FILTER
93 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet
Písomnosť
Mapa
Maľba
Veduta
Fotografia (58)
Pohľadnica (35)
Vizualizácia
Audio/Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (6)
Významné návštevy
Korunovácie a politické udalosti
Spoločenské slávnosti (3)
Športové udalosti
Katastrofy, požiare a havárie
Vojny
Búranie
Výstavba (3)
Iné udalosti

RODINA a SPOLOČNOSŤ (3)
Detstvo (2)
Študentský život
Zaľúbenosť
Zásnuby a svadba
Pohreby
Iné rodinné udalosti a oslavy
Veľká noc
Vianoce
Vtipné a zábavné
Propaganda (2)
Sociálne elity
Sociálne okrajové skupiny, marginalizovaní

POĽNOHOSPODÁRSTVO
Chov zvierat, pastierstvo
Záhrady a sady
Vinohradníctvo

REMESLÁ a PRIEMYSEL
Cechy
Rybárstvo

SLUŽBY (29)
Stravovanie a pohostinstvo
Hotely a iné ubytovanie (1)
Obchody a trhy (28)
Banky

DOPRAVA (16)
Cestná doprava (5)
Vodná doprava
Koľajová doprava (14)
Vzdušná doprava

ETNIKÁ a skupiny (4)
Multietnické
Česi, Moravania a bohemiká
Chorváti, Srbi, Bosniaci
Latinské
Nemci (a Rakúšania) a germaniká (2)
Maďari a hungariká (2)
Rómske
Slováci a slovaciká
Židia a judaiká

JAZYK prameňa (19)
Viacjazyčné
Latinský jazyk
Český jazyk (7)
Nemecký jazyk (5)
Maďarský jazyk (5)
Slovenský jazyk (2)
Iné jazyky

POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY
Skauting / Junák

NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (15)
Katolíci (1)
Evanjelické cirkvi (14)
Pravoslávni a gréckokatolíci
Židia
Iné viery

KULTÚRA (13)
Ľudová kultúra (1)
Výtvarné umenie (1)
Sochárstvo
Divadlo
Hudba (12)
Tanec
Film a kino
Knižnice

ŠKOLSTVO
Predškolská výchova
Základné školstvo
Stredné školstvo
Vysoké školstvo
Iné vzdelávanie

VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA (4)
Dunaj
Parky a záhrady (4)
Zvieratá
Železná studnička

(2)
HRADY (1113)
Bratislavský hrad (902)
Devínsky hrad (213)

HRADBY miest (210)
Michalská veža (166)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1302)
K. Nanebovzatia Panny Márie (starý blumentálsky, zaniknutý) (1)
K. sv. Martina (Dóm, Katedrála) (516)
K. sv. Mikuláša (44)
K. sv. Vavrinca (zaniknutý) (2)
K. františkánov (Zvestovania Pána) (75)
K. klarisiek (Povýšenia sv. Kríža) (55)
K. jezuitov (najsv. Spasiteľa/Salvátora) (128)
K. antonitov (sv. Ladislava) (60)
K. alžbetínok (sv. Alžbety) (73)
K. kapucínov (sv. Štefana kráľa) (24)
K. Povýšenia vznešeného a životodarného kríža (sv. Ondreja) (1)
K. najsv. Trojice (Zuckermandel) (30)
K. milosrdných bratov (Navštívenia Panny Márie) (90)
K. trinitárov (sv. Jána z Mathy) (98)
K. uršulínok (Panny Loretánskej) (17)
K. Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) (69)
K. Nanebovzatia Panny Márie (blumentálsky) (44)
K. sv. Alžbety ("Modrý kostolík") (19)
K. Panny Márie Snežnej (Horský park, dominikáni) (5)
K. redemptoristov (sv. Cyrila a Metoda) (2)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
K. Panny Márie Pomocnice (Miletičova, zaniknutý) (4)
K. sv. Mikuláša, Podunajské Biskupice (10)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
K. sv. Juraja (zaniknutý), Petržalka (5)
K. Povýšenia sv. Kríža, Petržalka (16)

