FILTER
23904 Gedächtniseinheiten, 38785 Digitalisate, 2404 Enzyklop. Einträge
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (23)
Schriftstücke (2051)
Karten u. Pläne (9)
Graphik (193)
Stadtansichten (8)
Fotografien (12628)
Ansichtskarten (9023)
3D-Visualisationen (2)
Audio/Erinnerungen (2)
Video (20)
Ereignisse (3887)
Familie und Gesellschaft (2328)
Landwirtschaft (552)
Gewerbe und Industrie (410)
Dienstleistungen (1970)
Verkehr (3269)
Ethnika und Gruppen (1815)
Sprache der Quelle (4321)
Politik und Parteien (74)
Ämter, Beamten und Funktionäre (80)
Justiz, Gerichte (162)
Armee (475)
Polizei (63)
Feuerwehr (57)
Verbände und Vereine (52)
Religion (560)
Kultur (3199)
Schulwesen (372)
Wissenschaft (24)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (181)
Sport und Freizeit (852)
Natur (4062)
VORHISTORISCHE BAUTEN (0)
Burgen (1892)
BA: HRADBY MESTA (465)
R-K. Kirchen und Klöster - Altstadt (2173)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (26)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (53)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (78)
R. k. kaplnky - rôzne (253)
Evanjelické kostoly (143)
Židovské synagógy (211)
Bratislavské cintoríny (366)
Paláce a honosné domy (2148)
Budovy administratívy a justície v Bratislave (1091)
Bratislavské kasárne a iné vojenské objekty (541)
Priemyselné stavby v Bratislave (493)
Dopravné stavby v Bratislave (1656)
Známe hotely v Bratislave (736)
Pohostinské služby v Bratislave (789)
Obchodné domy (536)
Iné pamiatky služieb a spojov v Bratislave (234)
Kultúrne stavby v Bratislave (1354)
Školské stavby v Bratislave (1106)
Zdravotnícke a sociálne zariadenia v Bratislave (214)
BA: REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (747)
Pomníky a sochy v Bratislave (2485)
VORHISTORISCHE BAUTEN (4)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (2)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún na Bratislavskom hrade (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly z hradu do podhradia (0)
1221 - Presun kostola najsv. Spasiteľa z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (0)
1309, 1311 – Pobyt kardinála Gentilisa v Bratislave (0)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (12)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1434 - 1467 - Posthusitské vojenské oddiely a bratríci (2)
1436 - Wappenverleihung (3)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (1)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (8)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (35)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (18)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (10)
1919 - Besatzung von Preßburg (56)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (44)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (4)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (12)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (8)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (68)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (13)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (67)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (49)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (1)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (13)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (7)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (70)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (63)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (1)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (185)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (3)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (27)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (27)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (10)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (822)
Anton Šmotlák (487)
Augusta Neulinger (?) (122)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (1)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
A. Hrazdil
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Stadtteile

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Albertova lávka (0)
Alibernetová (0)
Alstrova ulica (7)
Alžbetínska (7)
Ambrova (0)
Americká (2)
Americké námestie (65)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
ARCHIVE (5875)
MUSEEN (5662)
BIBLIOTHEKEN (169)
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE (450)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (0)
PRIVATSAMMLUNGEN (11728)
DIGITALE QUELLEN (4)
Testovací zdroj (12)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o splnení príkazu o postúpení soli
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc pri vyberaní poplatkov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia o oslobodení od poplatkov
[ikona-pisomnost]
Nariadenie opevniť mesto a opraviť cestu
[ikona-pisomnost]
Zápis do Spoločnosti Matky Milosrdenstva
[ikona-pisomnost]
Poskytnutie finančnej výpomoci kráľovi
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vyslanie splnomocnenca vo veci pôžičky
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o záväzku zaplatiť dlh
[ikona-pisomnost]
Mandát pre bratislavský senát
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o podporu župana
[ikona-pisomnost]
Nariadenie poskytnúť materiál a ľudí na stavbu opevnenia
[ikona-pisomnost]
Správa o postúpení sťažnosti vo veci tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
List o cle požadovanom od Viedenčanov
[ikona-pisomnost]
List vo veci tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Privilégium privážať a predávať víno do cudziny
[ikona-pisomnost]
Oslobodenie od platenia všetkých poplatkov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí 18 zlatých
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o povolenie na prevoz vína
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť za prevoz
[ikona-pisomnost]
Nariadenie poslať povozy, kone, zbrane a vojsko
[ikona-pisomnost]
Nariadenie pripraviť šípy
[ikona-pisomnost]
Zoznam osôb, ktoré sľúbili priniesť peniaze.
[ikona-pisomnost]
Nariadenie odovzdať súkno
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o odročení v spore so správcom kaplnky
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o odročení v spore so správcom kaplnky
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí 20 zlatých
[ikona-pisomnost]
Protest proti bezpráviu vyberačov tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o kontrole pri vyberaní tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Odpustky kardinálov Bratstvu Matky milosrdenstva
[ikona-pisomnost]
List prokurátorovi o spore s opátom
[ikona-pisomnost]
Nariadenie používať výlučne kráľovskú soľ
[ikona-pisomnost]
Oznámenie výsledku sporu o mýto
[ikona-pisomnost]
Záväzok platiť ročne na oltár
[ikona-pisomnost]
Predvolanie vo veci vyberania mýta
[ikona-pisomnost]
Správa o vyšetrovaní vyberania mýta
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť dlh
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí platu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí listu
[ikona-pisomnost]
Zákaz vyberať mýto od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Odporúčanie pre doručovateľa listu
[ikona-pisomnost]
Správa o predvolaní v spore so správcom kaplnky
[ikona-pisomnost]
List o upomienke poplatku pre správcu kaplnky
[ikona-pisomnost]
Odporúčanie Demetria Sartora senátu
[ikona-pisomnost]
Svedectvo v spore o udržiavanie kaplnky
[ikona-pisomnost]
Predloženie súpisu privilégií kráľovi na potvrdenie
[ikona-pisomnost]
Fundácia pre špitál
[ikona-pisomnost]
Správa o poslaní zlatej buly do Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Zákaz vyberať tridsiatky od Bratislavčanov
1
priehľadnosť
Back to Top