FILTER
23000 pamäťových jednotiek, 35854 digitalizátov, 2473 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (23)
Písomnosť (1148)
Mapa (9)
Maľba (193)
Veduta (8)
Fotografia (12619)
Pohľadnica (9023)
Vizualizácia (2)
Audio_Spomienky (2)
Video (20)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (3838)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (2290)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (539)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (373)
SLUŽBY (1746)
DOPRAVA (3120)
ETNIKÁ a skupiny (1652)
JAZYK prameňa (3436)
POLITIKA a STRANY (61)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (50)
JUSTÍCIA, SÚDY (67)
ARMÁDA (460)
POLÍCIA (63)
HASIČI (57)
SPOLKY (52)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (462)
KULTÚRA (3196)
ŠKOLSTVO (371)
VEDA (23)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (172)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (852)
PRÍRODA (4039)
PREHISTORICKÉ stavby v Bratislave (0)
HRADY v Bratislave (1890)
HRADBY mesta Bratislava (465)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (2171)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (26)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (53)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (78)
R.-K. KAPLNKY a pod. v Bratislave (253)
EVANJELICKÉ KOSTOLY v Bratislave (143)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY v Bratislave (211)
CINTORÍNY v Bratislave (366)
PALÁCE v Bratislave (2148)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE v Bratislave (1091)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE v Bratislave (541)
PRIEMYSELNÉ stavby v Bratislave (493)
DOPRAVNÉ stavby v Bratislave (1656)
Známe HOTELY v Bratislave (736)
POHOSTINSKÉ SLUŽBY v Bratislave (789)
OBCHODNÉ DOMY v Bratislave (536)
Iné pamiatky SLUŽIEB a SPOJOV v Bratislave (234)
KULTÚRNE STAVBY v Bratislave (1354)
ŠKOLY a INTERNÁTY v Bratislave (1099)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia v Bratislave (211)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (747)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY v Bratislave (2485)
PRÍRODNÉ PAMIATKY v Bratislave (4)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (2)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly (0)
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (0)
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave (0)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (12)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti) (1)
1436 - Udelenie erbu (3)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (8)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave (35)
1914-1918 - 1. svetová vojna (18)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (10)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (56)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (44)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (4)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (12)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (0)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (8)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (68)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (13)
1939-1945 - 2. svetová vojna (67)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (49)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie
1945 - Repatriácia (1)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (13)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (0)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (70)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (63)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (185)
Oslavy SNP (3)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (3)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (25)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442) (7)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (10)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (0)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (0)
Árossy, Jozef (1797-1870) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (822)
Anton Šmotlák (491)
Augusta Neulinger (?) (122)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (1)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Albertova lávka (0)
Alstrova ulica (7)
Alžbetínska (7)
Americká (2)
Americké námestie (65)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
ARCHÍVY (4972)
MÚZEÁ (5662)
KNIŽNICE (168)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (450)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (11728)
DIGITÁLNE ZDROJE (4)
Testovací zdroj (12)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Správa o predvolaní v spore medzi Bratislavou a konventom
[ikona-pisomnost]
Nariadenie kráľa pre bratislavskú kapitulu
[ikona-pisomnost]
Nariadenie kráľa pre bratislavskú stolicu
[ikona-pisomnost]
Udelenie súdnej právomoci Bratislave
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vrátiť Bratislave zadržané veci
[ikona-pisomnost]
Odročenie sporu medzi konventom a Bratislavou
[ikona-pisomnost]
Nariadenie zostaviť komisiu vo veci úrokov zo židovských majetkov
[ikona-pisomnost]
Poverovací list pre služobníka
[ikona-pisomnost]
List o zbraniach uskladnených pri Kostolanoch
[ikona-pisomnost]
Reambulácia M. Berzethe a jeho ženy
[ikona-fotografia]
Spoločná fotografia šiestich mužov
[ikona-pisomnost]
Vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov za rok 1404
[ikona-pisomnost]
Predaj domu J. Ventúra
[ikona-fotografia]
Deti v kostýmoch
[ikona-pisomnost]
Zákaz vyberať mýto od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Odročenie sporu medzi A. Berzethe a opátom
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť bratom Hunczhaimerovcom
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť židovi z Hainburgu
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o zaplatení za neprávom odňaté veci
[ikona-pisomnost]
Záloh viníc pre hainburského žida
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o uvedení Ventúrovcov do dŕžby
[ikona-pisomnost]
Základina pre novú nemocnicu v Bratislave
[ikona-pisomnost]
Odročenie sporu medzi opátom a Bratislavou
[ikona-pisomnost]
Nariadenie vrátiť zadržané veci
[ikona-pisomnost]
Nariadenie zaslať zbrane a delá kráľovi
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o pomoc pri platení dlhov
[ikona-pisomnost]
Povolenie väzniť Bratislavčanov len richtárom
[ikona-pisomnost]
Darovanie majetkov pre J. Bonaventúra
[ikona-pisomnost]
Nariadenie prinavrátiť podiely M. Berzethe
[ikona-pisomnost]
Povolenie rakúskym kupcom slobodne obchodovať v Uhorsku
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o proteste ohľadne zálohu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie donácie pre J. Bonaventúra
[ikona-pisomnost]
Zákaz vyberať mýto od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Predaj dvanástiny dunajského prievozu na Vydrici
[ikona-pisomnost]
Súhlas kráľa prepísať polovicu osady na A. Berzethe
[ikona-pisomnost]
Nariadenie kráľa ohľadne ochrany majetkových práv
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vyplatení dlhu a navrátení podielov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o proteste ohľadne podielov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o proteste A. Berzethe ohľadne podielov
[ikona-pisomnost]
Odročenie sporu medzi Bratislavou a konventom
[ikona-pisomnost]
Právo skladu pre Bratislavu od Žigmunda Luxemburského
[ikona-pisomnost]
Právo skladu pre mesto Bratislava
[ikona-pisomnost]
Dohoda s Bratstvom Božieho tela o bohoslužbách
[ikona-pisomnost]
Donácia kráľa pre bratislavského mešťana
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie farára ostrihomským kanonikom
[ikona-pisomnost]
Odročenie sporu medzi Bratislavou a konventom
[ikona-pisomnost]
Záväzok splatiť dlh bratislavským židom
[ikona-pisomnost]
Záväzok Bratislavy splatiť dlh
1
priehľadnosť
Back to Top