FILTER
33068 pamäťových jednotiek, 53992 digitalizátov, 2928 hesiel
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet (122)
Písomnosť (3383)
Mapa (16)
Maľba (486)
Veduta (16)
Fotografia (17534)
Pohľadnica (11563)
Vizualizácia (2)
Audio_Spomienky (2)
Video (27)
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (5102)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (4249)
POĽNOHOSPODÁRSTVO (740)
REMESLÁ a PRIEMYSEL (535)
SLUŽBY (2346)
DOPRAVA (3614)
ETNIKÁ a skupiny (2763)
JAZYK prameňa (5957)
POLITIKA a STRANY (262)
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI (674)
JUSTÍCIA, SÚDY (244)
ARMÁDA (895)
POLÍCIA (87)
HASIČI (61)
SPOLKY (83)
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (1128)
KULTÚRA (4796)
ŠKOLSTVO (678)
VEDA (55)
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY (255)
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS (1316)
PRÍRODA (4699)
PREHISTORICKÉ stavby a NÁLEZISKÁ (2)
HRADY, zámky a kaštiele (2026)
HRADBY miest (538)
KOSTOLY, KLÁŠTORY (3328)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (231)
CINTORÍNY (424)
PALÁCE a honosné domy (2252)
Budovy ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (1182)
VOJENSKÉ OBJEKTY a KASÁRNE (547)
PRIEMYSELNÉ stavby (538)
DOPRAVNÉ stavby (1757)
Stavby SLUŽIEB (hotely, reštaurácie, obchody) (2300)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE stavby (235)
ŠKOLY a INTERNÁTY (1141)
KULTÚRNE stavby (1620)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (816)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (2666)
Pamätné TABULE (70)
PRÍRODNÉ PAMIATKY (4)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia (2)
-7000 - Mezolitická dieľňa (0)
0907 - Bitka pri Bratislave (0)
1052 - Obliehanie Bratislavy Henrichom III. (1)
1074-1080 – Uhorský kráľ Šalamún v Bratislave (0)
1204 - Presun Bratislavskej kapituly (0)
1221 - Presun najst. BA kostola z hradu do podhradia (0)
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska (1)
1309 a 1311 – Kardinál Gentilis v Bratislave (0)
1426-1433 - Husitské ohrozenie (12)
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave (1)
1434 - 1467 - Bratríci (a posthusiti) (2)
1436 - Udelenie erbu (4)
1515 - Bratislavské rokovania (0)
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa (0)
1655 06 27 - Korunovácia Leopolda I. (2)
1687 - Korunovácia Jozefa I. (1)
1741 - Korunovácia Márie Terézie (3)
Napoleonské ťaženia (12)
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej (0)
1848-1849 - Uhorská revolúcia (2)
1866 07 22 - Bitka pri Lamači (1)
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva (1)
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok (1)
1880 - Sčítanie obyvateľstva (5)
1886-1896 - Regulácia Dunaja (5)
1890 - Povodeň (1)
1890 - Sčítanie obyvateľstva (1)
1896 - Miléniové oslavy (1)
1897 - Povodeň (5)
1897 05 16 - Odhalenie Pomníka Márie Terézie (2)
1899 - Miestna priemyselná výstava (15)
1899 - Povodeň (12)
1900-1902 - Zrútenie a oprava tunela (9)
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava (39)
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa (1)
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety (14)
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza (1)
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža (1)
1909 06 01 - Návšteva kráľa Františka Jozefa v Bratislave (10)
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy (1)
1913 - Požiar Podhradia v Bratislave (35)
1914-1918 - 1. svetová vojna (185)
1918 - Návšteva kráľa Karola IV. (11)
1919 - Obsadzovanie Bratislavy (59)
