szűrő
14306 emlék
  • Emlékanyagok
  • Helyszínek
  • Témák
  • Története
  • Emberek
  • Forrás
  • Műemlékek
  • Idő
Tárgyak (63)
Iratok (454)
Térképek (15)
Festmények (372)
Városképek (15)
Fényképek (7832)
Képeslapok (5527)
3D-vizualizációk (1)
Audio/Spomienky (2)
Mozgóképek (25)
Események (1492)
Rodina a Spoločnosť (1363)
Poľnohospodárstvo (431)
Remeslá a priemysel (221)
Služby (1044)
Doprava (1923)
Etniká a skupiny (1797)
Nyelv (1708)
Politika a strany (18)
Úrady, úradníci a funkcionári (89)
Igazságügy, bíroság (25)
Haderő (298)
RENDŐRSÉG (60)
TŰZOLTÓSÁG (16)
Spolky (38)
Náboženstvo a cirkvi (285)
Kultúra (1963)
Školstvo (187)
Veda (15)
Zdravotníctvo a sociálne služby (129)
Šport a voľný čas (569)
Príroda (2785)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA (1)
Hrady (1267)
HRADBY MESTA_BA (343)
R.k kostoly a kláštory - Staré mesto (1636)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (14)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (21)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (36)
R. k. kaplnky - rôzne (205)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (96)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (130)
CINTORÍNY_BA (151)
PALÁCE_BA (1242)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (763)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (310)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (311)
DOPRAVNÉ stavby_BA (881)
Známe HOTELY_BA (438)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE_BA (414)
Obchodné domy (344)
Pamiatky - služby (137)
KULTÚRNE STAVBY_BA (837)
Školské stavby (675)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (151)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (367)
Pomníky a sochy (1641)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
Fungovanie mezolitickej dielne (7. tisícročie pred n. l.) (0)
Bitka pri Bratislave (907 júl 4. cca.) (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427 až 1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania Habsburgovcov a Jagelovcov (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
Napoleonské ťaženia (1809 a predtým) (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (10)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (1909) (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - požiar Podhradia (15)
1. svetová vojna (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
Obsadzovanie Bratislavy (1919) (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
Búranie pomníka Márie Terézie (1921) (3)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
Orientálne trhy v Bratislave (1921 - 1942) (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (10)
Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
Prenasledovanie Židov v rokoch 1938 až 1945 a holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
Arizácia majetku Židov (16)
Druhá svetová vojna (1939 - 1945) (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
Repatriácia vojakov, nútene nasadených a väzňov do vlasti (9)
Konfiškácia majetku "kolaborujúcich" Nemcov a Maďarov (7)
Boje o Bratislavu (1945 marec až apríl) (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku pôvodným majiteľom al. dedičom (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
Znárodnenie (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (1)
Alžbetínska (5)
Americké námestie (46)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
András király tér (123)
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
AMB - Archív mesta Bratislavy (1799)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (2688)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM (2)
Súkromná zbierka rodiny FALB (142)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (4)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2084)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (34)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Zásah požiarnikov
[ikona-fotografia]
Jahodová ulica
[ikona-fotografia]
Jahodová ulica
[ikona-fotografia]
Beseda členov ObNV
[ikona-fotografia]
Beseda členov ObNV
[ikona-fotografia]
Degustácia vína
[ikona-fotografia]
V Espresse Narcis
[ikona-fotografia]
Degustácia vína
[ikona-fotografia]
V Espresse Narcis
[ikona-fotografia]
Otvorenie Espressa Narcis
[ikona-fotografia]
Prepáčte, prosím
[ikona-fotografia]
Iskry v Leninovom múzeu
[ikona-fotografia]
Iskry v Leninovom múzeu
[ikona-fotografia]
Výstava jedál
[ikona-fotografia]
Výbor čs. žien
[ikona-fotografia]
AS_Filmy_60_11_23_m_004_Tomsovsky
[ikona-fotografia]
Výstava jabĺk
[ikona-fotografia]
Mestská vodáreň
[ikona-fotografia]
Stará tržnica
[ikona-fotografia]
Na Smrečianskej ulici
[ikona-fotografia]
Exkurzia detí v Kozmetike Rača
[ikona-fotografia]
Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ
[ikona-fotografia]
Tanečný kurz
[ikona-fotografia]
V knižnici
[ikona-fotografia]
Vo vinárni Stelzer
[ikona-fotografia]
Vináreň u Stelzera
[ikona-fotografia]
Pri paláci
[ikona-fotografia]
V knižnici
[ikona-fotografia]
Ivan Kupec
[ikona-fotografia]
Na Železnej studničke
[ikona-fotografia]
Schodisko v dome na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Vstup do domu na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Dom na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Dom na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Svadobná fotografia E. a H. Falbovcov
[ikona-video]
H. Portisch 6: Námestie SNP v minulosti
[ikona-video]
H. Portisch 5: Používanie jazykov v Bratislave
[ikona-video]
H. Portisch 4: Front a život po vojne
[ikona-video]
H. Portisch 3: Vojna a bombardovanie Apollky
[ikona-video]
H. Portisch 2: Voľný čas v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 6: V novej vlasti
[ikona-video]
E. a H. Falb 5: Krátko po vojne
[ikona-video]
E. a H. Falb 4: Vojna v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 3: Vinohradníci a viechy
[ikona-video]
E. a H. Falb 2: Detstvo v Bratislave
[ikona-video]
A. Erdélska 9: Špitálska ulica v Bratislave (1962 - 65)
[ikona-video]
A. Erdélska 8: August 1968
[ikona-video]
A. Erdélska 7: Manželstvo a rodičia manžela
priehľadnosť
Back to Top