTERNÁTY (584)
Univerzita Istropolitana (20)
Jezuitské kolégium (15)
Židovská ľudová škola (7)
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (11)
Štátna reálna škola (22)
Kadetská škola (3)
Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
Evanjelické lýceum na Palisádach (7)
Evanjelický internát na Tolstého ul. (18)
Stredná priemyselná škola strojnícka (177)
Katolícke gymnázium (Gamča) (17)
Chlapčenská meštianska škola (39)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (126)
Internát Svoradov (12)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (2)
Internát Lafranconi (12)
Štefánikova škola (7)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (26)
Jezuitské gymnázium (4)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (2)
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (7)
Iné školy (102)

ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (137)
Mestské špitále a lazaret (33)
Krajinská (Štátna) nemocnica (15)
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (11)
Evanjelická nemocnica (30)
Kochovo sanatórium (3)
Sirotinec na Hlbokej ceste (19)
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec (2)
Charitas – domov slobodných žien (3)
Iné z. a s. zariadenia (11)

Ferdinandove kúpele (Železná stud.) (32)
Novšie kúpaliská a plavárne (87)
Lido (22)
Veslárske kluby (44)
PKO (72)
Iné rekreačné a športové stavby (9)

REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (317)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1329)
Maximiliánova fontána ("Roland") (104)
Lev s erbom (9)
Fontána sv. Juraja (4)
Mariánsky stĺp (71)
Morové stĺpy (66)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého (3)
Súsošie sv. Martina (25)
Floriánske súsošie (23)
Stĺp sv. Jozefa (51)
Korunovačný pahorok (3)
Fontána Žena s krčahom (8)
Stĺp Karolíny Augusty (25)
Pomník padlých v Bitke pri Lamači (8)
Fontána bohyne Diany (8)
Pomník J. N. Hummela (141)
Ganymedova fontána (398)
Justiho lavička (1)
Miléniový pamätník na Devíne (64)
Pomník Márie Terézie (195)
Pomník F. Rómera (15)
Socha sv. Alžbety (2)
Justiho pomník (6)
Pomník S. Petőfiho (45)
Pomník Š. Pálffyho (2)
Pomník J. Fadrusza (2)
Kačacia fontána (7)
Železný honvéd (5)
Pomníky padlých (17)
Pomník A. Kolíska (14)
Pomník P. O. Hviezdoslava (27)
Pomník M. R. Štefánika (24)
Fontána Dievča so srnkou (1)
Pomník A. Bernoláka (3)
Pomník bulharských partizánov (4)
Pomník J. V. Stalina (3)
Pomník víťazstva nad fašizmom (14)
Pomník P. M. Bohúňa (1)
Slavín (12)
Iné pamätníky a pomníky (39)

Pamätné TABULE (29)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1 (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (4)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (6)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (13)
1914-1918 - 1. svetová vojna (6)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (8)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (189)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1939-1945 - 2. svetová vojna (15)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (9)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (5)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (3)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (30)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Alexy, Janko (1894-1970)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Agel, Rudolf (1)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Ateliér Körper (3)
Ateliér de Sandalo (2)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetínska (0)
Americké námestie (0)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
Súkromná zbierka J. Šedivého (16)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1798)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (1428)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (471)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkr. zbierka rodiny Falb (136)
Súkr. zbierka Viktora Farára (1115)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkr. zbierka Ladislava Kálmána (226)
Súkr. zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (393)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1737)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálny archív PamMap (14)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Staré mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Na Dunajskom nábreží
[ikona-pohladnica]
Na námestí pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Prešporská cigánska kapela
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica s atrakciami Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Na Štúrovej ulici
[ikona-pohladnica]
Šafárikovo námestie
[ikona-fotografia]
Špitálska ulica
[ikona-fotografia]
Heydukova ulica
[ikona-fotografia]
Ramharterov dom
[ikona-fotografia]
V OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
V OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Otvorenie OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Nasvietený OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Otvorenie OD Bohuslav Brouk
[ikona-fotografia]
Stavba Manderláku
[ikona-fotografia]
Výstavba Manderláku
[ikona-fotografia]
Stavba Manderláku
[ikona-fotografia]
Búranie domu na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Ludwigovci
[ikona-predmet]
Album zo stavby domu Manderla
[ikona-fotografia]
Okupačné tanky na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Brežnev - Muž, ktorý luže
[ikona-pohladnica]
Promenáda na nábreží
[ikona-pohladnica]
Deti pred fontánou
[ikona-pohladnica]
U zeleného stromu
[ikona-pohladnica]
Turistická nocľaháreň na Kamzíku
[ikona-pohladnica]
Sánkarska dráha na Kamzíku
[ikona-pohladnica]
Tehelné pole
[ikona-pohladnica]
Tehelné pole
[ikona-pohladnica]
Kúpalisko Tehelné pole
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Ventúrska ulica
[ikona-pohladnica]
Portál Mikulášskeho kostola
[ikona-pohladnica]
Kalvária
[ikona-pohladnica]
Pomník na Kamzíku
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Vojenská hudba pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Električka pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Električka pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Mestské divadlo
[ikona-pohladnica]
Električka pred divadlom
[ikona-pohladnica]
Ganymedova fontána
priehľadnosť
Back to Top