FILTER
14306 Gedächtniseinheiten
  • Materialien
  • Orte
  • Themen
  • Geschichte
  • Menschen
  • Archivierung
  • Denkmäler
  • Zeit
Gegenstände (63)
Schriftstücke (454)
Karten u. Pläne (15)
Graphik (372)
Stadtansichten (15)
Fotografien (7832)
Ansichtskarten (5527)
3D-Visualisationen (1)
Audio/Erinnerungen (2)
Video (25)
Ereignisse (1492)
Familie und Gesellschaft (1363)
Landwirtschaft (431)
Gewerbe und Industrie (221)
Dienstleistungen (1044)
Verkehr (1923)
Ethnika und Gruppen (1797)
Sprache der Quelle (1708)
Politik und Parteien (18)
Ämter, Beamten und Funktionäre (89)
Justiz, Gerichte (25)
Armee (298)
Polizei (60)
Feuerwehr (16)
Verbände und Vereine (38)
Religion (285)
Kultur (1963)
Schulwesen (187)
Wissenschaft (15)
Gesundheitswesen und Sozialdienste (129)
Sport und Freizeit (569)
Natur (2785)
VORHISTORISCHE BAUTEN (1)
Burgen (1267)
HRADBY MESTA_BA (343)
R-K. Kirchen und Klöster - Altstadt (1636)
R.k. kostoly a kláštory - Nové mesto (14)
R. k. kostoly a kláštory zadunajskej oblasti (21)
R. k. kostoly a kláštory karpatskej oblasti (36)
R. k. kaplnky - rôzne (205)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (96)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (130)
CINTORÍNY_BA (151)
PALÁCE_BA (1242)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (763)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (310)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (311)
DOPRAVNÉ stavby_BA (881)
Známe HOTELY_BA (438)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE_BA (414)
Obchodné domy (344)
Pamiatky - služby (137)
KULTÚRNE STAVBY_BA (837)
Školské stavby (675)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (151)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (367)
Pomníky a sochy (1641)
Prvé ľudské osídlenia v priestore Bratislavy (500000 až 8000 pred n. l.) (0)
- 7000 - Mesolithische Werkstatt (0)
907 - Die Schlacht bei Preßburg (Brezalauspurc) (0)
1241-1242 - Einfall der Mongolen (1)
1427-1433 - Bedrohung der Stadt durch die Hussiten (1)
Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Wappenverleihung (1)
1515 - Jagellonisch-Habsburgische Verhandlungen (0)
17. december 1526 – Voľba Ferdinanda Habsburského za uhorského panovníka (0)
1805 und vorher - Kriegszüge Napoleons (1)
1829 - Entstehung der tschechisch-slowakischen Gesellschaft (0)
1848-1849 - Ungarische Revolution (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
Bitka pri Lamači (0)
1869 - 1. moderne Volkszählung (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Volkszählung (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Volkszählung (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1899 - Miestna priemyselná výstava (5)
1899 - Povodeň (10)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (10)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1910 - Besuch von Kaiser Franz Joseph in Pressburg (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Brand in der Stadt (15)
1914-1918 - 1. Weltkrieg (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Besatzung von Preßburg (27)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Zerstörung des Maria Theresia Denkmals (3)
Zbúranie pamätníka arpádovského bojovníka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientalmärkte in Pressburg (13)
1925 - Razia v redakcii denníka Slovák (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Glockenweihe (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Eröffnung der Abendskurse fürs Zeichnen und Werbung (1)
1929 - Besuch von Marschall P. Pétaine (3)
1929 - Povodeň (10)
Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anschluss Österreichs und seine Folgen (1)
1938-1945 - Judenverfolgung und Holokaust (190)
Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arisierung des jüdischen Eigentums (16)