1919 05 10 - Pohreb M. R. Štefánika (50)
1920 - Ples inžinierov a architektov (1)
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie (4)
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne (1)
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave (13)
1925 - Razia v redakcii Slováka (1)
1925 - Všeživnostenský deň (1)
1926 - Vysviacka zvonov (1)
1928 - Orolský zlet v Bratislave (1)
1928 - Zamrznutý Dunaj (10)
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR (9)
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania (1)
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina (3)
1929 - Povodeň (13)
1929 06 28 - 07 01 - Zjazd Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (1)
1930 04 27 - Závod balónov (10)
1930 10 11-13 - Návšteva prezidenta T. G. Masaryka (17)
1933 - Pribinove slávnosti v Nitre (2)
1933 07 02-04 - Zjazd čs. múzejníkov v Banskej Štiavnici (4)
1933 09 02 - Preteky motorových člnov (26)
1936 09 19-21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (66)
1936 11 01 - Návšteva rumunského kráľa Karola II. (35)
1937 04 21 - Návšteva prezidenta E. Beneša (0)
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva (3)
1937 10 24 - 11 02 - Celoštátna výstava poštových známok (10)
1938 - Návšteva Milana Hodžu v Bratislave (1)
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky (1)
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust (187)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky (1)
1939-1942 - Arizácia majetku Židov (15)
1939-1945 - 2. svetová vojna (80)
1940 - Zamrznutý Dunaj (1)
1942 - Zamrznutý Dunaj (3)
1944 - Bombardovanie továrne Apollo (49)
1944-1945 - Slovenské národné povstanie (2)
1945 - Repatriácia (9)
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov (18)
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu (7)
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku (3)
1946-1947 - Akcia Pomáhajme navráteným Slovákom (5)
1947 - Povodeň (9)
1947 - Vyschnutý Dunaj (12)
1948 10 28 - 30. výročie vzniku ČSR (10)
1948 10 3 - Vysviacka Kostola P. Márie Snežnej v Bratislave (1)
1948-1949 - Znárodnenie (2)
1949 - 1. výročie Víťazného februára (6)
1949 - Hrachová brigáda (12)
1949 - IX. zjazd KSČ v Bratislave (10)
1949 - Koncert robotníckeho spevokolu (3)
1949 - Návšteva Klementa Gottwalda (29)
1949 - Otvorenie Devínskej cesty (19)
1949 - Týždeň čistoty v uliciach (2)
1949 04 14 - Manifestácia za svetový mier (15)
1949 06 01 - Štátny pohreb Petra Jilemnického (18)
1949 07 04 - Otvorenie tunela pod hradom (11)
1949 08 - Návšteva Jeana Bouliera (5)
1949 09 11 - Pomenovanie Námestia G. Dimitrova pred Hl. žel. stanicou (18)
1949 10 - Návšteva konzula ZSSR Novikova v Bratislave (3)
1949 11 07 - Manifestácia na výročie VOSR (1)
1950 04 04 - Odhalenie Pomníka víťazstva nad fašizmom (víťaznej Červenej armády) (5)
1957 - Povodeň (9)
1957 03 08 - Medzinárodný deň žien (1)
Veľký jesenný jarmok (7)
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji (1)
1958 - Telovýchovné slávnosti (1)
1958 08 03-10 - Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom (1)
1958 09 28 - Cvičenie civilnej obrany (12)
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (1)
1959 06 21 - Slávnosť družby na Devíne (34)
1961 05 28 - 40. výročie založenia KSČ (11)
Návšteva divadla MCHAT (4)
1962 08 29 - Otvorenie potravín (bývalá Te-Ta) na Dunajskej ulici (4)
1962 10 05 - Návšteva Rudolfa Petershagena (4)
1964 06 14 - Voľby do SNR (3)
1965 - Povodeň (30)
1965 01 20 - ? - Výstava sovietskeho výtvarného umenia (9)
1965 04 17 - 05 09 - Hosťovanie Sovietskeho štátneho cirkusu (9)
