FILTER
26998 pamäťových jednotiek, 42136 digitalizátov, 1306 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (99)
Písomnosť (574)
Mapa (17)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (13543)
Pohľadnica (12350)
Vizualizácia (1)
Audio_Spomienky (2)
Video (25)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (3294)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (2485)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (633)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (567)
SLUŽBY (1939)
DOPRAVA (3300)
ETNIKÁ a skupiny (2814)
JAZYK prameňa (4008)
POLITIKA a STRANY (37)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (146)
JUSTÍCIA, SÚDY (36)
ARMÁDA (741)
POLÍCIA (100)
HASIČI (53)
SPOLKY (61)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (687)
KULTÚRA (4384)
ŠKOLSTVO (389)
VEDA (21)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (196)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1048)
PRÍRODA (4959)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ_sk (1)
HRADY, zámky a kaštiele (1943)
HRADBY miest (516)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (3450)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY 1 (200)
CINTORÍNY (232)
PALÁCE a honosné domy (2454)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE 1 (1237)
VOJENSKÉ OBJEKTY A KASÁRNE (617)
PRIEMYSELNÉ stavby (602)
DOPRAVNÉ stavby (1655)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (2281)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (285)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1190)
KULTÚRNE stavby (1439)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (728)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (2545)
Pamätné TABULE (52)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (2)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (6)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1655 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (2)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (4)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1 (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (10)
1890 - Povodeň (2)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (16)
1899 - Povodeň (14)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (45)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (15)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (11)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (36)
1914-1918 - 1. svetová vojna (184)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (61)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (5)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (17)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (6)
1929 - Povodeň (21)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (1)
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (52)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (190)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1939-1945 - 2. svetová vojna (21)
1940 - Zamrznutý Dunaj (2)
1942 - Zamrznutý Dunaj (6)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (11)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (15)
1947 - Vyschnutý Dunaj (24)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1957 - Povodeň (18)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (31)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (9)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (14)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (2)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (5)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (529)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (16)
Apfel, Otto (6)
Ateliér Körper (6)
Adler, Jacob (4)
Ambrovits (4)
Ateliér Helios (4)
Ateliér Schnitzel & Fink (4)
Ateliér de Sandalo (4)
Archív MNV (3)
Absolón, Z. (2)
Alexy, Janko (2)
Atelier Müller (2)
Atelier Szova Bratislava (2)
Ateliér Rosbaud (2)
Ateliér Stefania (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Prejsť na pamäte mesta Bratislava Prejsť na pamäte mesta Košice

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (1)
Alpy (4)
Archívy (2530)
Knižnice (20)
Pozostalosť rodiny Hoferovej (113)
Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) (1332)
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej (230)
Súkromná zbierka Antona Klippa (4)
Súkromná zbierka Beáty Koššovej (19)
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej (1)
Súkromná zbierka Oehme-Billek (23)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej (480)
Súkromná zbierka J. Šedivého (69)
Súkromná zbierka Jozefa Tótha (945)
Štátny archív v Košiciach (7)
AMB - Archív mesta Bratislavy (2424)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (6111)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM (2)
Súkromná zbierka rodiny FALB (141)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (35)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Pes Schweighoferovcov
[ikona-fotografia]
A. Rada
[ikona-fotografia]
A. Rada so známou
[ikona-fotografia]
A. Rada v meste Zirc
[ikona-fotografia]
Kláštorný kostol v Jasove
[ikona-fotografia]
Kostol a kláštor v Jasove
[ikona-pohladnica]
Jasovský kláštor
[ikona-fotografia]
Rodinná známá Schweighoferovcov
[ikona-fotografia]
Anna Rada, rod. Zeger
[ikona-fotografia]
Zrúcanina hradu v meste Hainburg an der Donau
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete
[ikona-fotografia]
Hainburg an der Donau
[ikona-fotografia]
Neznámy chlapec
[ikona-fotografia]
Skupina pred kláštorom
[ikona-fotografia]
Jasovský kláštor od východu
[ikona-fotografia]
Oplotenie záhrady kláštora v Jasove
[ikona-fotografia]
Budova v lese
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete
[ikona-fotografia]
Ovocný strom v záhrade u Schweighoferovcov
[ikona-fotografia]
Eleonóra Schweighofer
[ikona-fotografia]
Procesia na Blumentáli
[ikona-fotografia]
E. Schweighofer na výlete
[ikona-fotografia]
Priateľka Schweighoferovcov
[ikona-fotografia]
A. Rada a F. Rada
[ikona-fotografia]
Pohľad na prírodu
[ikona-fotografia]
Pohľad na stádo na paši
[ikona-fotografia]
Pohľad na rieku
[ikona-fotografia]
V týchto dňoch prebieha
[ikona-fotografia]
ÚPRAVA PORTÁLU
[ikona-fotografia]
Niektoré funkcie preto budú dočasne obmedzené
[ikona-fotografia]
Ďakujeme za pochopenie...
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
[ikona-fotografia]
Kláštorný cintorín v Jasove
[ikona-fotografia]
Kláštorný cintorín v Jasove
[ikona-fotografia]
Náhrob. doska A. Tomu
[ikona-fotografia]
Náhrob. doska prepošta M. Bernátha v krypte
[ikona-fotografia]
Náhrobok Jozefa Répássyho v krypte
[ikona-fotografia]
Hrob Ervína Karsaia na kláštornom cintoríne
[ikona-fotografia]
Hrob L. T. Spilku na kláštornom cintoríne
1
priehľadnosť
Back to Top