FILTER
18540 Gedächtniseinheiten, 29297 Digitalisate, 698 Enzyklop. Einträge
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (64)
Schriftstücke (454)
Karten u. Pläne (15)
Graphik (372)
Stadtansichten (15)
Fotografien (8643)
Ansichtskarten (8949)
3D-Visualisationen (1)
Audio/Erinnerungen (2)
Video (25)
Ereignisse (2350)
Familie und Gesellschaft (1926)
Landwirtschaft (523)
Gewerbe und Industrie (316)
Dienstleistungen (1338)
Verkehr (2702)
Ethnika und Gruppen (2138)
Sprache der Quelle (2232)
Politik und Parteien (30)
Ämter, Beamten und Funktionäre (97)
Justiz, Gerichte (27)
Armee (571)
Polizei (70)
Feuerwehr (43)
Verbände und Vereine (56)
Religion (386)
Kultur (2854)
Schulwesen (204)
Wissenschaft (15)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (153)
Sport und Freizeit (732)
Natur (3595)
VORHISTORISCHE BAUTEN (1)
Burgen (1763)
HRADBY MESTA_BA (419)
R-K. Kirchen und Klöster - Altstadt (1984)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (16)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (22)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (63)
R. k. kaplnky - rôzne (225)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (107)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (173)
CINTORÍNY_BA (183)
PALÁCE_BA (1807)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (955)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (470)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (430)
DOPRAVNÉ stavby_BA (1312)
Známe HOTELY_BA (639)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY_BA (544)
Obchodné domy (418)
Pamiatky - služby (176)
KULTÚRNE STAVBY_BA (1087)
Školské stavby (887)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (176)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (539)
Pomníky a sochy (2121)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1052 - Obliehanie Bratislavského hradu Henrichom III. (1)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Wappenverleihung (5)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1655 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (2)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (14)
1899 - Povodeň (10)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (33)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (13)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (10)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (31)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (183)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Besatzung von Preßburg (57)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (3)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
Závod balónov (10)
Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (1)
Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (16)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (12)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (9)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (7)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (7)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (31)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (12)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (529)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob
Alexy, Janko (2)
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ? (1)

Stadtteile

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (6)
Alžbetínska (7)
Americká (1)
Americké námestie (52)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
Privatsammlung von Anton Klipp
Archive
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
AMB - Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (1998)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1690)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (6111)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (470)
SNM-AM (2)
Privatsammlung der Familie FALB (142)
Privatsammlung von Viktor Farár (1115)
Privatsammlung von Thomas Frankl (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Privatsammlung von Johannes Lippert (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitalarchiv PamMap (35)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Socha sv. Floriána
[ikona-fotografia]
Jezuitské kolégium
[ikona-fotografia]
Esterházyho palác
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Portál Prepoštského paláca
[ikona-fotografia]
Portál Prepoštského paláca
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Nádvorie Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Esterházyho palác
[ikona-fotografia]
Collegium Emericanum
[ikona-fotografia]
Kanonický dom
[ikona-fotografia]
Kanonický dom
[ikona-fotografia]
Kanonický dom
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Dvor Malého prepoštského domu
[ikona-fotografia]
Prepoštský palác
[ikona-fotografia]
Jezuitské kolégium
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Kanonický dom
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Collegium Emericanum
[ikona-fotografia]
Portál Prepoštského paláca
[ikona-fotografia]
Prístenná fontána
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Kapitulská ulica
[ikona-fotografia]
Esterházyho palác
[ikona-fotografia]
Portál Prepoštského paláca
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Jezuitské kolégium
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Esterházyho palác
[ikona-fotografia]
Malý prepoštský dom
[ikona-fotografia]
Esterházyho palác
[ikona-fotografia]
Nádvorie Malého prepoštského domu
[ikona-fotografia]
Zamrežované okno
[ikona-fotografia]
Nádvorie Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Nádvorie Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Nádvorie Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Nádvorie Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Portál Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Portál Esterházyho paláca
[ikona-fotografia]
Socha sv. Floriána
[ikona-fotografia]
Sv. Florián
[ikona-fotografia]
Socha sv. Floriána
1
priehľadnosť
Back to Top