1965 05 16 - Otvorenie V-klubu (11)
1965 05 30 - Alexandrovci v amfiteátri (6)
1966 - 98 - Festival Bratislavská lýra (4)
1966 05 05 - Vysokoškolský karnevalový sprievod (30)
1966 05 09 - Vojenská prehliadka (7)
1967 06 04 - Otvorenie Dní čs.-sovietskeho priateľstva (15)
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (71)
1973 - MS v krasokorčuľovaní (2)
1985 10 11-12 - Dni námetovej filatelie (2)
1987 04 11 - Návšteva Michaila Gorbačova v Bratislave (3)
1989 - Nežná revolúcia (64)
1990 04 22 - Návšteva Jána Pavla II. v Bratislave (7)
Návšteva Françoisa Mitterranda v Bratislave (2)
1991 - doteraz - Korunovačné slávnosti (15)
1991 - Povodeň (5)
1992 02 28 - Návšteva Helmuta Kohla v Bratislave (3)
2000 09 23-24 - Celoslovenský eucharistický kongres (1)
2000 11 11 - Posviacka zvonov Dómu sv. Martina (1)
2005 02 23-25 - Bratislavský samit (2)
2010 - príklad udalosti Turzov. (0)
863 až 885 - Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave (1)
Atletické preteky Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) (1)
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) (1)
Filmové festivaly pracujúcich (63)
Oslavy 1. mája (419)
Oslavy SNP (16)
Slovanské dni na Devíne (65)
Výstava kvetov Flóra (2)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adelaida Švábska (1065-1090) (0)
Adelaida z Riedenburgu (12. stor.) (0)
Adelheid Habsbursko-Lotrinská (1914-1971) (4)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Agel, Rudolf ˂pred 1925 po˃ (1)
Agnesa Babenberská (ca.1151-1182) (0)
Agnesa z Antiochie (1154-1184) (0)
Agneša Habsburská (1281–1364) (0)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (1)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Albrecht Habsburský (1397-1439) (29)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308) (0)
Albrecht IV. Habsburský (1377-1404) (1)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander z Košíc <1489-1518> (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alexy, Johann (1883-1955) (4)
Alexy, Ludwig (1810-1899) (0)
Alth, Jozef (1821-1890) (1)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (2)
Alžbeta Kotromanićová / Bosnianska (1340-1387) (0)
Alžbeta Kumánska (1240-1290> (0)
Alžbeta Luxemburská (1409-1442) (27)
Alžbeta Piastovská (1305-1380) (0)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231) (13)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Amena, Ferdinand (1891-1972) (1)
Anastázia Kyjevská <1021-1096> (0)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (1)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (3)
Andrašovan, Tibor (1917-2001) (1)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Anežka Hlohovská <1290-1361) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angyal, Karol (1864-1909) (1)
Anna de Foix (1480-1506) (0)
Antal, Emil (1840-1896) (1)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Anton Haus (1851-1917) (1)
Aranyossy, Ákos (1870-1898) (1)
Árossy, Jozef (1797-1870) (1)
Arpáš, Ján (1917-1976) (0)
Arpáši, Štefan (3)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Auffenberg, Moritz von (1852-1928) (1)
Augustini ab Hortis, Christian (1598-1650) (0)
Augustini ab Hortis, Samuel (1729-1792) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Aurifaber, Antonius (asi 1465-1520) (0)
Aust, Rudolf (1853-1882) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (1087)
Anton Šmotlák (522)
Augusta Neulinger (?) (145)
Absolon, Ľudovít (17)
Ateliér Marian (8)
Ambrovits (4)
Apfel, Otto (3)
Archív MNV (3)
Ateliér Körper (3)
Absolón, Z. (2)
Adler, Jacob (2)
Alexy, Janko (2)
