FILTER
27428 pamäťových jednotiek, 43270 digitalizátov, 1573 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
pam
map
[ikona-pisomnost]
Kráľ chráni osadníkov Dvorníka
[ikona-pisomnost]
Dlžobný úpis 2 mešťanov
[ikona-pisomnost]
Dohoda o voľbe mestského farára v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Výťah z listiny o reambulácii mesta
[ikona-pisomnost]
Záväzok o platbe nemocnici v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o prísahe račianskych obyvateľov
[ikona-fotografia]
Vývesný štít
[ikona-fotografia]
Vývesný štít
[ikona-fotografia]
Panenská ulica
[ikona-pisomnost]
Oznam o reambulácii hraníc
[ikona-pisomnost]
Oznam o obchôdzke hraníc
[ikona-fotografia]
Lýcejná ulica
[ikona-fotografia]
Panenská ulica
[ikona-fotografia]
Budova Adriaticy
[ikona-fotografia]
Ruský chrám
[ikona-fotografia]
Pohostenie
[ikona-fotografia]
V Bukurešti
[ikona-fotografia]
V Bukurešti
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Pamätník leteckých hrdinov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-fotografia]
Prehliadka poľnohospodárskych budov
[ikona-pisomnost]
Predvolanie kvôli brodu na Malom Dunaji
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o príjme peňazí za potraviny
[ikona-pisomnost]
Žigmund Luxemburský sa zaväzuje splatiť dlh
[ikona-fotografia]
Letisko Aurela Vlaicua
[ikona-fotografia]
Fontána Mioriţa
[ikona-fotografia]
Sala Palatului
[ikona-fotografia]
V Bukurešti
[ikona-fotografia]
Triumfálny oblúk
[ikona-fotografia]
Casa Scânteii
[ikona-fotografia]
Kretzulescov kostol
[ikona-fotografia]
Rumunské athenaeum
[ikona-fotografia]
Bukurešť
[ikona-fotografia]
Člnkovanie v Bukurešti
[ikona-fotografia]
Jazdecký pomník v Bukurešti
[ikona-fotografia]
Vnučky so starou mamou
[ikona-fotografia]
Vnučky so starou mamou
[ikona-fotografia]
Bojnický zámok
1
priehľadnosť
Back to Top