1939-1945 - 2. Weltkrieg (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardierung der Apollo-Fabrik (12)
1945 - Repatriation der Soldaten, Gefangenen, Häftlingen und Zwangsarbeiter (9)
1945 - Konfiszierung des Eigentums der Deutschen und Ungarn (7)
1945 03-04 (März bis April) - Kämpfe um Preßburg (7)
1945-1946 - Rückgabe des arisierten Eigentums an vorherige jüdische Eigentümer (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Verstaatlichung (2)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1968 - Besatzung von Preßburg durch Armeen des Warschauer Pakts (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (531)
Augusta Neulinger (?) (145)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Alexy, Janko (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Stadtteile

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (1)
Alžbetínska (5)
Americké námestie (46)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Privatsammlung der Familie Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
AMB - Archiv der Stadt Pressburg/Bratislava (1799)
A PÚ SR - Archiv des Denkmalschutzamts der Slowakischen Republik (1690)
Museum der Stadt Pressburg/Bratislava (2688)
MÚOP - Städtisches Institut für den Denkmalschutz (470)
SNM-AM (2)
Privatsammlung der Familie FALB (142)
Privatsammlung von Viktor Farár (1115)
Privatsammlung von Thomas Frankl (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Privatsammlung von Johannes Lippert (4)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2084)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitalarchiv PamMap (34)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-fotografia]
Zásah požiarnikov
[ikona-fotografia]
Jahodová ulica
[ikona-fotografia]
Jahodová ulica
[ikona-fotografia]
Beseda členov ObNV
[ikona-fotografia]
Beseda členov ObNV
[ikona-fotografia]
Degustácia vína
[ikona-fotografia]
V Espresse Narcis
[ikona-fotografia]
Degustácia vína
[ikona-fotografia]
V Espresse Narcis
[ikona-fotografia]
Otvorenie Espressa Narcis
[ikona-fotografia]
Prepáčte, prosím
[ikona-fotografia]
Iskry v Leninovom múzeu
[ikona-fotografia]
Iskry v Leninovom múzeu
[ikona-fotografia]
Výstava jedál
[ikona-fotografia]
Výbor čs. žien
[ikona-fotografia]
AS_Filmy_60_11_23_m_004_Tomsovsky
[ikona-fotografia]
Výstava jabĺk
[ikona-fotografia]
Mestská vodáreň
[ikona-fotografia]
Stará tržnica
[ikona-fotografia]
Na Smrečianskej ulici
[ikona-fotografia]
Exkurzia detí v Kozmetike Rača
[ikona-fotografia]
Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ
[ikona-fotografia]
Tanečný kurz
[ikona-fotografia]
V knižnici
[ikona-fotografia]
Vo vinárni Stelzer
[ikona-fotografia]
Vináreň u Stelzera
[ikona-fotografia]
Pri paláci
[ikona-fotografia]
V knižnici
[ikona-fotografia]
Ivan Kupec
[ikona-fotografia]
Na Železnej studničke
[ikona-fotografia]
Schodisko v dome na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Vstup do domu na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Dom na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Dom na Ul. Fraňa Kráľa 21
[ikona-fotografia]
Svadobná fotografia E. a H. Falbovcov
[ikona-video]
H. Portisch 6: Námestie SNP v minulosti
[ikona-video]
H. Portisch 5: Používanie jazykov v Bratislave
[ikona-video]
H. Portisch 4: Front a život po vojne
[ikona-video]
H. Portisch 3: Vojna a bombardovanie Apollky
[ikona-video]
H. Portisch 2: Voľný čas v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 6: V novej vlasti
[ikona-video]
E. a H. Falb 5: Krátko po vojne
[ikona-video]
E. a H. Falb 4: Vojna v Bratislave
[ikona-video]
E. a H. Falb 3: Vinohradníci a viechy
[ikona-video]
E. a H. Falb 2: Detstvo v Bratislave
[ikona-video]
A. Erdélska 9: Špitálska ulica v Bratislave (1962 - 65)
[ikona-video]
A. Erdélska 8: August 1968
[ikona-video]
A. Erdélska 7: Manželstvo a rodičia manžela
priehľadnosť
Back to Top