FILTER
2344 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (26)
Písomnosť (39)
Mapa (15)
Maľba (12)
Veduta (15)
Fotografia (2207)
Pohľadnica (24)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (3)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (90)
SPOLOČNOSŤ (110)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (29)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (14)
SLUŽBY (90)
DOPRAVA (68)
ETNIKÁ a JAZYKY (25)
POLITIKA a STRANY (15)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (6)
ARMÁDA, POLÍCIA, HASIČI (33)
SPOLKY (3)
NÁBOŽENSTVO a RITUALY (119)
KULTÚRA (73)
ŠKOLSTVO (41)
VEDA (1)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (14)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (48)
PRÍRODA (109)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (59)
HRADBY MESTA (27)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré mesto (80)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové mesto
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (3)
R.-K. KAPLNKY
EVANJELICKÉ KOSTOLY (16)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (1)
CINTORÍNY (2)
BUDOVY SPRÁVY (21)
PALÁCE (44)
KULTÚRNE STAVBY (29)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (3)
ŠKOLY (2)
PRIEMYSELNÉ stavby (7)
OBCHODNÉ DOMY (4)
Pamiatky - SLUŽBY (7)
DOPRAVNÉ stavby (47)
POMNÍKY a SOCHY (16)
Pamätné TABULE
1829 - vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
- 7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1805 a predtým - Napoleónske ťaženia (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1910 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (2)
1914-1918 - 1. svetová vojna (3)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (8)
1920 - 1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1938 03 12 - Anschluss Rakúska a jeho dôsledky (1)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (1)
1968 - Okupácia Bratislavy vojskami Varšavskej zmluvy

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbeta Bavorská / Sissy (1837-1898) (1)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Sedláček (1)
Augusta Neulinger (4)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Ružinov
Rača
Rusovce
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Ostatné miesta

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbetínska (0)
Americké námestie (1)
Anenská (0)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
AMB - Archív mesta Bratislavy (142)
Digitálny archív PamMap (2)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkromná zbierka Christofa Falba (1)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (12)
Súkromná zbierka ing. Ladislava Kálmána (213)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (1)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (32)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Monasterium.net (1)
Testovaci zdroj (12)
YouTube (2)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (224)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Zvýšenie platu
[ikona-pisomnost]
Poverenie novou funkciou a zvýšenie platu
[ikona-pisomnost]
Opis pracovnej náplne
[ikona-pisomnost]
Výkaz predošlých zamestnaní
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o prijatie do zamestnania
[ikona-pisomnost]
Obežník - nábor pracovníkov
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z vyššej dievčenskej (strednej) školy (2. trieda)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z vyššej dievčenskej (strednej) školy (1. trieda)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z dievčenskej ľudovej školy (8. trieda)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z dievčenskej ľudovej školy (7. trieda)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z dievčenskej ľudovej školy (6. trieda)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z dievčenskej ľudovej školy (5. trieda)
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z 3. triedy dievčenskej školy
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z 2. triedy dievčenskej školy
[ikona-pisomnost]
Vysvedčenie z 1. triedy dievčenskej školy
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vydanie obč. preukazu
[ikona-pisomnost]
Odmietnutie žiadosti o vrátenie čsl. št. občianstva
[ikona-pisomnost]
Odpis potvrdenia o prihlásení sa k slov. národnosti
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prihlásení sa ku slov. národnosti
[ikona-pisomnost]
Odpis o št. občianstve A. Neulinger(ovej)
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vrátenie št. občianstva ČSR
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o št. občianstve
[ikona-pisomnost]
Tabuľkový životopis A. Neulinger 2
[ikona-pisomnost]
Tabuľkový životopis A. Neulinger
[ikona-pisomnost]
Životopis A. Neulinger
[ikona-pisomnost]
Životopis Augusty Neulinger
[ikona-pisomnost]
Požiadavka na životopis
[ikona-video]
Zábery z Zuckermandlu
[ikona-video]
Reportáž o výstavbe sídlisk v Bratislave
[ikona-fotografia]
Prievozskí družstevníci
[ikona-fotografia]
Tabuľa o plnení plánu
[ikona-fotografia]
Kuzmányho 6
[ikona-fotografia]
Roh Kuzmányho a Moyzesovej
[ikona-fotografia]
Roh Kuzmányho a Moyzesovej ulice
[ikona-fotografia]
Vianoce v rodine Šmotlákovcov 1952
[ikona-fotografia]
Anton Šmotlák s dievčaťom
[ikona-fotografia]
Otec s dcérou na manifestácii (?)
[ikona-fotografia]
Ľudia s mávatkami
[ikona-fotografia]
Pohľad na nábrežia s Hradom
[ikona-fotografia]
Vajanského nábr. po bombardovaní Apolky
[ikona-fotografia]
Dym z bombardovania Apolky nad mestom
[ikona-fotografia]
Suché Mýto po bombardovaní
[ikona-fotografia]
Dym nad mestom po bombardovaní Apolky
[ikona-fotografia]
Vojaci pred domom
[ikona-fotografia]
Vojak slovenskej armády so zbraňou
[ikona-fotografia]
Panenská po bombardovaní Apolky
[ikona-fotografia]
Vojak slovenskej armády pred domom
[ikona-fotografia]
Škody po bombardovaní
priehľadnosť
Back to Top