FILTER
7765 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (29)
Písomnosť (401)
Mapa (15)
Maľba (139)
Veduta (15)
Fotografia (5990)
Pohľadnica (1169)
Vizualizácia (1)
Audio/Spomienky (2)
Video (4)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (768)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (888)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (310)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (114)
SLUŽBY (475)
DOPRAVA (578)
ETNIKÁ a skupiny (1346)
JAZYK prameňa (84)
POLITIKA a STRANY (15)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (58)
JUSTÍCIA, SÚDY (10)
ARMÁDA (88)
POLÍCIA (21)
HASIČI (5)
SPOLKY (8)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (227)
KULTÚRA (875)
ŠKOLSTVO (124)
VEDA (8)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (66)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (318)
PRÍRODA (990)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (427)
HRADBY MESTA (125)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (664)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (12)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (19)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (4)
R.-K. KAPLNKY a pod. (85)
EVANJELICKÉ KOSTOLY (42)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (64)
CINTORÍNY (58)
PALÁCE (406)
BUDOVY SPRÁVY a JUSTÍCIE (195)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (106)
PRIEMYSELNÉ stavby (129)
DOPRAVNÉ stavby (339)
Známe HOTELY (138)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (118)
OBCHODNÉ DOMY (96)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (26)
KULTÚRNE STAVBY (324)
ŠKOLY a INTERNÁTY (200)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (65)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (181)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (423)
Pamätné TABULE (12)
1928 12 01 - otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
- 7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1241-1242 - vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1805 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (2)
1899 - povodeň (2)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (7)
1907 - oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (4)
1913 - Požiar Podhradia (9)
1914-1918 - 1. svetová vojna (5)
1918 - návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (8)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1938-1945 - prenasledovanie Židov a holokaust (100)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1939-1945 - 2. svetová vojna (2)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (1)
1945 - Repatriácia (7)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (1)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1968 - Okupácia Bratislavy vojskami Varšavskej zmluvy

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Aixinger, László (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (1)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Arpáš, Ján (1917-1976)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Anna Neulinger (?) (1)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Augusta Neulinger ? (1)
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Ružinov
Rača
Rusovce
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Ostatné miesta

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (1)
Alžbetínska (0)
Americké námestie (8)
Anenská (0)
Avarská (0)
AMB - Archív mesta Bratislavy (1266)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (92)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (44)
SNM-AM - Archeologické múzeum (2)
Súkr. zbierka rodiny Falb (136)
Súkr. zbierka Viktora Farára (1115)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (659)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (12)
Súkr. zbierka Ladislava Kálmána (226)
Súkr. zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (620)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (1547)
Súkr. zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka KarlovaVes.ahoj.sk (319)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálny archív PamMap (4)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Dom na Dunajskej ul.
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad
[ikona-fotografia]
Dunajska ulica - dvor lazaretu
[ikona-fotografia]
Oprava vozovky na Dunajskej ulici
[ikona-pohladnica]
Dunajská ulica - Gymnázium
[ikona-pohladnica]
Dunajská ulica
[ikona-pohladnica]
Dunajská ulica
[ikona-pohladnica]
Tzv. okienková pohľadnica Bratislavy
[ikona-fotografia]
Devínsky hrad (ruiny)
[ikona-pohladnica]
Multiobrázková pohľadnica Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Dunajská ulica - Gymnázium
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad a člnkujúci sa
[ikona-pohladnica]
Devínske bralo
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad
[ikona-pohladnica]
Devínsky hrad so stádom kráv
[ikona-pohladnica]
Pláž pod Devínskym hradom
[ikona-pohladnica]
Miléniový pamätník
[ikona-pohladnica]
Červený most
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bratislavu
[ikona-pohladnica]
Panoráma Bratislavy s vinohradmi
[ikona-pohladnica]
Bratislava od kopcov
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bratislavský Hrad
[ikona-pohladnica]
Pohľad na Bratislavský Hrad
[ikona-pohladnica]
Pozdrav z Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Hlavná železničná stanica
[ikona-fotografia]
Royko pasáž
[ikona-fotografia]
Obchodná ulica zvrchu
[ikona-pohladnica]
Okienková pohľadnica s atrakciami Bratislavy
[ikona-pohladnica]
Nábrežie Dunaja a leporelové zábery.
[ikona-pohladnica]
Pohľad z Hradu na mesto
[ikona-pohladnica]
Viacobrázková pohľadnica
[ikona-fotografia]
Púčkové domy
[ikona-fotografia]
Dom firmy Baťa
[ikona-malba]
Kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík)
[ikona-fotografia]
Gymnázium
[ikona-pohladnica]
Kostol sv. Alžbety
[ikona-fotografia]
Dom u Dobrého Pastiera
[ikona-fotografia]
Beblavého ulica
[ikona-fotografia]
Beblavého ulica
[ikona-fotografia]
Východný koniec Beblavého ul.
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie mestského privilégia
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie vlastníctva Vydrice pre Jakubovho syna
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie donácie na zem Blumenau
[ikona-pisomnost]
Kráľovská donácia zemi Ech
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie výmeny Prače za Tardošked
priehľadnosť
Back to Top