FILTER
93 pamäťových jednotiek
  • materiály
  • miesta
  • témy
  • história
  • ľudia
  • zdroje
  • pamiatky
  • čas
Predmet
Písomnosť
Mapa
Maľba
Veduta
Fotografia (58)
Pohľadnica (35)
Vizualizácia
Audio/Spomienky
Video
VŠEOBECNÉ UDALOSTI (6)
RODINA a SPOLOČNOSŤ (3)
POĽNOHOSPODÁRSTVO
REMESLÁ a PRIEMYSEL
SLUŽBY (29)
DOPRAVA (16)
ETNIKÁ a skupiny (4)
JAZYK prameňa (19)
POLITIKA a STRANY
ÚRADY, ÚRADNÍCI a FUNKCIONÁRI
JUSTÍCIA, SÚDY
ARMÁDA
POLÍCIA
HASIČI
SPOLKY
NÁBOŽENSTVO a CIRKVI (15)
KULTÚRA (13)
ŠKOLSTVO
VEDA
ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNE SLUŽBY
ŠPORT a VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA (4)
(2)
PREHISTORICKÉ STAVBY
HRADY (1113)
HRADBY MESTA (210)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Staré Mesto (1303)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY - Nové Mesto (14)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY zadunajskej oblasti (21)
R.-K. KOSTOLY a KLÁŠTORY karpatskej oblasti (35)
R.-K. KAPLNKY a pod. (193)
EVANJELICKÉ KOSTOLY
Veľký evanjelický kostol (28)
Malý evanjelický kostol (4)
Nový kostol EAV. (6)
EAV-kostol v Dúbravke
EAV-kostol v Petržalke
EAV-kostol v Prievoze (1)
EAV-kostol v Rači (1)
EAV-kostol v Rusovciach
Kalvínsky kostol (53)
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY (115)
CINTORÍNY (138)
PALÁCE (999)
BUDOVY ADMINISTRATÍVY a JUSTÍCIE (520)
VOJENSKÉ OBJEKTY, KASÁRNE (247)
PRIEMYSELNÉ stavby (241)
DOPRAVNÉ stavby (762)
Známe HOTELY (292)
Známe REŠTAURÁCIE a KAVIARNE (304)
OBCHODNÉ DOMY (252)
Iné pamiatky s funkciou SLUŽIEB (109)
KULTÚRNE STAVBY (756)
ŠKOLY a INTERNÁTY (583)
ZDRAVOTNÍCKE a SOCIÁLNE zariadenia (137)
REKREAČNÉ a ŠPORTOVÉ stavby (309)
PAMÄTNÍKY, SOCHY a FONTÁNY (1295)
Pamätné TABULE (29)
1939 10 26 - Voľba J. Tisa za prezidenta Slovenskej republiky
1933 09 02 - Preteky motorových člnov
-500000 až -8000 - Prvé osídlenia
-7000 - Mezolitická dieľňa
0907 - Bitka pri Bratislave
1241-1242 - Vpád Mongolov ("Tatárov") do Uhorska
1427-1433 - Husitské ohrozenie Bratislavy
1436 - Udelenie erbu
1515 - Bratislavské rokovania
1526 12 17 - Voľba Ferdinanda Habsburského za uhor. kráľa
1809 a predtým - Napoleonské ťaženia
1829 - Vznik Spoločnosti česko-slovanskej
1848-1849 - Uhorská revolúcia
1869 - Prvé moderné sčítanie obyvateľstva
1879 08 17 - Požiar Kostola alžbetínok
1880 - Sčítanie obyvateľstva
1886-1896 - Regulácia Dunaja
1890 - Povodeň
1890 - Sčítanie obyvateľstva
1896 - Miléniové oslavy
1897 - Povodeň
1899 - Miestna priemyselná výstava
1899 - Povodeň
1902 - Druhá krajinská poľnohospodárska výstava
1907 - 30. výročie Vojenského zboru princa Rudolfa
1907 - Oslavy 700. výročia narodenia Svätej Alžbety
1908 - Odhalenie pamätnej tabule pátra Scherza
1908 5 23-24 - Slávnosť Bieleho kríža
1909 - Návšteva cisára Františka Jozefa v Bratislave
1910 5 19 - Pozorovanie Halleyho kométy
1913 - Požiar Podhradia
1914-1918 - 1. svetová vojna
1918 - Návšteva kráľa Karola IV.
1919 - Obsadzovanie Bratislavy
1920 - Ples inžinierov a architektov
1921 - Búranie pomníka Márie Terézie
1921-1942 - Orientálne trhy v Bratislave
1925 - Razia v redakcii Slováka
1925 - Všeživnostenský deň
1926 - Vysviacka zvonov
1928 - Orolský zlet v Bratislave
1928 - Zamrznutý Dunaj
1928 10 28 - 10. výročie vzniku ČSR
1928 12 01 - Otvorenie Večerných kurzov kreslenia a reklamného aranžovania
1929 - Návšteva maršala P. Pétaina
1929 - Povodeň
1938-1945 - Prenasledovanie Židov a holokaust
1938 03 12 - Anšlus Rakúska a jeho dôsledky
1939-1945 - 2. svetová vojna
1939-1942 - Arizácia majetku Židov
1940 - Zamrznutý Dunaj
1942 - Zamrznutý Dunaj
1944 - Bombardovanie továrne Apollo
1945 (marec až apríl) - Boje o Bratislavu
1945 - Repatriácia
1945 - Vyvlastnenie majetku Nemcov a Maďarov
1945-1946 - Návrat arizovaného majetku
1947 - Povodeň
1947 - Vyschnutý Dunaj
1948-1949 - Znárodnenie
1948 10 3 - Vysviacka Kostola Panny Márie Snežnej
1958 - Stretnutie mládeže na Dunaji
1958 - Telovýchovné slávnosti
1959 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
1968 - Okupácia vojskami Varšavskej zmluvy (1)