R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
K. sv. Filipa a Jakuba, Rača (2)
K. sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka (2)
K. sv. Kríža, Devín (28)
K. sv. Michala Archanjela, Karlova Ves (2)
K. Sedembolestnej Panny Márie, Vajnory (1)

R.-K. KAPLNKY a pod. (193)
K. sv. Kataríny, Michalská ul. (4)
K. Božieho Tela, Panská ul. (1)
Kalvária (22)
K. Nanebovzatia P. Márie v býv. lazarete (19)
K. sv. Ladislava (4)
K. Panny Márie Snežnej (zaniknutá) (56)
Lurdská jaskyňa (68)
Iné kaplnky (37)

KOSTOLY, KLÁŠTORY
Veľký evanjelický kostol (28)
Malý evanjelický kostol (4)
Nový kostol EAV. (6)
EAV-kostol v Prievoze (1)
EAV-kostol v Rači (1)

ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
Ortodoxná (Zámocká ul.) (24)
Neológov (Rybné nám.) (87)
Ortodoxná (Heydukova ul.) (5)

CINTORÍNY (140)
Zaniknuté novoveké cintoríny (blumentálsky a pod.) (3)
Cint. pri Kozej bráne (95)
Ondrejský cint. (5)
Cint. Slávičie údolie (4)
Židovské cint. (ortodoxný a neologický) (6)
Cintorín Žižkova (Vydrický a Zuckermandel) (1)
Cintoríny pripojených častí (1)
Jednotlivé sepulkrálie (29)

Pistoriho (11)
Csákyho na Panskej ul. (1)
Csomov (8)
Nesterov (9)
Csákyho na Štúrovej ul. (8)
Berchtoldov (zaniknutý) (2)
Jeszenákov na Michalskej ul. (39)
Aspremontov (11)
Balassov (3)
Apponyiho (3)
Pálffyho na Gorkého ul. (zaniknutý) (1)
Pálffyho na Hviezdoslavovom nám. (106)
Palugyayov na Pražskej ul. (27)
Erdődyho (18)
Esterházyho na Kapitulskej ul. (4)
Esterházyho na Panskej ul. (5)
Grassalkovichov (92)
Kutscherfeldov (69)
Letný arcibiskupský palác (42)
Mirbachov (49)
Pálffyho na Ventúrskej ul. (21)
Pálffyho na Zámockej ul. (58)
Primaciálny (56)
Iné paláce (420)

PALÁCE (997)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (519)
Radnica (Prievoz) (2)
Lutherov dom (11)
Radnica - stará (283)
Radnica - nová (2)
Uhorská kráľovská komora (50)
Miestodržiteľská rada (32)
Ministerstvá (5)
Finančné úrady (Ministerstvo vnútra SR) (21)
Ústredná poštová správa (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) (10)
Fond národnej obnovy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) (1)
Policajné riaditeľstvo (19)
Justičný palác (9)
Riaditeľstvo štátnych dráh (železníc) (6)
Obchodná a priemyselná komora (23)
Živnostenský dom (Nová scéna) (5)

VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (247)
Vozatajské kasárne (1)
Delostrelecké kasárne (12)
Honvédske (Hurbanove) kasárne (19)
Pešiacke (Svätoplukove) kasárne (13)
Vodné (Štefánikove) kasárne (162)

PRIEMYSELNÉ stavby (241)
Mlyny (6)
Sýpky (66)
Bitúnky (26)
Elektrárne (5)
Sklad č. 7 (6)
Esterházyho maják (11)

Historické mosty (303)
Starý most (64)
Nový (SNP) most (3)
Lafranconi (1)
Stanica konskej železnice (6)
Hlavná železničná stanica (56)
Železničná stanica Nové Mesto (6)
Prístavy (370)
Tunely (18)

DOPRAVNÉ stavby (760)
Známe HOTELY (331)
Hotel Carlton a predošlé stavby (179)
Hotel Central (1)
Hotel Continental (1)
Hotel Dax (5)
Hotel Deák (12)
Hotel Devín (37)
Hotel Koch (1)
Hotel Palace (20)
Hotel Tatra (11)
U červeného vola (9)
U uhorského kráľa (Royal) (37)
U zlatej ruže (1)
U zlatého jeleňa (12)

Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (305)
Reisner (1)
Tempo (2)
Hollinger (Secession) (2)
Apfel (Stahl) (5)
Albrechtova záhrada (5)
Astoria (8)
Au Café (57)
Baross (10)
Boon (11)
Drobek (5)
Funus (1)
Grand Cafe (25)
Luxor (8)
Meštiansky pivovar (11)
Olympia (4)
Park (2)
Púčkové domy (34)
Redoute (9)
Regina (11)
Slamená búda (2)
Štefánia (17)
Slovák (3)
Taranda (7)

OBCHODNÉ DOMY (252)
Obchodný dom Hirschbein (3)
Stará tržnica (45)
Obytný a obchodný blok Avion (40)
Dom služby Baťa (Veľký Baťa) (40)
Obchodný dom Bohuslav Brouk (Dunaj) (29)
Obchodný a obytný dom Manderla (87)
Obytný a obchodný dom Schön (9)
Železiarstvo Neurath (1)

Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (109)
Rakúsko-uhorská banka (6)
Uhorská eskontná a zmenárenská banka (34)
Hlavná pošta (37)
Zemská banka (1)
Palác Tatra banky (9)
Mestská sporiteľňa (11)
Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali (5)
Československá národná banka (5)
Okresná sociálna poisťovňa (2)

KULTÚRNE STAVBY (759)
Devínske divadlo v prírode (6)
Mestské divadlo (Csákyho divadlo) (4)
Mestské divadlo (Historická budova SND) (495)
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (9)
Divadlo Aréna (2)
Slovenské národné múzeum (82)
Slovenská národná galéria (8)
Bellevue (13)
Reduta (114)
Umelecká beseda slovenská (8)
YMCA (2)
Polyfunkčný dom Metropol (13)
Dom Slovenskej ligy (8)

ŠKOLY a INTERNÁTY (584)
Univerzita Istropolitana (20)
Jezuitské kolégium (15)
Židovská ľudová škola (7)
Vyššia dievčenská škola (Maďarské gymnázium) (11)
Štátna reálna škola (22)
Kadetská škola (3)
Štátny dievčenský učiteľský ústav (4)
Evanjelické lýceum na Palisádach (7)
Evanjelický internát na Tolstého ul. (18)
Stredná priemyselná škola strojnícka (177)
Katolícke gymnázium (Gamča) (17)
Chlapčenská meštianska škola (39)
Histor. budova Filozofickej fakulty UK (126)
Internát Svoradov (12)
Stredoškolský internát P. O. Hviezdoslava (2)
Internát Lafranconi (12)
Štefánikova škola (7)
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám. (26)
Jezuitské gymnázium (4)
Študentský domov Prokopa Veľkého (HOPA) (2)
Pavilón teoretických ústavov SVŠT (Fakulta architektúry STU) (7)
Iné školy (102)

ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (137)
Mestské špitále a lazaret (33)
Krajinská (Štátna) nemocnica (15)
Schlesingerovo sanatórium (Ortopedická klinika) (11)
Evanjelická nemocnica (30)
Kochovo sanatórium (3)
Sirotinec na Hlbokej ceste (19)
Židovská nemocnica (1)
Židovský sirotinec (2)
Charitas – domov slobodných žien (3)
Iné z. a s. zariadenia (11)

Ferdinandove kúpele (Železná stud.) (32)
Novšie kúpaliská a plavárne (87)
Lido (22)
Veslárske kluby (44)
PKO (72)
Iné rekreačné a športové stavby (9)

REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (317)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1329)
Maximiliánova fontána ("Roland") (104)
Lev s erbom (9)
Fontána sv. Juraja (4)
Mariánsky stĺp (71)
Morové stĺpy (66)
Súsošie sv. Jána Nepomuckého (3)
Súsošie sv. Martina (25)
Floriánske súsošie (23)
Stĺp sv. Jozefa (51)
Korunovačný pahorok (3)
Fontána Žena s krčahom (8)
Stĺp Karolíny Augusty (25)
Pomník padlých v Bitke pri Lamači (8)
Fontána bohyne Diany (8)
Pomník J. N. Hummela (141)
Ganymedova fontána (398)
Justiho lavička (1)
Miléniový pamätník na Devíne (64)
Pomník Márie Terézie (195)
Pomník F. Rómera (15)
Socha sv. Alžbety (2)
Justiho pomník (6)
Pomník S. Petőfiho (45)
Pomník Š. Pálffyho (2)
Pomník J. Fadrusza (2)
Kačacia fontána (7)
Železný honvéd (5)
Pomníky padlých (17)
Pomník A. Kolíska (14)
Pomník P. O. Hviezdoslava (27)
Pomník M. R. Štefánika (24)
Fontána Dievča so srnkou (1)
Pomník A. Bernoláka (3)
Pomník bulharských partizánov (4)
Pomník J. V. Stalina (3)
Pomník víťazstva nad fašizmom (14)
Pomník P. M. Bohúňa (1)
Slavín (12)
Iné pamätníky a pomníky (39)

Pamätné TABULE (29)
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1432 11 25 - Husitské sprisahanie v Bratislave
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1866 07 22 - Bitka pri Lamači
1866 07 22 - Bitka pri Lamači 1
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921 01 21 - Zbúranie pamät. arpádov. vojaka na Devíne
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
1937 07 03-06 - Zjazd čs. hasičstva
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1939-1945 - 2. svetová vojna
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1948-1949 - Znárodnenie
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898) (0)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Alexy, Janko (1894-1970)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Adamčík, Samuel (1904-1984) (0)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958) (0)
Albrecht, Ján (1919-1996) (0)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Aixinger, Ladislaus (1883-1944) (0)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Adami, Johann (1738-1821) (0)
Adler, Andreas (1782-19.st.) (0)
Adler, Heinrich (1849-1909) (0)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853) (0)
Alexy, Desider (1905-1963) (0)
Albertal, Johann (+po 1647) (0)
Agel, Rudolf (0)
Albrecht, Josef (1791-?) (0)
Ambschel, Anton von (1751-1821) (0)
Angermayer, Karol st. (1838-1917) (0)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938) (0)
Antolik, Karol (1843-1905) (0)
Aschner, Theodor (1824-1879) (0)
Attomyr, Josef (1807-1856) (0)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698) (0)
Aulich, Ludwig (1792-1849) (0)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941) (0)
Andrássy, Aurel von (1855-1907) (0)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (16)
Anton Šmotlák (2)
Ateliér de Sandalo (2)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
AMB - Archív mesta Bratislavy (14)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (16)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (1)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (10)
Súkr. zbierka Viktora Farára (7)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (24)
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (12)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (1)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (7)
výber
pam
map
[ikona-fotografia]
Stavba Manderláku
[ikona-pohladnica]
Pred Starou tržnicou
[ikona-fotografia]
Panenská 30 - nádvorie
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Evanjelický organ
[ikona-fotografia]
Protest proti okupácii
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Pred Kostolom kalvínov
[ikona-pohladnica]
Kostol a hostinec
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Pod Manderlákom
[ikona-fotografia]
Medzinárodný deň detí
[ikona-fotografia]
Dolná časť Námestia SNP
[ikona-fotografia]
Na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Trh na námestí
[ikona-fotografia]
Trh na námestí
[ikona-fotografia]
Na trhu
[ikona-fotografia]
Trh pred tržnicou
[ikona-fotografia]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Trh pred tržnicou
[ikona-pohladnica]
Kostol na Legionárskej ulici
[ikona-pohladnica]
Evanjelický kostol
[ikona-pohladnica]
V evanjelickom kostole
[ikona-pohladnica]
Evanjelický kostol
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Manderlák a okolie
[ikona-pohladnica]
Trh pred Hlavnou poštou
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Trh na námestí
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Kostol kalvínov
[ikona-pohladnica]
Trh pred kostolom
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
priehľadnosť
Back to Top