FILTER
20789 pamäťových jednotiek, 32038 digitalizátov, 1577 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas

Autori

pam
map
[ikona-pisomnost]
Prepis nariadenia o zrušení interdiktu na poddaných
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o sprievodný list na cestu do Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o vyúčtovaní príjmov z desiatkov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia o príjmoch z mosta
[ikona-pisomnost]
Správa o pomerení manželky a brata
[ikona-pisomnost]
Správa o zmieri súrodencov
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégia Ľudovíta I.
[ikona-pisomnost]
Povolenie Bratislavčanom obchodovať
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie privilégií mesta Bratislava
[ikona-pisomnost]
Správa o uzavretí mieru pri Skalici
[ikona-pisomnost]
Výpoveď zlodejky
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o platbe kráľovskej komore
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o povolenie prevážať víno
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie o prijatí darov
[ikona-pisomnost]
Svedectvo o ukončení sporu
[ikona-pisomnost]
Oznam o jednaní s kráľom
[ikona-pisomnost]
Správa o udalostiach na Spiši
[ikona-pisomnost]
Predvolanie bratislavského senátu na súd
[ikona-pisomnost]
Obec Orth informuje Bratislavu o spore
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o povolenie previesť víno
[ikona-pisomnost]
Zákaz vymáhať poplatky od Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o ubytovanie pre biskupa a jeho sprievod
[ikona-pisomnost]
Oznam o víťazstve nad Poliakmi
[ikona-pisomnost]
Fundácia Bratislavy pre kostol sv. Vavrinca
[ikona-pisomnost]
Oznam bratislavských vyslancov o udalostiach v Budíne
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o správu ohľadom zhabaných surovín
[ikona-pisomnost]
Oznam o spore zlatníka
[ikona-pisomnost]
Záznam o dlhoch kráľa Albrechta
[ikona-pisomnost]
Nariadenie mestu Bratislava zaplatiť dlh
[ikona-pisomnost]
Oznam kráľovi o ťažkostiach v majetkových veciach
[ikona-pisomnost]
Predvolanie pre odopretie poplatku kláštoru
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Záväzok zaplatiť dlh
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o prepustenie mýtnika Andreja
[ikona-pisomnost]
Oznam bratislavskému senátu o svedectve istého človeka
[ikona-pisomnost]
Kráľovná Alžbeta píše vo veci kráľovského dvorana
[ikona-pisomnost]
Prepis privilégia pre Bratislavčanov vo veci mýta
[ikona-pisomnost]
Odporúčanie ostrihomského arcibiskupa vo veci kanonikov
[ikona-pisomnost]
Kráľovná píše richtárovi Židov vo veci istej Židovky
[ikona-pisomnost]
Oznam o zločinoch Gotharda Gótcza
[ikona-pisomnost]
Osvedčenie o prepustení z väzenia
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o vypočutie zadržaného
[ikona-pisomnost]
Oznam vo veci predaja soli
[ikona-pisomnost]
Prepis privilégií v prospech Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Žiadosť o zaplatenie dlhu
[ikona-pisomnost]
Prepis listiny vo veci zákazu väzby Bratislavčanov
[ikona-pisomnost]
Otázka rady obce Zisterdorf na bratislavský senát
[ikona-pisomnost]
Priznanie pred bratislavským senátom k zločinom
1
priehľadnosť
Back to Top