Osobnosti

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Adamčík, Samuel (1904-1984)
Adami, Johann (1738-1821)
Adler, Andreas (1782-19.st.)
Adler, Heinrich (1849-1909)
Agel, Rudolf
Aixinger, Ladislaus (1883-1944)
Albach, Josef Stanislaus (1795-1853)
Albert Sasko-tešínsky (1738-1822)
Albertal, Johann (+po 1647)
Albrecht Habsburský (1397-1439)
Albrecht I. Habsburský (1255-1308)
Albrecht z Valdštejna (1583-1634)
Albrecht, Alexander (1885-1958)
Albrecht, Ján (1919-1996)
Albrecht, Josef (1791-?)
Aleš, Mikoláš (1852-1913)
Alexander, Vojtech (1857-1916)
Alexy, Desider (1905-1963)
Alexy, Janko (1894-1970)
Alžbeta Bavorská / Sissi (1837-1898)
Alžbeta Habsburská (1409-1442)
Alžbeta Uhorská sv. (1207-1231)
Ambschel, Anton von (1751-1821)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Andrássy, Aurel von (1855-1907)
Andrássy, Carola von (rod. Ludwigová, 1871-1941)
Andrašovan, Tibor (1917-2001)
Andrusov, Dimitrij (1897-1976)
Angermayer, Karol ml. (1877-1938)
Angermayer, Karol st. (1838-1917)
Antolik, Karol (1843-1905)
Arpáš, Ján (1917-1976)
Aschner, Theodor (1824-1879)
Attomyr, Josef (1807-1856)
Auer, Ján Ferdinand (1640-1698)
Aulich, Ludwig (1792-1849)

Autori

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alt, Franz
Ambrovits
Anna Neulinger (?)
Anton Šmotlák (2)
Ateliér de Sandalo (2)
Ateliér Körper
Atelier Müller
Augusta Neulinger (?)
Augusta Neulinger ?
Autor neznámy (na objednávku pamiatkových orgánov 1. ČSR) (16)

Mestské časti

Čunovo
Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Jarovce
Karlova Ves
Lamač
Nové Mesto
Petržalka
Podunajské Biskupice
Rača
Rusovce
Ružinov
Staré Mesto
Vajnory
Vrakuňa
Záhorská Bystrica
Panoramatické pohľady
Neznáma lokalita
Neznáme umiestnenie
Lokality mimo Bratislavy

Ulice (podľa abecedy)

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Nenašli sa žiadne miesta.
Súkr. zbierka rodiny LUDWIG (12)
AMB - Archív mesta Bratislavy (14)
A PÚ SR - Archív Pamiatkového úradu SR (16)
MMB - Múzeum mesta Bratislavy (1)
MUOP - Mestský ústav ochrany pamiatok (10)
Súkr. zbierka Viktora Farára (7)
Súkr. zbierka Tomáša Frankla (1)
Súkr. zbierka Juraja Horvátha (24)
Súkr. zbierka Juraja Šedivého (1)
Súkr. zbierka Antona Šmotláka ml. (7)
výber
pam
map
[ikona-fotografia]
Panenská 30 - nádvorie
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ vo Veľkom evanjelickom kostole
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Organ pre Veľký evanjelický kostol
[ikona-fotografia]
Evanjelický organ
[ikona-fotografia]
Stavba Manderláku
[ikona-fotografia]
Protest proti okupácii
[ikona-pohladnica]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Pod Manderlákom
[ikona-fotografia]
Námestie SNP
[ikona-fotografia]
Medzinárodný deň detí
[ikona-fotografia]
Dolná časť Námestia SNP
[ikona-fotografia]
Na Námestí SNP
[ikona-fotografia]
Trh na námestí
[ikona-fotografia]
Trh na námestí
[ikona-fotografia]
Na trhu
[ikona-fotografia]
Trh pred tržnicou
[ikona-fotografia]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Trh pred tržnicou
[ikona-pohladnica]
Kostol na Legionárskej ulici
[ikona-pohladnica]
Evanjelický kostol
[ikona-pohladnica]
V evanjelickom kostole
[ikona-pohladnica]
Evanjelický kostol
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Manderlák a okolie
[ikona-pohladnica]
Trh pred Hlavnou poštou
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Trh na námestí
[ikona-pohladnica]
Na Námestí SNP
[ikona-pohladnica]
Kostol kalvínov
[ikona-pohladnica]
Pred Kostolom kalvínov
[ikona-pohladnica]
Trh pred kostolom
[ikona-pohladnica]
Kostol a hostinec
[ikona-pohladnica]
Električka na námestí
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
[ikona-pohladnica]
Trh pred Starou tržnicou
priehľadnosť
Back to Top