FILTER
15884 pamäťových jednotiek, 23725 digitalizátov, 999 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (63)
Písomnosť (454)
Mapa (15)
Maľba (372)
Veduta (15)
Fotografia (8446)
Pohľadnica (6491)
Vizualizácia (1)
Audio_Spomienky (2)
Video (25)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (1738)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (1566)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (480)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (247)
SLUŽBY (1205)
DOPRAVA (2342)
ETNIKÁ a skupiny (1822)
JAZYK prameňa (1797)
POLITIKA a STRANY (24)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (89)
JUSTÍCIA, SÚDY (25)
ARMÁDA (329)
POLÍCIA (61)
HASIČI (16)
SPOLKY (46)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (289)
KULTÚRA (2197)
ŠKOLSTVO (199)
VEDA (15)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (132)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (660)
PRÍRODA (3242)
PREHISTORICKÉ STAVBY_BA (1)
HRADY_BA (1507)
HRADBY MESTA_BA (352)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1774)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (39)
R.-K. KAPLNKY a pod._BA (210)
EVANJELICKÉ KOSTOLY_BA (97)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY_BA (164)
CINTORÍNY_BA (160)
PALÁCE_BA (1499)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE_BA (799)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE_BA (438)
PRIEMYSELNÉ stavby_BA (391)
DOPRAVNÉ stavby_BA (1062)
Známe HOTELY_BA (500)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE_BA (499)
OBCHODNÉ DOMY_BA (369)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB_ba (158)
KULTÚRNE STAVBY_BA (928)
ŠKOLY a INTERNÁTY_BA (784)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia_BA (167)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby_BA (450)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY_BA (1868)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (0)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy (1)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1436 - Udelenie erbu (1)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia (1)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (6)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1 (0)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (1)
1899 - Miestna priemyselná výstava (12)
1899 - Povodeň (10)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (31)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (11)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave (4)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia (15)
1914-1918 - 1. svetová vojna (8)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (1)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (29)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (3)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (10)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (2)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (190)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (16)
1939-1945 - 2. svetová vojna (20)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (12)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (7)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (31)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf (1)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (0)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (1)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (11)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (2)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (530)
Augusta Neulinger (?) (145)
Ateliér Marian
Apfel, Otto
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Adler, Jacob
Alexy, Janko (2)
Ateliér Helios
Ateliér Schnitzel & Fink
Ateliér de Sandalo (2)
Absolon (1)
Absolón, Z. (1)
Alt, Franz (1)
Ambrovits (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Müller (1)
Ateliér Rosbaud
Ateliér Stefania
Augusta Neulinger ? (1)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alstrova (2)
Alžbetínska (7)
Americká (1)
Americké námestie (47)
Andreja Plávku (0)
Anenská (0)
Avarská (0)
Súkromná zbierka rodiny Schweighoferovej
Súkromná zbierka Zuzany Falathovej
Súkromná zbierka Ester Mateášikovej
Súkromná zbierka Jozefa Tótha
Pozostalosť rodiny Hoferovej
Súkromná zbierka Oehme-Billek
Súkromná zbierka Beáty Koššovej
Súkromná zbierka J. Šedivého
AMB - Archív mesta Bratislavy (1799)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (1690)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) (3654)
Mestský ústav ochrany pamiatok (470)
SNM-AM (2)
Súkromná zbierka rodiny FALB (142)
Súkromná zbierka Viktora Farára (1115)
Súkromná zbierka Tomáša Frankla (1052)
Súkromná zbierka Juraja Horvátha (1607)
Súkromná zbierka Ing. Ladislava Kálmána (226)
Súkromná zbierka Johannesa Lipperta (10)
Súkromná zbierka príslušníkov rodiny LUDWIG (393)
Súkromná zbierka Juraja Šedivého (653)
Súkromná zbierka Antona Šmotláka ml. (2689)
Súkromná zbierka Pavla Tišliara (6)
Zbierka ku dejinám Karlovej Vsi Matúša Šrámka - Karlovaves.ahoj.sk (318)
Monasterium.net (1)
YouTube (3)
Rôzne digitálne zdroje (2)
Digitálna zbierka rôznych majiteľov (35)
Testovací zdroj (12)
Test ui42 (1)
pam
map
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Pozdrav z banky
[ikona-pohladnica]
Expresné pozdravy z výstavy
[ikona-pohladnica]
Kmenttov cirkus
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Poľnohospodárska výstava
[ikona-pohladnica]
Výstava poštových známok
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Priemyselná výstava
[ikona-pohladnica]
Výstava bábik
[ikona-pohladnica]
Výročie veteránov
[ikona-pohladnica]
Cvičenie ženistov
[ikona-pohladnica]
Vojenské cvičenie
[ikona-pohladnica]
Sprievod legionárov
[ikona-pohladnica]
Sprievod legionárov
[ikona-pohladnica]
Honvédske kasárne
[ikona-pohladnica]
Vojenská prípravka
[ikona-pohladnica]
Honvédske kasárne
[ikona-pohladnica]
Prešporské kasárne
[ikona-pohladnica]
Kadetská škola
[ikona-pohladnica]
Kadetská škola
[ikona-pohladnica]
Kadetská škola
[ikona-pohladnica]
Kadetská škola
[ikona-pohladnica]
Delostrelecké kasárne
[ikona-pohladnica]
Delostrelecké kasárne
[ikona-pohladnica]
Pechotné kasárne
[ikona-pohladnica]
Kasárne na hrade
[ikona-pohladnica]
Pechotné kasárne
priehľadnosť
Back to Top