Atelier Szova (2)
Ateliér Helios (2)
Ateliér Schnitzel & Fink (2)
Ateliér de Sandalo (2)
A. Hrazdil (1)
Absolon (1)
Absolon, Zoltán (1)
Absolon, Ľudovít; Sekera, Miroslav; Belický, Karol (1)
Absolon, Ľudovít; Sláma, Ján (1)
Absolon, Ľudovít; Tichý, Ivan (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavel; Paul, Petr (1)
Absolon, Ľudovít; Uhrín, Pavol; Grossmann, Igor; Tesák, Milan (1)
Absolon, Ľudovít; Veliká, Dagmar; Orlík, Anton (1)
Absolonová, E.; Klimo, Martin; Šmátrala, Milan; Kanka, Ján (1)
Absolón, Ľudovít (1)
Alexander Fink (1)
Alt, Franz (1)
Anna Neulinger (?) (1)
Atelier Marian (1)
Atelier Müller (1)
Atelier Szova Bratislava (1)
Ateliér Rosbaud (1)
Ateliér Stefania (1)
Augusta Neulinger ? (1)
Pamäť mesta Bratislava Pamäť mesta Košice Pamäť mesta Banská Bystrica Pamäť mesta Turzovka

Iné lokality

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adelboden (CH) (1)
Albena (BG) (10)
Alpy (2)
Antivari (AL) (1)
Aschaffenburg (DE) (4)
Atény (GR) (5)
ARCHÍVY (9220)
MÚZEÁ (7612)
KNIŽNICE (559)
VEDECKÉ INŠTITÚCIE (470)
REDAKCIE a TLAČOVÉ AGENTÚRY (3)
SÚKROMNÉ ZBIERKY (15180)
DIGITÁLNE ZDROJE (8)
Testovací zdroj (12)
pam
map
[ikona-pisomnost]
Žiadosť vo veci peňazí poslaných kráľovi
[ikona-fotografia]
Zničený most
[ikona-pisomnost]
Testament Konráda Höna z Bratislavy
[ikona-pisomnost]
Bratislavčania zaplatili z tridsiatkov 592 zlatých
[ikona-pisomnost]
Bratislava má zaplatiť 11 zlatých kožušníkovi
[ikona-pisomnost]
Hunyady žiada vyberačov tridsiatkov o súkno
[ikona-pohladnica]
Turzovka - Ústredie
[ikona-pohladnica]
Železničné priecestie v centre Turzovky
[ikona-pohladnica]
Turzovka - Ústredie
[ikona-fotografia]
Rodina Barankovcov
[ikona-pisomnost]
Prejednanie záležitosti Jána Zenkla a mníšky
[ikona-pohladnica]
Terajšia ulica R. Jašíka v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Terajšia ulica M. R. Štefánika v Turzovke
[ikona-pohladnica]
Stará železničná stanica v Turzovke
[ikona-fotografia]
Plán domov na Gorkého a Laurinskej ulici
[ikona-fotografia]
Nádvorie Scharitzerovho domu
[ikona-fotografia]
Pekárska bašta
[ikona-fotografia]
Pekárska bašta
[ikona-fotografia]
Pekárska bašta
[ikona-fotografia]
Pekárska bašta
[ikona-fotografia]
Pálffyho palác na Gorkého ulici
[ikona-fotografia]
Pálffyho palác na Gorkého ulici
[ikona-fotografia]
Dom na Gorkého ulici pred demoláciou
[ikona-fotografia]
Dom na Gorkého ulici pred demoláciou
[ikona-fotografia]
Rybárska brána
[ikona-fotografia]
Palác AEG
[ikona-fotografia]
Palác AEG
[ikona-fotografia]
Dom na Gorkého ulici pred demoláciou
[ikona-fotografia]
Pekárska bašta
[ikona-pisomnost]
Príjem hotovosti od kožušníka a pisára
[ikona-fotografia]
Labanov-Nittmannov dom
[ikona-fotografia]
Jesenského ulica
[ikona-fotografia]
Pekárska bašta
[ikona-pisomnost]
Uplynutie termínu na zaplatenie tridsiatkov
[ikona-fotografia]
Palác Dunajskej banky
[ikona-fotografia]
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali
[ikona-fotografia]
Zemská banka
[ikona-pisomnost]
Ladislav Hunyady usmerňuje ohľadom prepravy vína
[ikona-fotografia]
Búranie Pekárskej bašty
[ikona-fotografia]
Búranie Scharitzerovho domu
[ikona-fotografia]
Gorkého ulica
[ikona-fotografia]
Búranie Scharitzerovho domu
[ikona-fotografia]
Búranie Scharitzerovho domu
[ikona-pisomnost]
Potvrdenie prijatia peňazí od vyberača tridsiatkov
[ikona-pisomnost]
Gailsam o svojich rozhovoroch s gubernátorom
[ikona-fotografia]
Grémium bratislavského obchodníctva
[ikona-fotografia]
Funkcionalizmus na Gorkého a Štúrovej ulici
[ikona-fotografia]
Pálffyho palác na Gorkého ulici
1
priehľadnosť
Back to Top